လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခ်င္တိုင္း ထြက္လို႔မရ ဟု ANP ပါတီဥကၠ႒ ေျပာ

0
153

ဇြန္ ၁၂
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံက်င္းပအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က ပါတီသုိ႔အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားျပဳ အမွတ္ ၃ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ အမွတ္ ၄ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ပါတီနဲ႔ကင္းကြာေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီရဲ႕အလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ဖုိ႔ အေျခအေနမေပးေတာ့တဲ့အတြက္ ႏႈႈတ္ထြက္လိုက္တာပါ။ ပါတီနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ၾကားမွာ တျခားအခက္အခဲေတြေတာ့မရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခုညီလာခံကိုလည္းမတက္လိုက္ရဘူးဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရိုးရိုးပါတီဝင္အဆင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဦးခင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီဥကၠဌသစ္ဦးသာထြန္းလွက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ သာမာန္ပါတီဝင္မ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ခ်င္တုိင္း ထြက္လို႔မရေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းၿပီးဆံုးသည္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ သာမာန္ပါတီဝင္မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြမဲေပးေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၿပီးေအာင္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ္။ ပါတီနဲ႔ကင္းကြာရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ပဲ။ ကိုယ္စားလွယ္ကပါ ႏႈတ္ထြက္မယ္ဆိုင္ေတာ့ ထြက္ခ်င္ထြက္ေပါ့။”ဟု ပါတီဥကၠဌ ဦးသာထြန္းလွကေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ ခြင့္တင္ျပျခင္းမွာ ေသြးရိုးသားရိုးထြက္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး တျခားပါတီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလိုျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏႈတ္ထြက္တာက ေဒါက္တာေအးေမာင္ပါတီနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ အဲ့ဒီ AFP ပါတီမေပၚခင္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္က ပါတီနဲ႔ကင္းကြာေနခဲ့တာပါ။ သူတုိ႔န႔ဲ ပူးေပါင္းဖုိ႔အတြက္ ထြက္တာလည္းမဟုတ္ဘူး။”ဟု ဦးခင္ေအာင္လတ္ကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးအထိရွိေနၿပီး ပါတီမွထုတ္ပယ္ထားသည့္လႊတ္ေတာက္ိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးသာထြန္းလွကေျပာသည္။

ဇြန္ ၁၂
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံက်င္းပအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က ပါတီသုိ႔အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားျပဳ အမွတ္ ၃ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ အမွတ္ ၄ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ပါတီနဲ႔ကင္းကြာေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီရဲ႕အလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ဖုိ႔ အေျခအေနမေပးေတာ့တဲ့အတြက္ ႏႈႈတ္ထြက္လိုက္တာပါ။ ပါတီနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ၾကားမွာ တျခားအခက္အခဲေတြေတာ့မရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခုညီလာခံကိုလည္းမတက္လိုက္ရဘူးဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရိုးရိုးပါတီဝင္အဆင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဦးခင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီဥကၠဌသစ္ဦးသာထြန္းလွက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ သာမာန္ပါတီဝင္မ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ခ်င္တုိင္း ထြက္လို႔မရေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းၿပီးဆံုးသည္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ သာမာန္ပါတီဝင္မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြမဲေပးေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၿပီးေအာင္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ္။ ပါတီနဲ႔ကင္းကြာရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ပဲ။ ကိုယ္စားလွယ္ကပါ ႏႈတ္ထြက္မယ္ဆိုင္ေတာ့ ထြက္ခ်င္ထြက္ေပါ့။”ဟု ပါတီဥကၠဌ ဦးသာထြန္းလွကေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ ခြင့္တင္ျပျခင္းမွာ ေသြးရိုးသားရိုးထြက္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး တျခားပါတီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလိုျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏႈတ္ထြက္တာက ေဒါက္တာေအးေမာင္ပါတီနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ အဲ့ဒီ AFP ပါတီမေပၚခင္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္က ပါတီနဲ႔ကင္းကြာေနခဲ့တာပါ။ သူတုိ႔န႔ဲ ပူးေပါင္းဖုိ႔အတြက္ ထြက္တာလည္းမဟုတ္ဘူး။”ဟု ဦးခင္ေအာင္လတ္ကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးအထိရွိေနၿပီး ပါတီမွထုတ္ပယ္ထားသည့္လႊတ္ေတာက္ိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးသာထြန္းလွကေျပာသည္။

Leave a Reply