ရခိုင္စစ္ေဘးေရွာင္ ေတာင္သူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ေပးသြင္းရန္ က်န္ေန

0
150

ဇြန္ ၁၂
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္စပါးရိတ္သိမ္းရာသီမွစတင္ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တုိ႔အၾကား တိုက္ပြားမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည္။

အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္စပါးမ်ားအား အခ်ိန္မီ ရိတ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွသည့္အျပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရသည့္အတြက္ ခန္႔မွန္းေျခေတာင္သူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔မွာ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းယူထားသည့္ေခ်းေငြမ်ားအား လာေရာက္ေပးသြင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မာန္ေနဂ်ာ ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

“ရခို္င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြာေနတဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရ ပါတယ္။ စစ္ေဘးေရွာင္ ငါးေသာင္းေက်ာ္ဆိုတဲ့အထဲမွာေတာ့ ေတာင္သူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ပါဝင္ႏုိင္ပါတယ္။ စာရင္းအတိက် ေကာက္ထားတာေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္တာကလည္း အရင္ႏွစ္ကနဲ႔စာရင္ နည္းေနပါတယ္။ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ေကာက္ခံရရွိေသးတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ျပည္နယ္မာန္ေနဂ်ာ ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုႏွစ္မိုးစပါးစိုက္ပ်ဳိးရာသီအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားအား ထုတ္ေခ်းေပးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေခ်းေငြလာေရာက္ ထုတ္ယူသည့္ ေတာင္သူအေရအတြက္မွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္နည္းပါးလ်က္ရွိေနသည္။

“အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ တစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ပဲ လာထုတ္ေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ မႏွစ္ကကိန္းကဏန္းထက္ေတာ့ နည္းေနတာေပါ့။ အရင္ႏွစ္ကဆိုရင္ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ကို ထုတ္ေခ်းေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုနည္းေနတာကလည္း မႏွစ္ကေၾကြးက်န္ေတြကို လာမဆပ္သူေတြမ်ားေနတဲ့အတြက္ အခုလို ထုတ္ေခ်းေပးရတာလည္း နည္းသြားတာပါ”ဟု ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရခို္င္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေတာင္သူဦးေရ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔ကို ေခ်းေငြက်ပ္ ၈၄ ဘီလီယံအထိ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ထပ္မံထုတ္ေခ်းေပးရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားမွာ ေခ်းေငြျပန္မဆပ္ႏုိင္သျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမည့္ ေတာင္သူဦးေရမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ႏွစ္ေခ်းေငြ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုသာ ေကာက္ခံရရွိေသးေၾကာင္း ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

ဇြန္ ၁၂
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္စပါးရိတ္သိမ္းရာသီမွစတင္ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တုိ႔အၾကား တိုက္ပြားမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည္။

အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္စပါးမ်ားအား အခ်ိန္မီ ရိတ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွသည့္အျပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရသည့္အတြက္ ခန္႔မွန္းေျခေတာင္သူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔မွာ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းယူထားသည့္ေခ်းေငြမ်ားအား လာေရာက္ေပးသြင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မာန္ေနဂ်ာ ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

“ရခို္င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြာေနတဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရ ပါတယ္။ စစ္ေဘးေရွာင္ ငါးေသာင္းေက်ာ္ဆိုတဲ့အထဲမွာေတာ့ ေတာင္သူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ပါဝင္ႏုိင္ပါတယ္။ စာရင္းအတိက် ေကာက္ထားတာေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္တာကလည္း အရင္ႏွစ္ကနဲ႔စာရင္ နည္းေနပါတယ္။ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ေကာက္ခံရရွိေသးတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ျပည္နယ္မာန္ေနဂ်ာ ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုႏွစ္မိုးစပါးစိုက္ပ်ဳိးရာသီအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားအား ထုတ္ေခ်းေပးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေခ်းေငြလာေရာက္ ထုတ္ယူသည့္ ေတာင္သူအေရအတြက္မွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္နည္းပါးလ်က္ရွိေနသည္။

“အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ တစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ပဲ လာထုတ္ေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ မႏွစ္ကကိန္းကဏန္းထက္ေတာ့ နည္းေနတာေပါ့။ အရင္ႏွစ္ကဆိုရင္ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ကို ထုတ္ေခ်းေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုနည္းေနတာကလည္း မႏွစ္ကေၾကြးက်န္ေတြကို လာမဆပ္သူေတြမ်ားေနတဲ့အတြက္ အခုလို ထုတ္ေခ်းေပးရတာလည္း နည္းသြားတာပါ”ဟု ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရခို္င္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေတာင္သူဦးေရ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔ကို ေခ်းေငြက်ပ္ ၈၄ ဘီလီယံအထိ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ထပ္မံထုတ္ေခ်းေပးရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားမွာ ေခ်းေငြျပန္မဆပ္ႏုိင္သျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမည့္ ေတာင္သူဦးေရမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ႏွစ္ေခ်းေငြ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုသာ ေကာက္ခံရရွိေသးေၾကာင္း ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

Leave a Reply