ေန႔ ႏွင့္ ည အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေရလမ္းျပအမွတ္အသား ၂၀၀ ေက်ာ္ ထားရွိသြားမည္

0
148

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလး မွ ေညာင္ဦးအထိ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ေန႔ ႏွင့္ ည အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေရလမ္းျပအမွတ္အသား ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း (AIRBM) က သိရသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း (AIRBM) ကို ကမာၻ႕ဘဏ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ျဖင့္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းတြင္ အပိုင္း (၃) ပိုင္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ ယင္း အပိုင္း (၃) ပိုင္းတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရအရင္းအျမစ္နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Master Plan ေရးဆြဲျခင္း ၊ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ မိုးေလဝသ နွင့္ဇလေဗဒ စခန္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း ၊ မႏၲေလး မွ ေညာင္ဦးအထိ ေရလမ္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္ ။

“ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းမွာ အပိုင္း(၃) ျဖစ္တဲ့ မႏၲေလး ကေန ေညာင္ဦးအထိ ေရလမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ေရလမ္းအမွတ္အသားေတြကို ထားရွိသြားမွာျဖစ္တယ္ ။ ဒီေရလမ္းအမွတ္အသားေတြက ေန႔ေရာ ညေရာ အသံုးျပဳနိုင္တယ္ ။´´ ဟု ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း (AIRBM) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ (၃)၏ ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းေရလမ္းျပအမွတ္အသားမ်ားကို ဇြန္လ ပိုင္းမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ သြားၿပီး ျမစ္ေရႀကီးမႈအေျခအေနေပၚမူတည္၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္ ။

“ျမစ္ေရတတ္ေနတဲ့အခ်ိန္ဆို ေရလမ္းအမွတ္အသားေတြ မလုပ္နိုင္ဘူး ။ ဇူလိုင္ေလာက္ဆို ေရက ႀကီးေနၿပီ ေရလမ္းအမွတ္အသား တပ္ဖို႔ခက္ခဲ တယ္ ။ စက္တင္ဘာ ၊ ေအာက္တိုဘာအထိလည္း ေရာက္သြားနိုင္တယ္ ။´´ ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ေရလမ္းေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေသာင္တူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား နွင့္ ကမ္းျပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

 

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလး မွ ေညာင္ဦးအထိ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ေန႔ ႏွင့္ ည အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေရလမ္းျပအမွတ္အသား ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း (AIRBM) က သိရသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း (AIRBM) ကို ကမာၻ႕ဘဏ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ျဖင့္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းတြင္ အပိုင္း (၃) ပိုင္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ ယင္း အပိုင္း (၃) ပိုင္းတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရအရင္းအျမစ္နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Master Plan ေရးဆြဲျခင္း ၊ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ မိုးေလဝသ နွင့္ဇလေဗဒ စခန္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း ၊ မႏၲေလး မွ ေညာင္ဦးအထိ ေရလမ္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္ ။

“ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းမွာ အပိုင္း(၃) ျဖစ္တဲ့ မႏၲေလး ကေန ေညာင္ဦးအထိ ေရလမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ေရလမ္းအမွတ္အသားေတြကို ထားရွိသြားမွာျဖစ္တယ္ ။ ဒီေရလမ္းအမွတ္အသားေတြက ေန႔ေရာ ညေရာ အသံုးျပဳနိုင္တယ္ ။´´ ဟု ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း (AIRBM) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ (၃)၏ ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းေရလမ္းျပအမွတ္အသားမ်ားကို ဇြန္လ ပိုင္းမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ သြားၿပီး ျမစ္ေရႀကီးမႈအေျခအေနေပၚမူတည္၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္ ။

“ျမစ္ေရတတ္ေနတဲ့အခ်ိန္ဆို ေရလမ္းအမွတ္အသားေတြ မလုပ္နိုင္ဘူး ။ ဇူလိုင္ေလာက္ဆို ေရက ႀကီးေနၿပီ ေရလမ္းအမွတ္အသား တပ္ဖို႔ခက္ခဲ တယ္ ။ စက္တင္ဘာ ၊ ေအာက္တိုဘာအထိလည္း ေရာက္သြားနိုင္တယ္ ။´´ ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ေရလမ္းေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေသာင္တူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား နွင့္ ကမ္းျပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply