စစ္ေဘးေရွာင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ထြက္ေျပး

0
72

ဇြန္ ၉
ညိဳမိႈင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္္မေတာ္ႏွင့္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တုိ႔အၾကား ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါတိုက္ပြဲမွာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ သဲမေခ်ာင္းဝေက်းရြာ အနီးတဝိုက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၇ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီမွစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂ နာရီခန္႔အၾကာ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၈ ရက္ေန႔တြင္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္သည့္အတြက္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာသံုးရြာမွေဒသခံမ်ားမွာ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ျခင္ျဖစ္သည္။

“ျဖစ္တာကေတာ့ ၇ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းမွာ စျဖစ္ၾကတယ္။ အဲ့ဒီေန႔ ၂ နာရီေလာက္ၾကာတယ္။ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔လည္း ပစ္တာရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ေနာက္တစ္ေန႔ညေနပိုင္းမွာ ျပန္ျဖစ္ၾကတယ္။ ရြာကိုထိခိုက္လာမွာစိုးရိမ္ၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကတာပါ။”ဟု ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ သဲမေခ်ာင္းဝေက်းရြာသား တစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းေက်းရြာသားမ်ားမွာ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚရွိ နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဳးေနအိမ္မ်ားတြင္ ယာယီခိုလႈံေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း လူဦးေရမွာ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ပလက္ဝၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

“ထြက္ေျပးလာတာကေတာ့ ရြာသံုးရြာကထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကတာပါ။ သဲမေခ်ာင္းဝ၊ ပိႏၷဲတပင္နဲ႔ေနာက္တစ္ရြာကျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔ညေနပိုင္းမွာစေရာက္တယ္။ ဒီကေန႔မနက္ပိုင္းမွာလည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ ေရာက္လာသူေတြရွိတယ္။ စုစုေပါင္းက လူဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ သူတုိ႔အဆင္ေျပသလိုပဲ ေဆြးမ်ိဳးအိမ္ေတြမွာရွိေနပါတယ္။ စခန္းဖြင့္ထားတာေတာ့မရွိဘူူး။”ဟု အဆိုပါေဒသခံကေျပာသည္။

ယင္းေက်းရြာမွားမွာ ပလက္ဝၿမိဳ႕ႏွင့္ ၇ မိုင္ခန္႔အကြာ ကုလားတန္ျမစ္အထက္ပိုင္းတြင္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ စက္တပ္ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၉
ညိဳမိႈင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္္မေတာ္ႏွင့္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တုိ႔အၾကား ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါတိုက္ပြဲမွာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ သဲမေခ်ာင္းဝေက်းရြာ အနီးတဝိုက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၇ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီမွစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂ နာရီခန္႔အၾကာ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၈ ရက္ေန႔တြင္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္သည့္အတြက္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာသံုးရြာမွေဒသခံမ်ားမွာ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ျခင္ျဖစ္သည္။

“ျဖစ္တာကေတာ့ ၇ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းမွာ စျဖစ္ၾကတယ္။ အဲ့ဒီေန႔ ၂ နာရီေလာက္ၾကာတယ္။ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔လည္း ပစ္တာရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ေနာက္တစ္ေန႔ညေနပိုင္းမွာ ျပန္ျဖစ္ၾကတယ္။ ရြာကိုထိခိုက္လာမွာစိုးရိမ္ၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကတာပါ။”ဟု ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ သဲမေခ်ာင္းဝေက်းရြာသား တစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းေက်းရြာသားမ်ားမွာ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚရွိ နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဳးေနအိမ္မ်ားတြင္ ယာယီခိုလႈံေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း လူဦးေရမွာ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ပလက္ဝၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

“ထြက္ေျပးလာတာကေတာ့ ရြာသံုးရြာကထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကတာပါ။ သဲမေခ်ာင္းဝ၊ ပိႏၷဲတပင္နဲ႔ေနာက္တစ္ရြာကျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔ညေနပိုင္းမွာစေရာက္တယ္။ ဒီကေန႔မနက္ပိုင္းမွာလည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ ေရာက္လာသူေတြရွိတယ္။ စုစုေပါင္းက လူဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ သူတုိ႔အဆင္ေျပသလိုပဲ ေဆြးမ်ိဳးအိမ္ေတြမွာရွိေနပါတယ္။ စခန္းဖြင့္ထားတာေတာ့မရွိဘူူး။”ဟု အဆိုပါေဒသခံကေျပာသည္။

ယင္းေက်းရြာမွားမွာ ပလက္ဝၿမိဳ႕ႏွင့္ ၇ မိုင္ခန္႔အကြာ ကုလားတန္ျမစ္အထက္ပိုင္းတြင္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ စက္တပ္ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply