နန္းေမြစံအား အေထြေထြေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္း

0
175

ဇြန္ ၁၁

ပဥၥမလိႈင္း

ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္ မႈမ်ားဓာတ္ပံုမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္တြင္ တင္ေနေသာေၾကာင့္ နန္းေမြစံအား အေထြေထြေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္အား ပိတ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပံုမ်ားတင္ေနျခင္းႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီက ေခၚယူသတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္သိမ္း ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးေကာင္စီ၏ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းသို႔ ပိတ္သိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နန္းေမြစံ က ” လူ႔ အခြင့္အေရးဘာလဲ။ ဒီမိုကေရစီ ဘယ္လဲ” ဟု ၄င္း၏ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ဇြန္ ၁၁

ပဥၥမလိႈင္း

ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္ မႈမ်ားဓာတ္ပံုမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္တြင္ တင္ေနေသာေၾကာင့္ နန္းေမြစံအား အေထြေထြေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္အား ပိတ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပံုမ်ားတင္ေနျခင္းႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီက ေခၚယူသတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္သိမ္း ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးေကာင္စီ၏ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းသို႔ ပိတ္သိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နန္းေမြစံ က ” လူ႔ အခြင့္အေရးဘာလဲ။ ဒီမိုကေရစီ ဘယ္လဲ” ဟု ၄င္း၏ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေရးသားထားသည္။

Leave a Reply