စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုပဲ ထိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ျပန္တင္ေျမွာက္

0
59

ဇြန္ ၆
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

၂၀၁၄ ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး ပထမဆံုးထိုင္းအရပ္သားအစိုးရရဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ထိုင္းစစ္တပ္ရဲ႕အႀကီးအကဲ ပရာ႐ြတ္ ခ်န္အိုခ်ာကိုပဲ ထိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ျပန္ေ႐ြးေကာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနပိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအမ်ားဆံုးရထားတဲ့ ထိုင္းစစ္တပ္ကိုေထာက္ခံတဲ့အမတ္ေတြက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ပရာ႐ြတ္နဲ႔ အမတ္ေနရာဒုတိယအမ်ားဆံုးရထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့အတိုက္အခံညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ ၾသဇာ႐ွိၿပီး အသက္ ၄၀ အ႐ြယ္ ဘီလီယံနာသာနာသြန္း ဂၽြမ္ဂ႐ြန္ဂေရာင္ကစ္တို႔ထဲက တစ္ဦးကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခ်ိန္မွာ ပရာ႐ြတ္ျပန္အေ႐ြးခံခဲ့ရတာပါ။

ပရာ႐ြတ္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေထာက္ခံတဲ့အမတ္အေယာက္ ၅၀၀ ႐ွိခဲ့ၿပီး သာနာသြန္းကို ေထာက္ခံတဲ့အမတ္ကေတာ့ ၂၄၄ ေယာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းအထက္လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္အစိုးရကေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ နယ္ပယ္စံုကကၽြမ္းက်င္သူေတြပါ၀င္တဲ့အမတ္ အေယာက္ ၂၅၀ ႐ွိၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ခံအမတ္အေယာက္ ၃၅၀နဲ႔ မဲအႏုိင္ရမႈအေပၚမူတည္ၿပီးပါတီအလိုက္ေ႐ြးေကာက္တဲ့အမတ္ အေယာက္ ၁၅၀ ႐ွိပါတယ္။

ပရာ႐ြတ္အႏုိင္ရတာဟာ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕သက္တမ္းအရင့္ဆံုးဒီမိုကရတ္ပါတီအပါအ၀င္ ထိုင္းစစ္တပ္သစၥာေတာ္ခံပလန္ပရာခ်ာရတ္ပါတီနဲ႔ညႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ထားတဲ့ပါတီေတြရဲ႕ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္ ၂၄ ရက္မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ထိုင္းအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပလန္ပရာခ်ာရတ္ပါတီက ေထာက္ခံမဲအမ်ားဆံုးရခဲ့ၿပီး ႏွစ္လခြဲေလာက္အၾကာမွာမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္တာပါ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ခ်ိန္မွာ အမတ္ေလာင္းေတြဟာ မီဒီယာကုမၸဏီေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားရျခင္းမ႐ွိဘူးဆိုတဲ့ထိုင္းဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ခ်ိန္မွာ မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ႐ွယ္ယာေတြထည့္၀င္ထားတယ္ဆိုတဲ့စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ FFPပါတီဥကၠ႒သာနာသြန္းကို ထိုင္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးက ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာ အမတ္အျဖစ္ကေန ရပ္ဆိုင္းထားပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း၀င္ခြင့္မရဘဲ အျပင္ဘက္ကေနပဲ မဲရလဒ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေ႐ြးေကာက္မခံရတဲ့ေနာက္ ထိုင္းဒီမုိကေရစီလိုလားတဲ့ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ ပိုအားထုတ္သြားမယ္လို႔ သာနာသြန္းက ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။

Source-AFP
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Prayut Facebook

ဇြန္ ၆
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

၂၀၁၄ ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး ပထမဆံုးထိုင္းအရပ္သားအစိုးရရဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ထိုင္းစစ္တပ္ရဲ႕အႀကီးအကဲ ပရာ႐ြတ္ ခ်န္အိုခ်ာကိုပဲ ထိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ျပန္ေ႐ြးေကာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနပိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအမ်ားဆံုးရထားတဲ့ ထိုင္းစစ္တပ္ကိုေထာက္ခံတဲ့အမတ္ေတြက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ပရာ႐ြတ္နဲ႔ အမတ္ေနရာဒုတိယအမ်ားဆံုးရထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့အတိုက္အခံညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ ၾသဇာ႐ွိၿပီး အသက္ ၄၀ အ႐ြယ္ ဘီလီယံနာသာနာသြန္း ဂၽြမ္ဂ႐ြန္ဂေရာင္ကစ္တို႔ထဲက တစ္ဦးကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခ်ိန္မွာ ပရာ႐ြတ္ျပန္အေ႐ြးခံခဲ့ရတာပါ။

ပရာ႐ြတ္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေထာက္ခံတဲ့အမတ္အေယာက္ ၅၀၀ ႐ွိခဲ့ၿပီး သာနာသြန္းကို ေထာက္ခံတဲ့အမတ္ကေတာ့ ၂၄၄ ေယာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းအထက္လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္အစိုးရကေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ နယ္ပယ္စံုကကၽြမ္းက်င္သူေတြပါ၀င္တဲ့အမတ္ အေယာက္ ၂၅၀ ႐ွိၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ခံအမတ္အေယာက္ ၃၅၀နဲ႔ မဲအႏုိင္ရမႈအေပၚမူတည္ၿပီးပါတီအလိုက္ေ႐ြးေကာက္တဲ့အမတ္ အေယာက္ ၁၅၀ ႐ွိပါတယ္။

ပရာ႐ြတ္အႏုိင္ရတာဟာ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕သက္တမ္းအရင့္ဆံုးဒီမိုကရတ္ပါတီအပါအ၀င္ ထိုင္းစစ္တပ္သစၥာေတာ္ခံပလန္ပရာခ်ာရတ္ပါတီနဲ႔ညႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ထားတဲ့ပါတီေတြရဲ႕ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္ ၂၄ ရက္မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ထိုင္းအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပလန္ပရာခ်ာရတ္ပါတီက ေထာက္ခံမဲအမ်ားဆံုးရခဲ့ၿပီး ႏွစ္လခြဲေလာက္အၾကာမွာမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္တာပါ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ခ်ိန္မွာ အမတ္ေလာင္းေတြဟာ မီဒီယာကုမၸဏီေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားရျခင္းမ႐ွိဘူးဆိုတဲ့ထိုင္းဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ခ်ိန္မွာ မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ႐ွယ္ယာေတြထည့္၀င္ထားတယ္ဆိုတဲ့စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ FFPပါတီဥကၠ႒သာနာသြန္းကို ထိုင္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးက ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာ အမတ္အျဖစ္ကေန ရပ္ဆိုင္းထားပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း၀င္ခြင့္မရဘဲ အျပင္ဘက္ကေနပဲ မဲရလဒ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေ႐ြးေကာက္မခံရတဲ့ေနာက္ ထိုင္းဒီမုိကေရစီလိုလားတဲ့ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ ပိုအားထုတ္သြားမယ္လို႔ သာနာသြန္းက ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။

Source-AFP
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Prayut Facebook

Leave a Reply