ႏိုင္ငံေရး ၂၆ ပါတီ ေတာင္းဆိုမႈ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေတာင္းဆိုမႈမဟုတ္ဘဲ အေျခမျမစ္မရွိသည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားသာျဖစ္ ဟု ေကာ္မရွင္တံု႔ျပန္

0
139

ဇြန္ ၇

ေက်ာ္သူျမင့္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၆ ခုက အိပ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ေမလ ၂၃ ရက္က ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ပါတီမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းမဟုတ္ပဲ အျပဳသေဘာမဆန္သည့္အျပင္ အေျခမျမစ္မရွိ မမွန္မကန္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားျဖင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ရက္စဲြျဖင့္ ျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၂၆)ပါတီ ၏ ေမလ(၂၃) ရက္က ေကာ္မရွင္ထံ ေပးပို႔သည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိုျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒ ထံ ေတာင္းဆိုေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီမ်ား၏ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ အပိုဒ္(၃)တြင္ ‘တည္ဆဲေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားကို သံုးသပ္ပါက ရည္႐ြယ္ခ်က္ေပါက္ေျမာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္လားရာသို႔ ဦးတည္ ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္’ ဟု ေဖာ္ျပခ်က္သည္ မည္သည့္အခ်က္ကို အတိအက် ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စြပ္စဲြသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေနသျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ ေစေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဘက္မွ တံု႔ျပန္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးစာထဲမွာ ေျပာခ်င္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျခင္းစီ အလိုက္ကို တိတိက်က်ေျပာထား ပါတယ္။ တိတိက်က် ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာေတာ့ သူတို႔သိက်ပါတယ္”ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ျပန္လည္ေျပာဆိုသည္။

အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ၂၀၁၈ ဇြန္လအတြင္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က လည္းေကာင္း ေကာ္မ႐ွင္ဘက္မွ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အိပ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အႀကံျပဳရန္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ အႀကံျပဳလုိ ေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္ၿပီး ယင္းသို႔တင္ျပလာပါက ပါတီ(၂၆) ပါတီအျပင္ အျခားေသာႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

“ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွလဲဆိုတာ ပထမအႀကိမ္ေကာ္မရွင္နဲ႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေတြ႕ဆံုတဲ့ အခ်ိန္ကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ သိပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္ေန႔တစ္ပိုင္းပဲ ေပးလား တစ္ေနကုန္ေပးသလားဆိုတာကို ၾကည့္ပါ” ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔သည့္ ပါတီ(၂၆) ပါတီသာရွိၿပီး ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ယင္းပါတီမ်ားထဲ မွ တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ပါတီ(၇) ပါတီသာရွိကာ က်န္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ပါတီ(၇၂)ပါတီမွ ေ႐ြး ေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ပါတီ (၁၅) ပါတီရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ထား သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂၆ ပါတီထဲဆိုေပမယ့္ ဒီထဲမွာ အစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အင္အားႀကီးပါတီ တစ္ခု ပါေနတယ္ဆိုတာရယ္ အျခားအင္ အား အသင့္အတင့္ရွိတဲ့ ပါတီ ၂၅ ခု ပါတယ္ဆိုတာကို အေလးထားဖို႔လိုတယ္။ ပါတီ ၁၀၀ နီးပါးရွိတယ္ဆိုတာေတာ့မွန္တယ္။ ပါတီ ၂၆ ပါတီကိုလဲ အေလးထားဖို႔လိုတယ္”ဟု ၎က ျပန္လည္တံု႔ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္၏ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္သြားမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ဇြန္လ မွ စတင္ကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ကာ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္၍ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ဇြန္ ၇

ေက်ာ္သူျမင့္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၆ ခုက အိပ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ေမလ ၂၃ ရက္က ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ပါတီမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းမဟုတ္ပဲ အျပဳသေဘာမဆန္သည့္အျပင္ အေျခမျမစ္မရွိ မမွန္မကန္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားျဖင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ရက္စဲြျဖင့္ ျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၂၆)ပါတီ ၏ ေမလ(၂၃) ရက္က ေကာ္မရွင္ထံ ေပးပို႔သည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိုျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒ ထံ ေတာင္းဆိုေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီမ်ား၏ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ အပိုဒ္(၃)တြင္ ‘တည္ဆဲေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားကို သံုးသပ္ပါက ရည္႐ြယ္ခ်က္ေပါက္ေျမာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္လားရာသို႔ ဦးတည္ ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္’ ဟု ေဖာ္ျပခ်က္သည္ မည္သည့္အခ်က္ကို အတိအက် ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စြပ္စဲြသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေနသျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ ေစေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဘက္မွ တံု႔ျပန္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးစာထဲမွာ ေျပာခ်င္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျခင္းစီ အလိုက္ကို တိတိက်က်ေျပာထား ပါတယ္။ တိတိက်က် ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာေတာ့ သူတို႔သိက်ပါတယ္”ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ျပန္လည္ေျပာဆိုသည္။

အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ၂၀၁၈ ဇြန္လအတြင္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က လည္းေကာင္း ေကာ္မ႐ွင္ဘက္မွ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အိပ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အႀကံျပဳရန္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ အႀကံျပဳလုိ ေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္ၿပီး ယင္းသို႔တင္ျပလာပါက ပါတီ(၂၆) ပါတီအျပင္ အျခားေသာႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

“ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွလဲဆိုတာ ပထမအႀကိမ္ေကာ္မရွင္နဲ႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေတြ႕ဆံုတဲ့ အခ်ိန္ကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ သိပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္ေန႔တစ္ပိုင္းပဲ ေပးလား တစ္ေနကုန္ေပးသလားဆိုတာကို ၾကည့္ပါ” ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔သည့္ ပါတီ(၂၆) ပါတီသာရွိၿပီး ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ယင္းပါတီမ်ားထဲ မွ တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ပါတီ(၇) ပါတီသာရွိကာ က်န္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ပါတီ(၇၂)ပါတီမွ ေ႐ြး ေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ပါတီ (၁၅) ပါတီရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ထား သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂၆ ပါတီထဲဆိုေပမယ့္ ဒီထဲမွာ အစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အင္အားႀကီးပါတီ တစ္ခု ပါေနတယ္ဆိုတာရယ္ အျခားအင္ အား အသင့္အတင့္ရွိတဲ့ ပါတီ ၂၅ ခု ပါတယ္ဆိုတာကို အေလးထားဖို႔လိုတယ္။ ပါတီ ၁၀၀ နီးပါးရွိတယ္ဆိုတာေတာ့မွန္တယ္။ ပါတီ ၂၆ ပါတီကိုလဲ အေလးထားဖို႔လိုတယ္”ဟု ၎က ျပန္လည္တံု႔ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္၏ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္သြားမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ဇြန္လ မွ စတင္ကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ကာ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္၍ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

Leave a Reply