“ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဘက္လိုက္ေန” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီစြပ္စြဲ ျပစ္တင္

0
114

ဇြန္ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အတြက္ တရားမွ်တ စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဘက္လိုက္ၿပီးဆံုးျဖတ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာေနတာက ဘယ္အခ်ိန္မွာပဲ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အေထြေထြေရြးေကာ္ကပ ြဲလုပ္ေပးလုပ္ေပး အဲ့ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ မွ်တမႈရွိဖို႔လိုတယ္”ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရတနာသိခၤဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လတ္တေလာ ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေျပာဆိုရျခင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ NLD ပါတီႏွင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီၾကားတြင္ ကန္႔ကြက္မႈ ၁၈ မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ရံႈးခဲ့ေၾကာင္း၊ NLD ပါတီမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား ၇မႈ ကန္႔ကြက္ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ၅ မႈရံႈးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ NLD ပါတီအား ၆ မႈ စြဲခဲ့ေသာ္လည္း အကုန္ရံႈးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာ္ပြဲတြင္လည္း ၃ ေနရာ ျပတ္ျပတ္သားသားနိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆိပ္ကမ္းကိုယ္စားလွယ္ ရႈံးခဲ့ေၾကာင္း ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာ္ကပြဲတြင္ အနို္င္ရရွိခဲ့သည့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္အားဲဲ မဲဆြယ္ကာလ အတြင္း ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္မႈမရွိသည့္ အတြက္ ေရြးေကာ္ကပြဲေက္ာမရွင္ခံုရံုးမွ ဆံုးျဖတ္၍ NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ အား အနိုင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ ကေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္း သို႔ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အတြက္ ေကာ္မရွင္အား ရွင္းျပနိုင္ေရးအတြက္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆုံခြင့္ေတာင္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ က ဦးတင္ေအား ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္လက္ထက္က ယခုအစိုးရျဖစ္ေနသည့္ အတိုက္အခံပါတီမွ စစ္တပ္ကသူ၊ သမၼတမွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေက္ာမရွင္ မလိုလား ဟု ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဦးတင္ေအး အေနျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာျဖင့္ တရားမွ်တေၾကာင္းသိကၡာျဖင့္ရင္းကာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အနားယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ နႏၵလွျမင့္ကေျပာသည္။

“ဒီေန႔ NLD အနိုင္ရတယ္ အစိုးရျဖစ္တယ္။အဲ့ဒီအစိုးရက ဖြဲ႔ထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းေစခ်င္တယ္၊မွ်တေစခ်င္တယ္။အရင္တုန္းက ဘလိုင္းႀကီးေျပာခဲ့တာေလ မယံုဘူးဆိုတာ ဘာျဖစ္မွ မၾကည့္ပဲ ေျပာခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ကျဖစ္လို႔။ျပည္ခုင္ၿဖိဳးသမၼတကခန္႔ထား လို႔ဆိုၿပိးဘလိုင္းႀကီးစြပ္စြဲခဲ့တာ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ ေကာ္မရွင္ကို ဘလိုင္းႀကီး မစြပ္စြဲဘူး။တက္လာကတည္းက မယံုၾကည္ဘူး။ တစ္ခြန္းမွ မေျပာခဲ့ဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ယင္းေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မည္မွ်ထိ မွန္ကုန္သည္ဟု ယံုၾကည္ရမလဲ၊ ယံုၾကည္မႈရွိေစခ်င္သည့္ အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ေၾကာင္း ထို႔အတူ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ဆိုသည္။

#TheFifthWave #ေကာ္မရွင္ #ဘက္လိုက္ေန #ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးစြပ္စြဲ #ပဥၥမလိႈင္း

ဇြန္ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အတြက္ တရားမွ်တ စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဘက္လိုက္ၿပီးဆံုးျဖတ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာေနတာက ဘယ္အခ်ိန္မွာပဲ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အေထြေထြေရြးေကာ္ကပ ြဲလုပ္ေပးလုပ္ေပး အဲ့ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ မွ်တမႈရွိဖို႔လိုတယ္”ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရတနာသိခၤဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လတ္တေလာ ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေျပာဆိုရျခင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ NLD ပါတီႏွင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီၾကားတြင္ ကန္႔ကြက္မႈ ၁၈ မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ရံႈးခဲ့ေၾကာင္း၊ NLD ပါတီမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား ၇မႈ ကန္႔ကြက္ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ၅ မႈရံႈးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ NLD ပါတီအား ၆ မႈ စြဲခဲ့ေသာ္လည္း အကုန္ရံႈးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာ္ပြဲတြင္လည္း ၃ ေနရာ ျပတ္ျပတ္သားသားနိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆိပ္ကမ္းကိုယ္စားလွယ္ ရႈံးခဲ့ေၾကာင္း ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာ္ကပြဲတြင္ အနို္င္ရရွိခဲ့သည့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္အားဲဲ မဲဆြယ္ကာလ အတြင္း ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္မႈမရွိသည့္ အတြက္ ေရြးေကာ္ကပြဲေက္ာမရွင္ခံုရံုးမွ ဆံုးျဖတ္၍ NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ အား အနိုင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ ကေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္း သို႔ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အတြက္ ေကာ္မရွင္အား ရွင္းျပနိုင္ေရးအတြက္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆုံခြင့္ေတာင္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ က ဦးတင္ေအား ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္လက္ထက္က ယခုအစိုးရျဖစ္ေနသည့္ အတိုက္အခံပါတီမွ စစ္တပ္ကသူ၊ သမၼတမွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေက္ာမရွင္ မလိုလား ဟု ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဦးတင္ေအး အေနျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာျဖင့္ တရားမွ်တေၾကာင္းသိကၡာျဖင့္ရင္းကာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အနားယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ နႏၵလွျမင့္ကေျပာသည္။

“ဒီေန႔ NLD အနိုင္ရတယ္ အစိုးရျဖစ္တယ္။အဲ့ဒီအစိုးရက ဖြဲ႔ထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းေစခ်င္တယ္၊မွ်တေစခ်င္တယ္။အရင္တုန္းက ဘလိုင္းႀကီးေျပာခဲ့တာေလ မယံုဘူးဆိုတာ ဘာျဖစ္မွ မၾကည့္ပဲ ေျပာခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ကျဖစ္လို႔။ျပည္ခုင္ၿဖိဳးသမၼတကခန္႔ထား လို႔ဆိုၿပိးဘလိုင္းႀကီးစြပ္စြဲခဲ့တာ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ ေကာ္မရွင္ကို ဘလိုင္းႀကီး မစြပ္စြဲဘူး။တက္လာကတည္းက မယံုၾကည္ဘူး။ တစ္ခြန္းမွ မေျပာခဲ့ဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ယင္းေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မည္မွ်ထိ မွန္ကုန္သည္ဟု ယံုၾကည္ရမလဲ၊ ယံုၾကည္မႈရွိေစခ်င္သည့္ အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ေၾကာင္း ထို႔အတူ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ဆိုသည္။

#TheFifthWave #ေကာ္မရွင္ #ဘက္လိုက္ေန #ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးစြပ္စြဲ #ပဥၥမလိႈင္း

Leave a Reply