စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ မေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနဟု တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေျပာ

0
209

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ၊၂၀၁၈

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ မေက်နပ္မႈ မ်ားေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္သက္လြင္က ေျပာသည္။

“တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ၎ တို႔၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မညီမွ်မႈေၾကာင့္ အေထြေထြမေက်နပ္မႈမွတဆင့္္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ယေန႔အထိျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမရရွိနိုု္င္ေသးပါ ။ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးကို အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ”ဟု ဦးႏုိင္သက္လြင္က ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဖုိရမ္တစ္ရပ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟုိတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။
တုိင္းရင္းသားေဒသ/လူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး တန္းတူညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံသား အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ရရွိေရး၊ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညႊတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ရိုင္းပင္းကူညီေရး ၊ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ အေျခခံ၍ထာ၀စဥ္အတူတကြ လက္တြဲေနထုိင္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စကား၊ စာေပ ၊အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ရုိးရာဓေလ႔ ထုံးတမ္း၊ အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာႏွင့္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္တုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းေရး ေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ရန္၊ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ နည္းပါးေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္႔တုိ႔ ပါ၀င္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္စသည့္ မႈ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ နယ္ေျမ တည္ျငိမ္ေအာင္ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေအာင္ အရင္ဆံုး ဦးစားေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အေတြးအျမင္ေတြ မတူတာေတြေဘးဖယ္ထားၿပီး တူညီတာေတြစုစည္းၿပီး ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ ရတာရွိသလို မတူညီေသာ္လည္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ နိုင္တာေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္လက္အဂၤါေတြဟာ မတူညီတာေတြရွိေပမဲ့ စုစည္းလိုက္တဲ့အခါမွာ အသံုး၀င္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသလိုမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံလည္း မတူကြဲျပားမႈေတြရွိပါေစ စုစည္းတည္ေဆာက္လို႔ရပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ နဲ႔လမ္းညႊန္မႈမ်ား မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု နိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူမွ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားကုိ နိုင္ငံေတာ္၏ဒုတိယသမၼ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား နိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွလည္း အဆုိပါ ဖုိရမ္ကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္မႈမရွိခဲ႔သည့္အတြက္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ႔ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ၊၂၀၁၈

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ မေက်နပ္မႈ မ်ားေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္သက္လြင္က ေျပာသည္။

“တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ၎ တို႔၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မညီမွ်မႈေၾကာင့္ အေထြေထြမေက်နပ္မႈမွတဆင့္္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ယေန႔အထိျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမရရွိနိုု္င္ေသးပါ ။ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးကို အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ”ဟု ဦးႏုိင္သက္လြင္က ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဖုိရမ္တစ္ရပ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟုိတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။
တုိင္းရင္းသားေဒသ/လူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး တန္းတူညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံသား အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ရရွိေရး၊ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညႊတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ရိုင္းပင္းကူညီေရး ၊ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ အေျခခံ၍ထာ၀စဥ္အတူတကြ လက္တြဲေနထုိင္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စကား၊ စာေပ ၊အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ရုိးရာဓေလ႔ ထုံးတမ္း၊ အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာႏွင့္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္တုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းေရး ေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ရန္၊ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ နည္းပါးေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္႔တုိ႔ ပါ၀င္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္စသည့္ မႈ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ နယ္ေျမ တည္ျငိမ္ေအာင္ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေအာင္ အရင္ဆံုး ဦးစားေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အေတြးအျမင္ေတြ မတူတာေတြေဘးဖယ္ထားၿပီး တူညီတာေတြစုစည္းၿပီး ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ ရတာရွိသလို မတူညီေသာ္လည္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ နိုင္တာေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္လက္အဂၤါေတြဟာ မတူညီတာေတြရွိေပမဲ့ စုစည္းလိုက္တဲ့အခါမွာ အသံုး၀င္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသလိုမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံလည္း မတူကြဲျပားမႈေတြရွိပါေစ စုစည္းတည္ေဆာက္လို႔ရပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ နဲ႔လမ္းညႊန္မႈမ်ား မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု နိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူမွ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားကုိ နိုင္ငံေတာ္၏ဒုတိယသမၼ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား နိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွလည္း အဆုိပါ ဖုိရမ္ကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္မႈမရွိခဲ႔သည့္အတြက္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ႔ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply