တ႐ုတ္ဆီတရားခံလႊဲေျပာင္းေပးေရးဥပေဒၾကမ္းကို ေဟာင္ေကာင္တြင္ လူေသာင္းခ်ီဆႏၵျပ

0
30

ဇြန္ ၉
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းေပၚက ႏုိင္ငံေရးအတိုက္အခံေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပစ္မွတ္ထားလာႏုိင္တယ္လို႔ ေ၀ဖန္ေနသူေတြက ေၾကာက္ေနၾကတဲ့ဥပေဒၾကမ္းကို တနဂၤေႏြေန႔မွာ လူေသာင္းခ်ီဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။

အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ဥပေဒၾကမ္းဟာ တရားခံေတြကို တရားရင္ဆိုင္ဖို႔ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးဆီပို႔ခြင့္ျပဳမွာပါ။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းရဲ႕ဒီမိုကေရစီအေရးဆႏၵျပပြဲေတြအၿပီး အခုဆႏၵျပပြဲေတြဟာ အင္အားအႀကီးဆံုးဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းမွာ ကာကြယ္ေပးမႈေတြပါထားၿပီး ယိုေပါက္ေတြကို ျဖည့္ေပးသြားမယ္လို႔ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရကေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္မတိုင္ခင္ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ဖို႔ ေဟာင္ေကာင္ေခါင္းေဆာင္ကာရီ လမ္က တြန္းအားေပးေနၿပီး လူတစံုတေယာက္ကို ဘာသာေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးအရ တရားစီရင္ခံရဖို႔ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးဆီလႊဲေျပာင္းေပးတာကေန ကာကြယ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာေတြ႐ွိတယ္လို႔ လမ္ကို ေထာက္ခံသူေတြကေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္႐ွိေနတဲ့တရားေရးစနစ္နဲ႔ေဟာင္ေကာင္ကလူေတြ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္ေခ်႐ွိေနတယ္လို႔ ေ၀ဖန္သူေတြက ေျပာေနၿပီး ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕တရားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထပ္ၿပီးတိုက္စားခံရႏိုင္ေခ်႐ွိေနတယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ေနပါတယ္။

ျပင္ဆင္ထားတဲ့ဥပေဒအရ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၊ ထိုင္၀မ္နဲ႔ မကာအိုတို႔က အာဏာပိုင္ေတြက လူသတ္မႈနဲ႔ အဓမၼမႈေတြလို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္ဆိုၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာေတြကို ခြင့္ျပဳရမွာပါ။

ကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီကိုမူတည္ၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Hong Kong Free Press

ဇြန္ ၉
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းေပၚက ႏုိင္ငံေရးအတိုက္အခံေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပစ္မွတ္ထားလာႏုိင္တယ္လို႔ ေ၀ဖန္ေနသူေတြက ေၾကာက္ေနၾကတဲ့ဥပေဒၾကမ္းကို တနဂၤေႏြေန႔မွာ လူေသာင္းခ်ီဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။

အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ဥပေဒၾကမ္းဟာ တရားခံေတြကို တရားရင္ဆိုင္ဖို႔ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးဆီပို႔ခြင့္ျပဳမွာပါ။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းရဲ႕ဒီမိုကေရစီအေရးဆႏၵျပပြဲေတြအၿပီး အခုဆႏၵျပပြဲေတြဟာ အင္အားအႀကီးဆံုးဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းမွာ ကာကြယ္ေပးမႈေတြပါထားၿပီး ယိုေပါက္ေတြကို ျဖည့္ေပးသြားမယ္လို႔ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရကေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္မတိုင္ခင္ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ဖို႔ ေဟာင္ေကာင္ေခါင္းေဆာင္ကာရီ လမ္က တြန္းအားေပးေနၿပီး လူတစံုတေယာက္ကို ဘာသာေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးအရ တရားစီရင္ခံရဖို႔ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးဆီလႊဲေျပာင္းေပးတာကေန ကာကြယ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာေတြ႐ွိတယ္လို႔ လမ္ကို ေထာက္ခံသူေတြကေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္႐ွိေနတဲ့တရားေရးစနစ္နဲ႔ေဟာင္ေကာင္ကလူေတြ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္ေခ်႐ွိေနတယ္လို႔ ေ၀ဖန္သူေတြက ေျပာေနၿပီး ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕တရားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထပ္ၿပီးတိုက္စားခံရႏိုင္ေခ်႐ွိေနတယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ေနပါတယ္။

ျပင္ဆင္ထားတဲ့ဥပေဒအရ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၊ ထိုင္၀မ္နဲ႔ မကာအိုတို႔က အာဏာပိုင္ေတြက လူသတ္မႈနဲ႔ အဓမၼမႈေတြလို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္ဆိုၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာေတြကို ခြင့္ျပဳရမွာပါ။

ကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီကိုမူတည္ၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Hong Kong Free Press

Leave a Reply