“ျပည္သူမ်ား အားကိုးလာေအာင္ ႏြားက့ဲသို႔ ႀကိဳးစားျပမည္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆို

0
145

ဇြန္ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ အနိုင္ရရွိေရးအတြက္ ျပည္သူေတြမွ အားကိုးယံုၾကည္ၿပီး ခိုင္းလို႔ေကာင္းသည့္ ႏြားႀကီးမွန္းသိေအာင္ ႀကိဳးစားျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္ကေျပာသည္။

“အနိုင္ရရွိေရးကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဲဆႏၵရွွွင္ျပည္သူေတြက မဲေပးေရြးခ်ယ္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္လို႔ရမွာ က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနိုင္ရရွိေရးအတြက္ကေတာ့ ျပည္သူေတြက အားကိုးလာေအာင္ ျပည္သူေတြက သူတို႔ခိုင္းလို႔ေကာင္းတဲ့ ႏြားႀကီး မွန္းသိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳးစားျပရမွာေပါ့”ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရတနာသိခၤဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လတ္တေလာ ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဲေပးျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျဖစ္ေစခ်င္သူကို သာ ေပးေစလိုေၾကာင္း ေဒါကတာနႏၵလွျမင့္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ မွန္ကန္စြာျဖင့္ မွ်တမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသာ ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

“၂၀၂၀ က်ရင္ေရာ ဒီေကာ္မရွင္က ဘယ္ေလာက္အထိ မွန္ကုန္ပါတယ္လို႔ ယံုၾကည္ရမလဲ။အဲ့ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ခ်င္တယ္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္။ ၂၀၂၀ ကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစခ်င္တယ္”ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ ေကာ္မရွင္အား အေထာက္အထားမရွိ စြပ္စြဲေနျခင္းမဟုတ္ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ က ဆိုသည္။

#TheFifthWave #ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး #ႀကိဳးစားျပမည္ #ပဥၥမလိႈင္း

ဇြန္ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ အနိုင္ရရွိေရးအတြက္ ျပည္သူေတြမွ အားကိုးယံုၾကည္ၿပီး ခိုင္းလို႔ေကာင္းသည့္ ႏြားႀကီးမွန္းသိေအာင္ ႀကိဳးစားျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္ကေျပာသည္။

“အနိုင္ရရွိေရးကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဲဆႏၵရွွွင္ျပည္သူေတြက မဲေပးေရြးခ်ယ္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္လို႔ရမွာ က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနိုင္ရရွိေရးအတြက္ကေတာ့ ျပည္သူေတြက အားကိုးလာေအာင္ ျပည္သူေတြက သူတို႔ခိုင္းလို႔ေကာင္းတဲ့ ႏြားႀကီး မွန္းသိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳးစားျပရမွာေပါ့”ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရတနာသိခၤဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လတ္တေလာ ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဲေပးျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျဖစ္ေစခ်င္သူကို သာ ေပးေစလိုေၾကာင္း ေဒါကတာနႏၵလွျမင့္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ မွန္ကန္စြာျဖင့္ မွ်တမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသာ ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

“၂၀၂၀ က်ရင္ေရာ ဒီေကာ္မရွင္က ဘယ္ေလာက္အထိ မွန္ကုန္ပါတယ္လို႔ ယံုၾကည္ရမလဲ။အဲ့ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ခ်င္တယ္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္။ ၂၀၂၀ ကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစခ်င္တယ္”ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ ေကာ္မရွင္အား အေထာက္အထားမရွိ စြပ္စြဲေနျခင္းမဟုတ္ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ က ဆိုသည္။

#TheFifthWave #ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး #ႀကိဳးစားျပမည္ #ပဥၥမလိႈင္း

Leave a Reply