ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အာဏာျပန္ရလွ်င္ “လက္ေဆာင္” ကဗ်ာအား ျပန္လည္ျပ႒ာန္းမည္ ဟု ပါတီဥကၠ႒ ကတိေပး

0
208

ဇြန္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

အ႒မတန္း သင္႐ိုးမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ မယ္ေခြ၏ ” လက္ေဆာင္” ကဗ်ာအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အာဏာျပန္လည္ ရရွိပါက ျပန္လည္ျပ႒ာန္းမည္ဟု ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး က ကတိေပးေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဗ်ာအား ျဖဳတ္ခ်ရန္ ေနျပည္ေတာ္ကုတင္ ၁၀၀၀ မွ ပါေမာကၡအမ်ိဳးသမီး ဆရာ၀န္ တစ္ဦးမွ က်န္းမာေရးရႈ႕ေတာင့္ မွ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈဆန္႔က်င္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အတြက္ ယငး္ကဗ်ာ အေပၚ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားမွ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံဟု မျမင္ပဲ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ေကာင္းသည္ဟု နားလည္မႈလႊဲမွားနို္င္သည့္ အတြက္ ျဖဳတ္ခ်ခိုင္းေၾကာင္း သမၼတရံုး၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသို႔ ျဖဳတ္ခ်လိုက္ျခင္းသည္ တစ္ဦးတေယာက္၏စိတ္ကူး တခ်က္ေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ သင္ရိုးမ်ားဖ်က္သည္ဆိုသည့္ ကိစၥသည္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိသည့္ အတြက္ တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသန္းေဌးကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မယ္ေခြ၏ ေဆးလိပ္ လက္ေဆာင္ကဗ်ာအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အာဏာ ျပန္လည္ရရွိပါက သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ျပန္လည္ျပဌာန္းေပးမည္ဟု ဦးသန္းေဌးက ကတိေပးေျပာၾကား လိုက္သည္။

“သူတို႔လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ေနာက္ထပ္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ထပ္ဆြဲၿပီးေတာ့ ဒီထဲကေနဖယ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကာလ က်ရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပဌာန္း ေပးမဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ ကတိေပးပါတယ္ဗ်ာ” ဟု ဦးသန္းေဌးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုပပြဲႏွင့္ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသင့္ အခမ္းအနား တြင္ ဦးသန္းေဌး မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ မိမိတို႔သည္ အတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စာျဖင့္ တိုက္တြန္းရံု အသိေပးရံုသာ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ သည့္အတြက္ လိုက္၍လုပ္ေဆာင္မႈရွိ မရွိျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏အပိုင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေဌးကေျပာသည္။

မယ္ေခြ၏ ေဆးလိပ္လက္ေဆာင္ကဗ်ာအား ျဖဳတ္ခ်ခဲ့မႈမ်ိဳးအေပၚ ေနာက္ေနာင္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳစးမျဖစ္ေစရန္ ခိုင္မာသည့္ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာၾကားထားသည္။

ဇြန္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

အ႒မတန္း သင္႐ိုးမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ မယ္ေခြ၏ ” လက္ေဆာင္” ကဗ်ာအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အာဏာျပန္လည္ ရရွိပါက ျပန္လည္ျပ႒ာန္းမည္ဟု ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး က ကတိေပးေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဗ်ာအား ျဖဳတ္ခ်ရန္ ေနျပည္ေတာ္ကုတင္ ၁၀၀၀ မွ ပါေမာကၡအမ်ိဳးသမီး ဆရာ၀န္ တစ္ဦးမွ က်န္းမာေရးရႈ႕ေတာင့္ မွ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈဆန္႔က်င္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အတြက္ ယငး္ကဗ်ာ အေပၚ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားမွ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံဟု မျမင္ပဲ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ေကာင္းသည္ဟု နားလည္မႈလႊဲမွားနို္င္သည့္ အတြက္ ျဖဳတ္ခ်ခိုင္းေၾကာင္း သမၼတရံုး၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသို႔ ျဖဳတ္ခ်လိုက္ျခင္းသည္ တစ္ဦးတေယာက္၏စိတ္ကူး တခ်က္ေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ သင္ရိုးမ်ားဖ်က္သည္ဆိုသည့္ ကိစၥသည္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိသည့္ အတြက္ တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသန္းေဌးကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မယ္ေခြ၏ ေဆးလိပ္ လက္ေဆာင္ကဗ်ာအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အာဏာ ျပန္လည္ရရွိပါက သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ျပန္လည္ျပဌာန္းေပးမည္ဟု ဦးသန္းေဌးက ကတိေပးေျပာၾကား လိုက္သည္။

“သူတို႔လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ေနာက္ထပ္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ထပ္ဆြဲၿပီးေတာ့ ဒီထဲကေနဖယ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကာလ က်ရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပဌာန္း ေပးမဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ ကတိေပးပါတယ္ဗ်ာ” ဟု ဦးသန္းေဌးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုပပြဲႏွင့္ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသင့္ အခမ္းအနား တြင္ ဦးသန္းေဌး မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ မိမိတို႔သည္ အတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စာျဖင့္ တိုက္တြန္းရံု အသိေပးရံုသာ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ သည့္အတြက္ လိုက္၍လုပ္ေဆာင္မႈရွိ မရွိျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏အပိုင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေဌးကေျပာသည္။

မယ္ေခြ၏ ေဆးလိပ္လက္ေဆာင္ကဗ်ာအား ျဖဳတ္ခ်ခဲ့မႈမ်ိဳးအေပၚ ေနာက္ေနာင္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳစးမျဖစ္ေစရန္ ခိုင္မာသည့္ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာၾကားထားသည္။

Leave a Reply