ဦးဝီရသူအမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ေျပာဆို

0
169

ဇြန္ ၆

ေက်ာ္သူျမင့္ ၊ ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ံုးက ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕႐ံုးတြင္ ဇြန္လ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုင္းအစိုးရ၏ တတိယ(၁)ႏွစ္ တာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဖမ္းဝရမ္းကပ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းအတြင္းမွာ ၿငိမ္းစုစီ တင္ျပၿပီး ေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မတခ်ိဳ႕နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံတဲ့ပြဲလုပ္ပါတယ္။ ဒီမွာေျပာဆိုမႈက ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သတ္ ၿပီးေတာ့ မမွန္မကန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြရွိလာတဲ့အတြက္ ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္ရယူၿပီး ဒီကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ကြ်န္ေတာ္တို႔တင္ျပၿပီး အမႈဖြင့္ထားပါတယ္”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာ သည္။

ဦးဝီရသူကို အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးစန္းမင္းက ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ-၁၂၄(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္တရား႐ံုးက ဝရမ္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ဦးဝီရသူ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဖမ္းဝရမ္းထပ္မံ ထုတ္ဆင့္ခဲ့ သည္။

ယင္းဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဆင့္မႈတြင္ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူကို အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရုံးက ရာဇသတ္ ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ- ၈၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ဖမ္းဆီးရန္ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူအား ေက်ာသားရင္သား ခဲြျခားမည္မဟုတ္ပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ မည္ဟု လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။

ဇြန္ ၆

ေက်ာ္သူျမင့္ ၊ ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ံုးက ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕႐ံုးတြင္ ဇြန္လ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုင္းအစိုးရ၏ တတိယ(၁)ႏွစ္ တာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဖမ္းဝရမ္းကပ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းအတြင္းမွာ ၿငိမ္းစုစီ တင္ျပၿပီး ေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မတခ်ိဳ႕နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံတဲ့ပြဲလုပ္ပါတယ္။ ဒီမွာေျပာဆိုမႈက ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သတ္ ၿပီးေတာ့ မမွန္မကန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြရွိလာတဲ့အတြက္ ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္ရယူၿပီး ဒီကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ကြ်န္ေတာ္တို႔တင္ျပၿပီး အမႈဖြင့္ထားပါတယ္”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာ သည္။

ဦးဝီရသူကို အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးစန္းမင္းက ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ-၁၂၄(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္တရား႐ံုးက ဝရမ္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ဦးဝီရသူ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဖမ္းဝရမ္းထပ္မံ ထုတ္ဆင့္ခဲ့ သည္။

ယင္းဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဆင့္မႈတြင္ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူကို အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရုံးက ရာဇသတ္ ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ- ၈၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ဖမ္းဆီးရန္ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူအား ေက်ာသားရင္သား ခဲြျခားမည္မဟုတ္ပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ မည္ဟု လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။

Leave a Reply