႐ု႐ွားစစ္တပ္အတြက္ ထုတ္လုပ္သည့္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းစက္ရံုေပါက္ကြဲလို႔ လူ ၇၉ ေယာက္ ဒဏ္ရာရ

0
91

ဇြန္ ၂
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

စေနေန႔က ႐ု႐ွားႏိုင္ငံ၊ ဇာဇင္စကီၿမိဳ႕မွာ႐ွိတဲ့ စက္ရံုတစ္ရံုေပါက္ကြဲခဲ့လို႔ လူ ၇၉ ေယာက္ဒဏ္ရာရၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ႐ွိတဲ့အိမ္အလံုး ၁၈၀ ေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။

စက္ရံုဟာ စစ္တပ္အတြက္ ေပါက္ကြဲအားျမင့္ဗံုးေတြထုတ္လုပ္တဲ့စက္ရံုလို႔ ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္ေတြကေျပာပါတယ္။

ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေဂ်အက္စ္စီခရီစေတာသုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမွာ႐ွိတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဆဲစက္ရံုပ်က္စီးခဲ့တယ္လို႔လည္း အာဏာပိုင္ေတြက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုပါတယ္။

ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခ်ိန္မွာ စက္ရံုထဲ လူ ၅ ေယာက္႐ွိေနေပမဲ႔ သူတို႔ကို ေဘးကင္းကင္းနဲ႔ ေဘးလြတ္ရာပို႔ႏိုင္ခဲ႔တယ္လို႔ စက္ရံုတာဝန္ခံတစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္။

လိႈင္းတိုေတြေၾကာင့္ ျမိဳ႕ထဲကအိမ္ေတြနဲ႔တျခားစက္ရံုေတြက ျပတင္းေပါက္ေတြကြဲကုန္ၿပီး ေပါက္ကြဲရာကထြက္လာတဲ့ဖန္စေတြမွန္လို႔ လူအမ်ားစုဒဏ္ရာရခဲ့တာပါ။

ဒဏ္ရာရသူေတြထဲမွာ ၃၈ ေယာက္က စက္ရံုလုပ္သားေတြျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၄၁ ေယာက္ကေတာ့ ၿမိဳ႕ခံေတြပါ။

ကေလးေတြေတာ့ ဒဏ္ရာမရခဲ့ဘူးလို႔ ႐ု႐ွားက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ပါတယ္။

လူ ၁၅ ေယာက္ေဆးရံုမွာ ကုသေနရေပမဲ့ ေသဆံုးသူေတာ့မ႐ွိဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။

ၿမိဳ့္နဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို အာဏာပိုင္ေတြကအေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားသလို ႐ု႐ွားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကလည္း စက္ရံုမွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးစည္းကမ္းေတြခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္း႐ွိ၊ မ႐ွိ မႈခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ေနၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။

ကမာၻ့အညစ္ညမ္းဆံုးၿမိဳ႕ေတြထဲကတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဇာဇင္စကီၿမိဳ႕မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ျသဂုတ္က ေနာက္ထပ္စက္ရံုတစ္ရံုေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လူ ၃ ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

Source-BBC
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Mookitch Twitter

ဇြန္ ၂
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

စေနေန႔က ႐ု႐ွားႏိုင္ငံ၊ ဇာဇင္စကီၿမိဳ႕မွာ႐ွိတဲ့ စက္ရံုတစ္ရံုေပါက္ကြဲခဲ့လို႔ လူ ၇၉ ေယာက္ဒဏ္ရာရၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ႐ွိတဲ့အိမ္အလံုး ၁၈၀ ေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။

စက္ရံုဟာ စစ္တပ္အတြက္ ေပါက္ကြဲအားျမင့္ဗံုးေတြထုတ္လုပ္တဲ့စက္ရံုလို႔ ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္ေတြကေျပာပါတယ္။

ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေဂ်အက္စ္စီခရီစေတာသုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမွာ႐ွိတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဆဲစက္ရံုပ်က္စီးခဲ့တယ္လို႔လည္း အာဏာပိုင္ေတြက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုပါတယ္။

ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခ်ိန္မွာ စက္ရံုထဲ လူ ၅ ေယာက္႐ွိေနေပမဲ႔ သူတို႔ကို ေဘးကင္းကင္းနဲ႔ ေဘးလြတ္ရာပို႔ႏိုင္ခဲ႔တယ္လို႔ စက္ရံုတာဝန္ခံတစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္။

လိႈင္းတိုေတြေၾကာင့္ ျမိဳ႕ထဲကအိမ္ေတြနဲ႔တျခားစက္ရံုေတြက ျပတင္းေပါက္ေတြကြဲကုန္ၿပီး ေပါက္ကြဲရာကထြက္လာတဲ့ဖန္စေတြမွန္လို႔ လူအမ်ားစုဒဏ္ရာရခဲ့တာပါ။

ဒဏ္ရာရသူေတြထဲမွာ ၃၈ ေယာက္က စက္ရံုလုပ္သားေတြျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၄၁ ေယာက္ကေတာ့ ၿမိဳ႕ခံေတြပါ။

ကေလးေတြေတာ့ ဒဏ္ရာမရခဲ့ဘူးလို႔ ႐ု႐ွားက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ပါတယ္။

လူ ၁၅ ေယာက္ေဆးရံုမွာ ကုသေနရေပမဲ့ ေသဆံုးသူေတာ့မ႐ွိဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။

ၿမိဳ့္နဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို အာဏာပိုင္ေတြကအေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားသလို ႐ု႐ွားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကလည္း စက္ရံုမွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးစည္းကမ္းေတြခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္း႐ွိ၊ မ႐ွိ မႈခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ေနၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။

ကမာၻ့အညစ္ညမ္းဆံုးၿမိဳ႕ေတြထဲကတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဇာဇင္စကီၿမိဳ႕မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ျသဂုတ္က ေနာက္ထပ္စက္ရံုတစ္ရံုေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လူ ၃ ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

Source-BBC
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews 
Photo-Mookitch Twitter

Leave a Reply