သတင္းေထာက္ (၁) ဦးႏွင့္ ေအာင္သေျပေဒသခံ (၂) ဦးအားရံုးထုတ္

0
50

ဇြန္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

ပုဒ္မ (၃) ခုျဖင့္ အမႈဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ သတင္းေထာက္ (၁) ဦးႏွင့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ ေဒသခံ (၂) ဦးအား ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္စစ္ေဆးမႈမွ် မလုပ္ပဲ ဇြန္လ ၁၃ ရက္သို႔ ရံုးခ်ိန္းေပးခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးအေျခစိုက္ သတင္းဌာန တစ္ခုျဖစ္သည့္ Channel Mandalay TV မွ သတင္းေထာက္ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵတစ္ကိုယ္္ ႏွင့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည့္ မင္းႏိုင္ ၊ ခ်စ္မင္းသူ တို႔အား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၃၃/၄၃၅/၁၁၄ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ားသည္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ကန္႔ကြက္လွဳပ္ရွာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါကန္႔ကြက္လွဳပ္ရွာမႈမ်ား ျပင္းထန္လာသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းရာ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ Channel Mandalay TV မွ သတင္းေထာက္ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵတစ္ကိုယ္္သည္ ၄င္း၏ သတင္းဌာနအတြက္ တိုက္ရိုက္တင္ဆက္ေနစဥ္မွာ အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မတရားဖမ္းဆီးၿပီးေတာ့ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တရားစြဲဆိုထားတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စြဲဆိုတဲ့အထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ ဘာျပစ္မႈမွ မက်ဴးလြန္ပဲ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္တာျဖစ္တယ္ ။ ေနာက္တစ္ခုေျပာခ်င္တာကေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ အက်ဥ္းသားေတြ ရိုက္ႏွက္ဖိနွိတ္တာခံေနရတယ္။´´ ဟု သတင္းေထာက္ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵတစ္ကိုယ္္ က ေျပာသည္ ။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ ၊ ၿငိမ္းစုစည္ ဥပေဒ စသည္တို႔ျဖင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကို တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းေရး၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ာအား စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရး ၊ ညိွႏိႈင္းစဥ္ကာလ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး စသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္အား ေတာင္းဆိုထားသည္ ။

ဇြန္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

ပုဒ္မ (၃) ခုျဖင့္ အမႈဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ သတင္းေထာက္ (၁) ဦးႏွင့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ ေဒသခံ (၂) ဦးအား ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္စစ္ေဆးမႈမွ် မလုပ္ပဲ ဇြန္လ ၁၃ ရက္သို႔ ရံုးခ်ိန္းေပးခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးအေျခစိုက္ သတင္းဌာန တစ္ခုျဖစ္သည့္ Channel Mandalay TV မွ သတင္းေထာက္ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵတစ္ကိုယ္္ ႏွင့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည့္ မင္းႏိုင္ ၊ ခ်စ္မင္းသူ တို႔အား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၃၃/၄၃၅/၁၁၄ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ားသည္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ကန္႔ကြက္လွဳပ္ရွာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါကန္႔ကြက္လွဳပ္ရွာမႈမ်ား ျပင္းထန္လာသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းရာ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ Channel Mandalay TV မွ သတင္းေထာက္ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵတစ္ကိုယ္္သည္ ၄င္း၏ သတင္းဌာနအတြက္ တိုက္ရိုက္တင္ဆက္ေနစဥ္မွာ အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မတရားဖမ္းဆီးၿပီးေတာ့ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တရားစြဲဆိုထားတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စြဲဆိုတဲ့အထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ ဘာျပစ္မႈမွ မက်ဴးလြန္ပဲ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္တာျဖစ္တယ္ ။ ေနာက္တစ္ခုေျပာခ်င္တာကေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ အက်ဥ္းသားေတြ ရိုက္ႏွက္ဖိနွိတ္တာခံေနရတယ္။´´ ဟု သတင္းေထာက္ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵတစ္ကိုယ္္ က ေျပာသည္ ။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ ၊ ၿငိမ္းစုစည္ ဥပေဒ စသည္တို႔ျဖင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကို တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းေရး၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ာအား စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရး ၊ ညိွႏိႈင္းစဥ္ကာလ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး စသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္အား ေတာင္းဆိုထားသည္ ။

Leave a Reply