“စားပြဲဝိုင္းတြင္ ေျပာခြင့္ရွိေနပါလ်က္ ျပင္ပမွ ေျပာဆိုမႈမ်ား ညိွႏိႈင္းမႈအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္” ဟု ေျပာ

0
138

ဇြန္ ၁၃

ေက်ာ္သူျုမင့္

တရားဝင္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိေနၿပီး စားပဲြဝိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြး ျခင္းထက္ ျပင္ပမွ ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈအား ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈအတြက္ အက်ိဳးမရွိဟု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕ဝင္ အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

UPDJC အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝး အဖြင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားဝင္အစည္းအေဝးေတြမွာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ အခြင့္အေရးေတြရွိေနပါလွ်က္နဲ႔ စားပဲြေပၚ တက္မလာပဲ အျပင္ကေနေျပာဆိုေနျခင္းဟာ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈအတြက္ အက်ိဳးမရွိသလို အေႏွာက္ အယွက္ေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

UPDJC အား (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္)အစုအဖဲြ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖဲြ႕ႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“မည္သည့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ိဳးမွာမဆို တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အႏွစ္သာရမရွိတဲ့ ဟန္ေဆာင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြမႈနဲ႔ကေတာ့ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈ မလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ဟန္ေဆာင္ရင္းႏွီးမႈေတြလားဆုိတာ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

UPDJC အစည္းအေဝးကိစၥရပ္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာ စုပင္လံု အစည္းအေဝးကိစၥရပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ရန္ အျပည့္အဝ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ယခုေဆြးေႏြးေနသည့္ အလြတ္သေဘာ အ စည္းအေဝးတြင္ နည္းလမ္းရွာရမည္ဟု တိုင္းရင္းသားအစုအဖဲြ႕ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းငင္း ကေျပာသည္။

“ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တာလဲဆို တာ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ဆို႔ေနၿပီး ေ႐ွ႕မတိုးႏိုင္လို႔ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဘာေၾကာင့္ တစ္ဆို႔တာလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဟာ ေဆြးေႏြးေဖာ္ေဆြးေႏြးဖက္ေတြဟာ သူ႔မူ၊ ကိုယ့္မူ အေသဆုပ္ကိုင္ၿပီး မေလွ်ာ့တမ္း ရပ္ခံေဆြး ေႏြးေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

အစုအဖဲြ႕အၾကား အေျခအေနမတူသည့္ အတြက္ မွ်မွ်တတ ၾကည့္တက္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတက္ရန္လို အပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈ ရွိရန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

UPDJC အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၁၃

ေက်ာ္သူျုမင့္

တရားဝင္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိေနၿပီး စားပဲြဝိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြး ျခင္းထက္ ျပင္ပမွ ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈအား ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈအတြက္ အက်ိဳးမရွိဟု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕ဝင္ အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

UPDJC အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝး အဖြင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားဝင္အစည္းအေဝးေတြမွာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ အခြင့္အေရးေတြရွိေနပါလွ်က္နဲ႔ စားပဲြေပၚ တက္မလာပဲ အျပင္ကေနေျပာဆိုေနျခင္းဟာ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈအတြက္ အက်ိဳးမရွိသလို အေႏွာက္ အယွက္ေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

UPDJC အား (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္)အစုအဖဲြ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖဲြ႕ႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“မည္သည့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ိဳးမွာမဆို တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အႏွစ္သာရမရွိတဲ့ ဟန္ေဆာင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြမႈနဲ႔ကေတာ့ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈ မလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ဟန္ေဆာင္ရင္းႏွီးမႈေတြလားဆုိတာ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

UPDJC အစည္းအေဝးကိစၥရပ္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာ စုပင္လံု အစည္းအေဝးကိစၥရပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ရန္ အျပည့္အဝ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ယခုေဆြးေႏြးေနသည့္ အလြတ္သေဘာ အ စည္းအေဝးတြင္ နည္းလမ္းရွာရမည္ဟု တိုင္းရင္းသားအစုအဖဲြ႕ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းငင္း ကေျပာသည္။

“ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တာလဲဆို တာ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ဆို႔ေနၿပီး ေ႐ွ႕မတိုးႏိုင္လို႔ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဘာေၾကာင့္ တစ္ဆို႔တာလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဟာ ေဆြးေႏြးေဖာ္ေဆြးေႏြးဖက္ေတြဟာ သူ႔မူ၊ ကိုယ့္မူ အေသဆုပ္ကိုင္ၿပီး မေလွ်ာ့တမ္း ရပ္ခံေဆြး ေႏြးေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

အစုအဖဲြ႕အၾကား အေျခအေနမတူသည့္ အတြက္ မွ်မွ်တတ ၾကည့္တက္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတက္ရန္လို အပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈ ရွိရန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

UPDJC အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply