ေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင္ ေဆးလိပ္၊ကြမ္းယာ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

0
126
ဇြန္ ၁၂
ယဥ္ေကႏြယ္
ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္နွင့္ ေပ ၁၀၀ အတြင္း ေဆးလိပ္ ၊ကြမ္းယာ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို ဥပေဒပါ အတိုင္းထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ေဆးလိပ္၊ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးခြင့္မရွိတဲ့ အျပင္ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ မွ ေပ ၁၀၀ အတြင္းေဆးလိပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ၊အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာသူမ်ားအား ေဆးလိပ္ကို ေရာင္းခ်ျခင္း(သို႔) ေပးကမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ရပါရွိေသာ္လည္း အေရးယူျခင္းစသည္တို႔ အားနည္းလ်က္ရွိပါတယ္။အဲ့ေတာ့ ဥပေဒက ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ မေဖာ္နို္င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ စာရြက္ေပၚမွာပဲ က်န္ေနမွာပဲ။ အဲ့ေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းဆိုတာ အားလံုးရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ စဥ္းစားနို္ငအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ က်န္းမာေရးအဆင့္ျမွင့္ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အရွိနအဟုန္ျမွင့္တင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ မွန္းဆထားသည့္ အရက္အႏၱရာယ္ ၊မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ အႏၱရာယ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၏ အႏၱရာယ္ မ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ သိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း သံုးစြဲတက္လာေနျခင္းအေပၚလည္း ဇစ္ျမစ္ကို စဥ္းစားရွာေဖြနိုင္မွသာ ျပသနာအား ေျဖရွင္းနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးေနမႈသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အတူ အရက္ေသာက္သံုးေနမႈမ်ားသည္လည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ မ်ားျပားလာၿပီး တစ္၀က္ေလာက္သည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မတိုင္မီကပင္ စတင္ေသာက္သံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ၁၃ ႏွစ္နွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကား ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ ႏႈန္း ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြ႔ရွိရၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မ်ားျခင္းနွင့္ အလြန္ ၀ျခင္းမ်ားကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မ်ားျခင္းႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းျဖစ္ေပၚေနမႈအေပၚလည္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား စားသံုးေနသည့္ သေရစာမ်ားအား စစ္ေဆးေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္္္။

“အ၀ လြန္ေနတဲ့ ကေလးေတြဟာ အာဟာ ရလြန္တယ္လို႔ ေျပာနိုင္မလား။စားတာေတာ့ စားတာ မ်ားတာပဲ စားတဲ့ အစာေတြက တကယ္ပဲ ေဆးပညာအရ အာဟာရနဲ႔ ျပည့္စံုရဲ႕လား အာဟာရ ျပည့္စံုတဲ့ အစားအစာေတြ လား။ဒါမွ မဟုတ္ အရသာေၾကာင့္ စားၿပီးက်န္းမာေရးက်မွ ထိခိုက္ေနတဲ့ အစားအစာေတြလားဆိုတဲ့ ကၽြန္မတို႔ နည္းနည္းစဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သေရစာ ေတြေပါ့။ မုန္႔ဖိုးနဲ႔ ၀ယ္တဲ့ သေရစာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အပူျပဳမယ္လို႔ ကၽြန္မေတာ့ မထင္ပါဘူး။ အဲ့ဒါကိုလည္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက နည္းနည္းဆင္ျခင္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မ်ားေျပာင္းျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအား ပိုမိုျပည့္၀သည့္ လူႀကီးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အတြက္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာထားႀကီးေပးရန္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဇြန္ ၁၂
ယဥ္ေကႏြယ္
ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္နွင့္ ေပ ၁၀၀ အတြင္း ေဆးလိပ္ ၊ကြမ္းယာ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို ဥပေဒပါ အတိုင္းထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ေဆးလိပ္၊ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးခြင့္မရွိတဲ့ အျပင္ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ မွ ေပ ၁၀၀ အတြင္းေဆးလိပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ၊အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာသူမ်ားအား ေဆးလိပ္ကို ေရာင္းခ်ျခင္း(သို႔) ေပးကမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ရပါရွိေသာ္လည္း အေရးယူျခင္းစသည္တို႔ အားနည္းလ်က္ရွိပါတယ္။အဲ့ေတာ့ ဥပေဒက ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ မေဖာ္နို္င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ စာရြက္ေပၚမွာပဲ က်န္ေနမွာပဲ။ အဲ့ေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းဆိုတာ အားလံုးရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ စဥ္းစားနို္ငအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ က်န္းမာေရးအဆင့္ျမွင့္ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အရွိနအဟုန္ျမွင့္တင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ မွန္းဆထားသည့္ အရက္အႏၱရာယ္ ၊မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ အႏၱရာယ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၏ အႏၱရာယ္ မ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ သိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း သံုးစြဲတက္လာေနျခင္းအေပၚလည္း ဇစ္ျမစ္ကို စဥ္းစားရွာေဖြနိုင္မွသာ ျပသနာအား ေျဖရွင္းနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးေနမႈသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အတူ အရက္ေသာက္သံုးေနမႈမ်ားသည္လည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ မ်ားျပားလာၿပီး တစ္၀က္ေလာက္သည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မတိုင္မီကပင္ စတင္ေသာက္သံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ၁၃ ႏွစ္နွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကား ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ ႏႈန္း ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြ႔ရွိရၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မ်ားျခင္းနွင့္ အလြန္ ၀ျခင္းမ်ားကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ နို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မ်ားျခင္းႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းျဖစ္ေပၚေနမႈအေပၚလည္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား စားသံုးေနသည့္ သေရစာမ်ားအား စစ္ေဆးေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္္္။

“အ၀ လြန္ေနတဲ့ ကေလးေတြဟာ အာဟာ ရလြန္တယ္လို႔ ေျပာနိုင္မလား။စားတာေတာ့ စားတာ မ်ားတာပဲ စားတဲ့ အစာေတြက တကယ္ပဲ ေဆးပညာအရ အာဟာရနဲ႔ ျပည့္စံုရဲ႕လား အာဟာရ ျပည့္စံုတဲ့ အစားအစာေတြ လား။ဒါမွ မဟုတ္ အရသာေၾကာင့္ စားၿပီးက်န္းမာေရးက်မွ ထိခိုက္ေနတဲ့ အစားအစာေတြလားဆိုတဲ့ ကၽြန္မတို႔ နည္းနည္းစဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သေရစာ ေတြေပါ့။ မုန္႔ဖိုးနဲ႔ ၀ယ္တဲ့ သေရစာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အပူျပဳမယ္လို႔ ကၽြန္မေတာ့ မထင္ပါဘူး။ အဲ့ဒါကိုလည္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက နည္းနည္းဆင္ျခင္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မ်ားေျပာင္းျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအား ပိုမိုျပည့္၀သည့္ လူႀကီးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အတြက္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာထားႀကီးေပးရန္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

Leave a Reply