သမၼတႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္မည္

0
113

ဇြန္ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

နို္င္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ နို္င္ငံေတာ္၏အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔သည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပၾကားလိုက္သည္။

“သူတို႔က သူတို႔ႏွစ္ေယာက္္္ အေရြးခံရမယ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာေတာ့ မဲဆြယ္ခြင့္ရွိေနပါတယ္။ အတိုင္ပင္ခံေရာ၊သမၼတႀကီးေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီးအေရြးခံပါမယ္”ဟု ေဒါက္တာ မ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ NLD ပါတီ၏ CEC အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒါက္တာ မ်ိဳးညႊန္႔ မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ အေနျဖင့္ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ မဲဆြယ္ မည္ဆိုပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္မ်ားအား စြန္႔လြတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ရင္ထဲမွ ဆႏၵမဲကိုသာ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္သည့္ နည္းလမ္းကိုသာ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ မ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီတြင္းကိစၥမ်ား၊ ရံုးခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္သည့္ ကိစၥမ်ား၊ပ္တီေရးရာ အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိစၥမ်ားႏွင့္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တိုင္ၾကားစာဌာနမွ စာ ၂၄ ေစာင္ တင္ရာ စာ ၃ ေစာင္ အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

နို္င္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ နို္င္ငံေတာ္၏အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔သည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပၾကားလိုက္သည္။

“သူတို႔က သူတို႔ႏွစ္ေယာက္္္ အေရြးခံရမယ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာေတာ့ မဲဆြယ္ခြင့္ရွိေနပါတယ္။ အတိုင္ပင္ခံေရာ၊သမၼတႀကီးေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီးအေရြးခံပါမယ္”ဟု ေဒါက္တာ မ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ NLD ပါတီ၏ CEC အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒါက္တာ မ်ိဳးညႊန္႔ မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ အေနျဖင့္ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ မဲဆြယ္ မည္ဆိုပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္မ်ားအား စြန္႔လြတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ရင္ထဲမွ ဆႏၵမဲကိုသာ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္သည့္ နည္းလမ္းကိုသာ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ မ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီတြင္းကိစၥမ်ား၊ ရံုးခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္သည့္ ကိစၥမ်ား၊ပ္တီေရးရာ အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိစၥမ်ားႏွင့္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တိုင္ၾကားစာဌာနမွ စာ ၂၄ ေစာင္ တင္ရာ စာ ၃ ေစာင္ အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply