ေခ်းေငြမ်ားျပန္ဆပ္နိုင္ေရးအတြက္ အခြန္အရပ္ရပ္မ်ားကို စနစ္တက်ေကာက္ခံရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အၾကံျပဳ

0
113

ဇြန္ ၄
ယဥ္ေကႏြယ္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားျပန္လည္ဆပ္နိုင္ေရးအတြက္ အခြန္အရပ္ရပ္မ်ားကို စနစ္တက်ေကာက္ခံရန္ အတြက္ မႏၱေလးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအား ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးမွ အၾကံျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ဒီေခ်းေငြကို စနစ္တက်ျပန္ဆပ္နိုင္ဖိုပ အတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဒီ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေရာ မေဖာ္ခင္ကာလမွာေရာ အခြန္အရပ္ရပ္ကို စနစ္တက်ေကာက္ခံဖို႔ရာ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာလွမိုးကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ နို္င္ငံေတာ္သမၼထံမွ ေပးပို႔လာသည့္ မႏၱေလတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေရေပးေ၀ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ န္သာလန္နို္င္ငံ၊ FMO ႏွင့္ ING Bank ထံမွ ယူရို ၂၉ ဒသမ ၉၆ သန္း ေခ်းေငြရယူေရးႏ်င့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒါက္တာ လွမိုးမွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ေျမသာဇံ၊ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ခ်မ္းျမသာစည္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္၊အမရပူရ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ေျမေအာက္ေရသာ အသံုးျပဳေနရေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ေျမေအာကါေရအား သံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်မည္ကို လက္ခံေၾကာင္း ၊ ယခု ျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းသည္ ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲျခင္းထက္ ေျေပၚေရျဖစ္သည့္ ဒုဌ၀တီျမစ္ေရကို စုပ္တင္ၿပီး အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ၎ စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၉ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းမွလည္း ကာလရွည္ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ စီစစ္ၾကပ္မတ္ရာတြင္ ေခ်းေငြရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းအေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား ျပဌာန္း သင့္ေၾကာင္း လည္း အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု ျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပခ်က္သည္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား နမူနာ ယူသင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္း စီမံကိန္း တန္ဖိုးသည္ ယူရို ၅၉ ဒသမ ၉၂ သန္း ျဖစ္ရာ ေခ်းေငြသည္ ၂၉ ဒသမ ၉၆ သန္းသာျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ကာလသည္ သံုးႏွစ္၊ ျပ္နဆပ္ကာလသည္ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အတိုးနႈန္းသည္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ အတိူးႏႈန္းျဖစ္ၿပီး Consultant ေၾကးသည္လည္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၄
ယဥ္ေကႏြယ္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားျပန္လည္ဆပ္နိုင္ေရးအတြက္ အခြန္အရပ္ရပ္မ်ားကို စနစ္တက်ေကာက္ခံရန္ အတြက္ မႏၱေလးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအား ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးမွ အၾကံျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ဒီေခ်းေငြကို စနစ္တက်ျပန္ဆပ္နိုင္ဖိုပ အတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဒီ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေရာ မေဖာ္ခင္ကာလမွာေရာ အခြန္အရပ္ရပ္ကို စနစ္တက်ေကာက္ခံဖို႔ရာ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာလွမိုးကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ နို္င္ငံေတာ္သမၼထံမွ ေပးပို႔လာသည့္ မႏၱေလတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေရေပးေ၀ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ န္သာလန္နို္င္ငံ၊ FMO ႏွင့္ ING Bank ထံမွ ယူရို ၂၉ ဒသမ ၉၆ သန္း ေခ်းေငြရယူေရးႏ်င့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒါက္တာ လွမိုးမွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ေျမသာဇံ၊ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ခ်မ္းျမသာစည္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္၊အမရပူရ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ေျမေအာက္ေရသာ အသံုးျပဳေနရေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ေျမေအာကါေရအား သံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်မည္ကို လက္ခံေၾကာင္း ၊ ယခု ျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းသည္ ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲျခင္းထက္ ေျေပၚေရျဖစ္သည့္ ဒုဌ၀တီျမစ္ေရကို စုပ္တင္ၿပီး အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ၎ စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၉ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းမွလည္း ကာလရွည္ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ စီစစ္ၾကပ္မတ္ရာတြင္ ေခ်းေငြရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းအေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား ျပဌာန္း သင့္ေၾကာင္း လည္း အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု ျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပခ်က္သည္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား နမူနာ ယူသင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္း စီမံကိန္း တန္ဖိုးသည္ ယူရို ၅၉ ဒသမ ၉၂ သန္း ျဖစ္ရာ ေခ်းေငြသည္ ၂၉ ဒသမ ၉၆ သန္းသာျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ကာလသည္ သံုးႏွစ္၊ ျပ္နဆပ္ကာလသည္ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အတိုးနႈန္းသည္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ အတိူးႏႈန္းျဖစ္ၿပီး Consultant ေၾကးသည္လည္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply