ဦးေနမ်ိဳးဇင္ ရံုးထုတ္ Blue Shirt Campaign လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္

0
132

တပ္မေတာ္မွ ပုဒ္မ ၅၀၅(က) (ခ) တို႔ျဖင္႔တရားစဲြခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူ ဦးေနမ်ိဳးဇင္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ယေန႔ (ဇြန္လ ၇ ရက္) ရံုးထုတ္ခဲ့တြင္ အက်ီ ၤအျပာ၀တ္(Blue Shirt Campaign) လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – MPA

တပ္မေတာ္မွ ပုဒ္မ ၅၀၅(က) (ခ) တို႔ျဖင္႔တရားစဲြခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူ ဦးေနမ်ိဳးဇင္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ယေန႔ (ဇြန္လ ၇ ရက္) ရံုးထုတ္ခဲ့တြင္ အက်ီ ၤအျပာ၀တ္(Blue Shirt Campaign) လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – MPA

Leave a Reply