မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံု

0
112

ဇြန္ ၁၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအားသာစံၿမိဳ႕နယ္ Hilton ဟိုတယ္တြင္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲကို ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဴ႕ (DIPD) က စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေရး တို႔ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ နိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အၾကား ယံုၾကည္မႈေတြတည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အားေကာင္းလာဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ စီးဆင္းဖို႔ အတြက္ ဒီလိုေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္တာပါ။´´ ဟု ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဴ႕ (DIPD) မွ ျမန္မာနိုင္ငံဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ ခင္သဇင္ျမင့္ က ေျပာသည္ ။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လက္ရွိအင္အားႀကီးပါတီေတြျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီ အပါအဝင္ အျခားပါတီမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဴ႕ (DIPD) နွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လထဲက နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုးခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၁၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအားသာစံၿမိဳ႕နယ္ Hilton ဟိုတယ္တြင္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲကို ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဴ႕ (DIPD) က စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေရး တို႔ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ နိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အၾကား ယံုၾကည္မႈေတြတည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အားေကာင္းလာဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ စီးဆင္းဖို႔ အတြက္ ဒီလိုေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္တာပါ။´´ ဟု ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဴ႕ (DIPD) မွ ျမန္မာနိုင္ငံဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ ခင္သဇင္ျမင့္ က ေျပာသည္ ။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လက္ရွိအင္အားႀကီးပါတီေတြျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီ အပါအဝင္ အျခားပါတီမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဴ႕ (DIPD) နွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လထဲက နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုးခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply