သတင္းေထာက္ (၁) ဦး ႏွင့္ ေအာင္သေျပေဒသခံ (၇) ဦးအား ပုဒ္မ (၅) ခုျဖင့္ တရား႐ံုးတင္

0
55

ဇြန္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ သတင္းေထာက္ (၁) ဦးႏွင့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ ေဒသခံ (၇) ဦးအား ပုဒ္မ (၅) ခုျဖင့္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ အမႈစြဲတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ားသည္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ကန္႔ကြက္လွဳပ္ရွာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါကန္႔ကြက္လွဳပ္ရွားမႈမ်ား ျပင္းထန္လာသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းရာ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ Channel Mandalay TV မွ သတင္းေထာက္ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵတစ္ကိုယ္္သည္ ၄င္း၏ သတင္းဌာနအတြက္ တိုက္ရိုက္တင္ဆက္ေနစဥ္မွာ အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို႔႔အျပင္ ေဒသခံ (၈) ဦးအား အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး တစ္ဦးမွာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ဒီေန႔က ပုဒ္မ ငါးခုနဲ႔ တရားရံုးစြဲတင္တာ ။ စုစုေပါင္း ရွစ္ဦး ။ အမွန္ဆို ကိုးဦးျဖစ္မွာ ။ တစ္ေယာက္က ေသသြားလို႔ပါ ။´´ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးစည္သူ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးအေျခစိုက္ သတင္းဌာန တစ္ခုျဖစ္သည့္ Channel Mandalay TV မွ သတင္းေထာက္ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵတစ္ကိုယ္္ ႏွင့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ ေဒသခံ (၇) ဦး တို႔အား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၄၇/၃၃၂/၃၃၃/၃၅၃/၁၁၄ တို႔ျဖင့္တရားရံုးစြဲတင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ ၊ ၿငိမ္းစုစည္ ဥပေဒ စသည္တို႔ျဖင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကို တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းေရး၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ာအား စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရး ၊ ညိွႏိႈင္းစဥ္ကာလ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး စသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္အား ေတာင္းဆိုထားသည္ ။

ဇြန္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ သတင္းေထာက္ (၁) ဦးႏွင့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ ေဒသခံ (၇) ဦးအား ပုဒ္မ (၅) ခုျဖင့္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ အမႈစြဲတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ားသည္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ကန္႔ကြက္လွဳပ္ရွာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါကန္႔ကြက္လွဳပ္ရွားမႈမ်ား ျပင္းထန္လာသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းရာ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ Channel Mandalay TV မွ သတင္းေထာက္ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵတစ္ကိုယ္္သည္ ၄င္း၏ သတင္းဌာနအတြက္ တိုက္ရိုက္တင္ဆက္ေနစဥ္မွာ အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို႔႔အျပင္ ေဒသခံ (၈) ဦးအား အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး တစ္ဦးမွာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ဒီေန႔က ပုဒ္မ ငါးခုနဲ႔ တရားရံုးစြဲတင္တာ ။ စုစုေပါင္း ရွစ္ဦး ။ အမွန္ဆို ကိုးဦးျဖစ္မွာ ။ တစ္ေယာက္က ေသသြားလို႔ပါ ။´´ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးစည္သူ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးအေျခစိုက္ သတင္းဌာန တစ္ခုျဖစ္သည့္ Channel Mandalay TV မွ သတင္းေထာက္ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵတစ္ကိုယ္္ ႏွင့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ ေဒသခံ (၇) ဦး တို႔အား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၄၇/၃၃၂/၃၃၃/၃၅၃/၁၁၄ တို႔ျဖင့္တရားရံုးစြဲတင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ ၊ ၿငိမ္းစုစည္ ဥပေဒ စသည္တို႔ျဖင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကို တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းေရး၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ာအား စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရး ၊ ညိွႏိႈင္းစဥ္ကာလ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး စသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္အား ေတာင္းဆိုထားသည္ ။

Leave a Reply