ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဆန္ႏွင့္ ေငြက်ပ္ ၄၉ သိန္း ေထာက္ပံ့

0
115

ဇြန္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ေဇယ်ာသိရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆန္ ၆ ျပည္ဆည့္သည့္ အိတ္ ၁၇၁ အိတ္နွင့္ ေငြက်ပ္ ၄၉ သိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္း က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေပးအပ္ျခင္းသည္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ညက ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၉ ရြာမွ ေနအိမ္ ၁၇၁ လံုး ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားပ်က္ဆီးခဲ့မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေနအိမ္ ၁၇၁ လံုးအနက္ အႀကီးစားပ်က္စီးဆံုးရ႔ႈးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၄ စုအား ေထာက္ပံ့ေငြ ငါးေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဆန္ ၆ ျပည္ဆန္႔ တစ္အိတ္ စီကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါကေတာ့ ေလေဘးသင့္တဲ့ အခါမွာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ကိုယ္နိုင္သေလာက္ေပးတာ၊ဒါေပမဲ့ ကိုယ္အာဏာ တာ၀န္ယူရတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးနို္င္မယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေျပာပဲရွိတယ္။ လုပ္ေပးနို္င္တဲ့ အာဏာကို တကယ္ အပ္ရမွာက ျပည္သူေတြ အေရြးမမွားပဲ အပ္ႏွင္းနိုင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္ေပးနိုင္မွာ”ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၏ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေ၀လြင္ကေျပာသည္။

ဇြန္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ေဇယ်ာသိရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆန္ ၆ ျပည္ဆည့္သည့္ အိတ္ ၁၇၁ အိတ္နွင့္ ေငြက်ပ္ ၄၉ သိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္း က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေပးအပ္ျခင္းသည္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ညက ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၉ ရြာမွ ေနအိမ္ ၁၇၁ လံုး ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားပ်က္ဆီးခဲ့မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေနအိမ္ ၁၇၁ လံုးအနက္ အႀကီးစားပ်က္စီးဆံုးရ႔ႈးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၄ စုအား ေထာက္ပံ့ေငြ ငါးေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဆန္ ၆ ျပည္ဆန္႔ တစ္အိတ္ စီကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါကေတာ့ ေလေဘးသင့္တဲ့ အခါမွာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ကိုယ္နိုင္သေလာက္ေပးတာ၊ဒါေပမဲ့ ကိုယ္အာဏာ တာ၀န္ယူရတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးနို္င္မယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေျပာပဲရွိတယ္။ လုပ္ေပးနို္င္တဲ့ အာဏာကို တကယ္ အပ္ရမွာက ျပည္သူေတြ အေရြးမမွားပဲ အပ္ႏွင္းနိုင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္ေပးနိုင္မွာ”ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၏ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေ၀လြင္ကေျပာသည္။

Leave a Reply