ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း ၇ထပ္အျမင့္ တိုင္းရဲဌာနခ်ဳပ္အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရန္လ်ာထားမႈ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကန္႔ကြက္

0
194

ဇြန္ ၁၂
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း၌ ၇ထပ္အျမင့္ရွိမည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရန္ တိုင္းအစိုးရက ဘက္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထားမႈအေပၚ ေဆာက္လုပ္ရန္မသင္ေၾကာင္း ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

”ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခုရဲဌာနခ်ဳပ္ၾကီးတည္ေဆာက္မယ္ဆိုေတာ့ ၊၇ ထပ္ေဆာက္မယ္။ဒါမသင့္ေတာ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ Location ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္နယ္ေျမသည္ လႊတ္ေတာ္နယ္ေျမထဲမွာ ဒီအေဆာက္ အဦးၾကီး မေဆာက္သင့္ေၾကာင္း လံုး၀ကန္႔ကြက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအသုံးစရိတ္လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ကေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအသုံးစရိတ္လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ သြားလာမႈခက္ခဲသည့္ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပးဆြဲရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၀၀၀ျဖင့္ သေဘၤာဝယ္မည့္လ်ာထားခ်က္အေပၚကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ၄င္းသေဘၤာဝယ္ယူမည့္အစား ယင္းလ်ာထားေငြကို ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံရန္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

”ဒီသေဘၤာ၀ယ္ယူေရးဟာကို သေဘၤာမ၀ယ္ဘဲနဲ႔ ဒီက်ပ္သန္းငါးေထာင္ကို ေငြစု ဘဏ္မွာ ထားျပီးေတာ့ သြားလာမွာအခက္အခဲရွိတဲ့အခါမွာ ဘဏ္အတိုးလည္း ရမယ္၊ အဲ့ဒီက အတုိးစရိတ္ကိုထုတ္ႏႈတ္ ျပီးေတာ့ ကူညီေပးရင္ ရေၾကာင္းအၾကံျပဳအပ္ပါတယ္။အဲ့ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သေဘၤာ၀ယ္ယူေရးကိစၥကိုေတာ့ ကန္႔ ကြက္ပါတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၄င္း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအသုံးစရိတ္လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဇြန္ ၁၁ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အေရးေပၚလႊတ္ေတာ္အစည္းပထမေန႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၁၂
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း၌ ၇ထပ္အျမင့္ရွိမည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရန္ တိုင္းအစိုးရက ဘက္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထားမႈအေပၚ ေဆာက္လုပ္ရန္မသင္ေၾကာင္း ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

”ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခုရဲဌာနခ်ဳပ္ၾကီးတည္ေဆာက္မယ္ဆိုေတာ့ ၊၇ ထပ္ေဆာက္မယ္။ဒါမသင့္ေတာ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ Location ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္နယ္ေျမသည္ လႊတ္ေတာ္နယ္ေျမထဲမွာ ဒီအေဆာက္ အဦးၾကီး မေဆာက္သင့္ေၾကာင္း လံုး၀ကန္႔ကြက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအသုံးစရိတ္လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ကေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအသုံးစရိတ္လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ သြားလာမႈခက္ခဲသည့္ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပးဆြဲရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၀၀၀ျဖင့္ သေဘၤာဝယ္မည့္လ်ာထားခ်က္အေပၚကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ၄င္းသေဘၤာဝယ္ယူမည့္အစား ယင္းလ်ာထားေငြကို ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံရန္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

”ဒီသေဘၤာ၀ယ္ယူေရးဟာကို သေဘၤာမ၀ယ္ဘဲနဲ႔ ဒီက်ပ္သန္းငါးေထာင္ကို ေငြစု ဘဏ္မွာ ထားျပီးေတာ့ သြားလာမွာအခက္အခဲရွိတဲ့အခါမွာ ဘဏ္အတိုးလည္း ရမယ္၊ အဲ့ဒီက အတုိးစရိတ္ကိုထုတ္ႏႈတ္ ျပီးေတာ့ ကူညီေပးရင္ ရေၾကာင္းအၾကံျပဳအပ္ပါတယ္။အဲ့ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သေဘၤာ၀ယ္ယူေရးကိစၥကိုေတာ့ ကန္႔ ကြက္ပါတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၄င္း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအသုံးစရိတ္လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဇြန္ ၁၁ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အေရးေပၚလႊတ္ေတာ္အစည္းပထမေန႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply