တပ္မေတာ္က တရား႐ုံးဦးတိုက္ေလွ်ာက္တရားစြဲဆိုထားသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတ ကို ရဲစစ္ခ်က္ယူ

0
158

ဇြန္ ၇

ႏိုင္လင္းဦး

ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတကို တပ္မေတာ္က ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ တရား႐ုံးဦးတိုက္ေလွ်ာက္တရားစြဲ ဆိုထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ခ်က္ယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဆရာေတာ္ကို ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၂) ပင္မ(လွ်ပ္စစ္) မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး သန႔္ေဇာ္ဦး က တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တရာရံုးက ရာႀကီးမႈအမွတ္(၅၃၄/၂၀၁၉)အရ လက္ခံခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ တရားရံုး ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ကာ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တရားရံုးသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“မေန႔က ညေနပိုင္းေလာက္က ရဲက လာေမးတာပါ ။ အဓိကကေတာ့ ဦးဇင္း facebook မွာ တင္တဲ့ စာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေမးတာပါ ။ ဦးဇင္းကိုေတာ့ တရားရံုးက ေခၚတာေတြ ဘာေတြမရွိေသးဘူး။´´ ဟု တရားရံုးဦးေလွ်ာက္ထား၍ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတက မိန္႔ၾကားသည္ ။

ဆရာေတာ္အား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား စစ္ပုန္ကန္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုမေလးစားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ကြက္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ေစရန္ ၊ မည္သူမဆို ေကာလာဟလကိုျဖစ္ေစ၊ သတင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာရန္ အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကိုျဖစ္ေစထိခိုက္သည့္ျပစ္မႈကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူက က်ဴးလြန္ခ်င္လာေအာင္အမ်ားျပည္သူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ သီးျခားလူစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန႔္ျခင္း၊ တစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္ အႀကံရွိၿပီး လူအမ်ိဳးအစား အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးစု အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေအာင္လႈံ႕ေဆာ္ရန္အႀကံျဖင့္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း၊ အျခားစာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္ ေကာလာဟလသတင္းမ်ား ျဖန႔္ခ်ီျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ အတြက္ဟုဆိုကာ တရားရံုး ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ဇြန္ ၇

ႏိုင္လင္းဦး

ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတကို တပ္မေတာ္က ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ တရား႐ုံးဦးတိုက္ေလွ်ာက္တရားစြဲ ဆိုထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ခ်က္ယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဆရာေတာ္ကို ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၂) ပင္မ(လွ်ပ္စစ္) မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး သန႔္ေဇာ္ဦး က တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တရာရံုးက ရာႀကီးမႈအမွတ္(၅၃၄/၂၀၁၉)အရ လက္ခံခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ တရားရံုး ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ကာ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တရားရံုးသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“မေန႔က ညေနပိုင္းေလာက္က ရဲက လာေမးတာပါ ။ အဓိကကေတာ့ ဦးဇင္း facebook မွာ တင္တဲ့ စာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေမးတာပါ ။ ဦးဇင္းကိုေတာ့ တရားရံုးက ေခၚတာေတြ ဘာေတြမရွိေသးဘူး။´´ ဟု တရားရံုးဦးေလွ်ာက္ထား၍ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတက မိန္႔ၾကားသည္ ။

ဆရာေတာ္အား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား စစ္ပုန္ကန္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုမေလးစားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ကြက္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ေစရန္ ၊ မည္သူမဆို ေကာလာဟလကိုျဖစ္ေစ၊ သတင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာရန္ အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကိုျဖစ္ေစထိခိုက္သည့္ျပစ္မႈကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူက က်ဴးလြန္ခ်င္လာေအာင္အမ်ားျပည္သူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ သီးျခားလူစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန႔္ျခင္း၊ တစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္ အႀကံရွိၿပီး လူအမ်ိဳးအစား အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးစု အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေအာင္လႈံ႕ေဆာ္ရန္အႀကံျဖင့္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း၊ အျခားစာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္ ေကာလာဟလသတင္းမ်ား ျဖန႔္ခ်ီျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ အတြက္ဟုဆိုကာ တရားရံုး ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

Leave a Reply