ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဂဏန္းမဲေက်းရြာအတြင္သို႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္ တစ္ဦးေသ၊ သံုးဦးဒဏ္ရာရ

0
88

ဇြန္ ၆
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ တိုက္ပြဲအတြင္းမွ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ရြာအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းရြာသားတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး သံုးဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွာ မေန႔ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းကျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေက်းရြာအနီးတဝိုက္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပြဲအတြင္းမွ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္မွ ဂဏန္းမဲေက်းရြာအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္နက္ႀကီးက်ည္က မေန႔ကညေနပိုင္းမွာ ရြာထဲကိုက်ပါတယ္။ ေသဆံံုးသြားတဲ့ ဦးစိန္ထြန္းရဲ႕အိမ္နဲ႔ ဦးအဂၤါေအာင္တုိ႔အိိ မ္ၾကားမွာ ေပါက္ကြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစိန္ထြန္းကေတာ့ အိမ္ေပၚမွာရွိေနတာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီမွာပဲေသဆံုးသြားတာပါ။”ဟု ေက်းရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေက်းရြာအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဦးစိန္ထြန္းဆိုသူမွာ ေနအိမ္ေပၚ၌ေသဆံုး သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဦးအဂၤါေအာင္၊ ေဒၚဆီးတူးႏွင့္ ၎၏သမီးျဖစ္သူ ေဒၚမခိုင္ဦးတုိ႔မွာ ထခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာနားမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတာ ႏွစ္ရက္သံုးရက္ရွိေနပါၿပီ။ မေန႔ကေတာ့ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တာေတြရွိခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီကေန ရြာထဲကိုလာက်တာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု အဆိုပါ ေဒသခံတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ဂဏန္းမဲေက်းရြာမွ ထိခိုက္ေသဆံုးသူမ်ားမွာ ခမီလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေျမာင္းဘြယ္ေက်းမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ခ်မ္းေထာင္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီသားမိႏွစ္ဦး က်ည္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ စပါးထားေက်းရြာတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၆ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၈ ဦးထိရွိခဲ့သည္။

ဇြန္ ၆
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ တိုက္ပြဲအတြင္းမွ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ရြာအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းရြာသားတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး သံုးဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွာ မေန႔ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းကျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေက်းရြာအနီးတဝိုက္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပြဲအတြင္းမွ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္မွ ဂဏန္းမဲေက်းရြာအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္နက္ႀကီးက်ည္က မေန႔ကညေနပိုင္းမွာ ရြာထဲကိုက်ပါတယ္။ ေသဆံံုးသြားတဲ့ ဦးစိန္ထြန္းရဲ႕အိမ္နဲ႔ ဦးအဂၤါေအာင္တုိ႔အိိ မ္ၾကားမွာ ေပါက္ကြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစိန္ထြန္းကေတာ့ အိမ္ေပၚမွာရွိေနတာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီမွာပဲေသဆံုးသြားတာပါ။”ဟု ေက်းရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေက်းရြာအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဦးစိန္ထြန္းဆိုသူမွာ ေနအိမ္ေပၚ၌ေသဆံုး သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဦးအဂၤါေအာင္၊ ေဒၚဆီးတူးႏွင့္ ၎၏သမီးျဖစ္သူ ေဒၚမခိုင္ဦးတုိ႔မွာ ထခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာနားမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတာ ႏွစ္ရက္သံုးရက္ရွိေနပါၿပီ။ မေန႔ကေတာ့ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တာေတြရွိခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီကေန ရြာထဲကိုလာက်တာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု အဆိုပါ ေဒသခံတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ဂဏန္းမဲေက်းရြာမွ ထိခိုက္ေသဆံုးသူမ်ားမွာ ခမီလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေျမာင္းဘြယ္ေက်းမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ခ်မ္းေထာင္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီသားမိႏွစ္ဦး က်ည္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ စပါးထားေက်းရြာတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၆ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၈ ဦးထိရွိခဲ့သည္။

Leave a Reply