အိဒ္ေန႔တြင္ ႏွင္းဆီျဖဴ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္

0
172

မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ အစၥလာမ္မ်ား၏ ဘာသာေရး အထိမ္းအမွတ္ ျဖစ္ေသာ အိဒ္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ (၂၃)လမ္း၊ (၈၂)လမ္း ႏွင့္ (၈၃)လမ္းၾကား႐ွိ ေက်ာက္တန္းဗလီတြင္ ဘာသာေပါင္းစံုမ်ားမွ ယေန႔ ဇြန္လ(၅)ရကေန႔တြင္ ႏွင္းဆီျဖဴ ကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

Photo – Kang Zaw Hein / MPA

မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ အစၥလာမ္မ်ား၏ ဘာသာေရး အထိမ္းအမွတ္ ျဖစ္ေသာ အိဒ္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ (၂၃)လမ္း၊ (၈၂)လမ္း ႏွင့္ (၈၃)လမ္းၾကား႐ွိ ေက်ာက္တန္းဗလီတြင္ ဘာသာေပါင္းစံုမ်ားမွ ယေန႔ ဇြန္လ(၅)ရကေန႔တြင္ ႏွင္းဆီျဖဴ ကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

Photo – Kang Zaw Hein / MPA

Leave a Reply