ရန္ကုန္အစုိးရႏုတ္ထြက္ေပးေရးသပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပမႈမွ ဖမ္းဝရမ္ထုတ္ခံရသူ ဦးပညာဝံသကို ဦးဝီရသူေဘးကင္းေရး ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး

0
134

ဇြန္ ၁၁
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အား ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္သပိတ္စခန္းစဖြင့္လွစ္ကာဆႏၵျပမႈတြင္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဆင့္ျခင္းခံထားရသည့္ ဆရာေတာ္ဦးပညာဝံသကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆရာေတာ္ဦးပညာဝံသကို ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ယမန္မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဦးဝီရသူေဘးရန္ကင္းေစေရးလမ္းေလွ်ာက္ဆု႔ေတာင္းေမတၱာပို႔ဆု႔ေတာင္းပြဲ၌ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေၾကးသြန္းဘုရားအေရွ႕မွ ၾကားေတာရလမ္းအတိုင္းထြက္ခြာလာစဥ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

”ဟုတ္ပါတယ္။ဖမ္းဝရမ္းက မႏွစ္က အခုေၾကးသြန္းေနရာအေရွ႕မွာဘဲ သပိတ္စခန္းဖြင့္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မွ ဝရမ္းထုတ္ခံထားရတာ။အဲ့ဒါဒီေန႔မွာ အမွတ္မထင္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ”ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ဆရာေတာ္ဦးပညာဝံသကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လအတြင္းက လက္ရွိအစုိးရႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေၾကးသြန္းဘုရားေရွ႕တြင္ ေလးရက္တိုင္တိုင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ေတာင္း ဆုိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇြန္ ၁၁
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အား ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္သပိတ္စခန္းစဖြင့္လွစ္ကာဆႏၵျပမႈတြင္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဆင့္ျခင္းခံထားရသည့္ ဆရာေတာ္ဦးပညာဝံသကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆရာေတာ္ဦးပညာဝံသကို ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ယမန္မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဦးဝီရသူေဘးရန္ကင္းေစေရးလမ္းေလွ်ာက္ဆု႔ေတာင္းေမတၱာပို႔ဆု႔ေတာင္းပြဲ၌ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေၾကးသြန္းဘုရားအေရွ႕မွ ၾကားေတာရလမ္းအတိုင္းထြက္ခြာလာစဥ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

”ဟုတ္ပါတယ္။ဖမ္းဝရမ္းက မႏွစ္က အခုေၾကးသြန္းေနရာအေရွ႕မွာဘဲ သပိတ္စခန္းဖြင့္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မွ ဝရမ္းထုတ္ခံထားရတာ။အဲ့ဒါဒီေန႔မွာ အမွတ္မထင္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ”ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ဆရာေတာ္ဦးပညာဝံသကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လအတြင္းက လက္ရွိအစုိးရႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေၾကးသြန္းဘုရားေရွ႕တြင္ ေလးရက္တိုင္တိုင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ေတာင္း ဆုိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply