ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေတာင္သူ ၁၇၀၀ ေက်ာ္ထံတြင္ ေခ်းေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံက်န္ရွိေနၿပီး အေရးယူထားသူ ၂၀ ဦးရွိ

0
117

ဇြန္ ၁၅
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြရယူထားသည့္ ေတာင္သူ ၁၇၀၀ ဦးထံတြင္ ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ရဖုိ႔က်န္ေနၿပီး ယင္းအထဲမွ ၂၀ ဦးကို အေရးယူထားေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါအေရးယူခံထားရသည္ေတာင္သူမ်ားမွာ အမွန္တကယ္လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ အရံုးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏုိင္သူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ေရွာင္လြဲေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေၾကြးက်န္ေတြကိုမဆပ္တဲ့ေတာင္ သူေတြကို အေရးယူထားပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာၿမိိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းေတြမွာ အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို အေရးယူထားတာက ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ဦး၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွာ ၄ ဦး။ တစ္ျပည္နယ္လံုးမွာဆိုရင္တာ့ ၂၀ ဦးခန္႔ရွိေနပါတယ္။ ဆပ္ႏုိင္ရက္နဲ႔ မဆပ္တဲ့သူေတြကို အေရးယူထားတာပါ။”ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ရခိုင္ျပည္နယ္မာန္ေနဂ်ာ ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္ရွိေနသည့္ေခ်းေငြမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားမွ ျပန္လည္ေပးသြင္းၾကရန္အတြက္ ပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေျပာသည္။

“အခုက်န္ေနတဲ့ေၾကြးက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကေန ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းမွာ က်န္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိိဳ႕နယ္ေတြမွာဆုိရင္ ေတာင္သူရာနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ရွိေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြဆိုရင္လည္း ၁၀-၁၅ ေယာက္ေလာက္ရွိပါတယ္။ တစ္ျပည္နယ္လံုး မွာေတာ့ ေၾကြးမဆပ္ႏုိင္တဲ့ေတာင္သူေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ေငြက ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံက်န္ေနပါတယ္။”ဟု ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လယ္ေျမဧကေပါင္း ၁၀ သိန္းေက်ာ္အတြက္ ေတာင္သူ ၁ သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔ကို ေခ်းေငြက်ပ္ ၈၄ ဘီလီယံအထိ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္မွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေခ်းေပး လ်က္ရွိသည္။

ဇြန္ ၁၅
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြရယူထားသည့္ ေတာင္သူ ၁၇၀၀ ဦးထံတြင္ ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ရဖုိ႔က်န္ေနၿပီး ယင္းအထဲမွ ၂၀ ဦးကို အေရးယူထားေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါအေရးယူခံထားရသည္ေတာင္သူမ်ားမွာ အမွန္တကယ္လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ အရံုးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏုိင္သူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ေရွာင္လြဲေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေၾကြးက်န္ေတြကိုမဆပ္တဲ့ေတာင္ သူေတြကို အေရးယူထားပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာၿမိိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းေတြမွာ အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို အေရးယူထားတာက ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ဦး၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွာ ၄ ဦး။ တစ္ျပည္နယ္လံုးမွာဆိုရင္တာ့ ၂၀ ဦးခန္႔ရွိေနပါတယ္။ ဆပ္ႏုိင္ရက္နဲ႔ မဆပ္တဲ့သူေတြကို အေရးယူထားတာပါ။”ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ရခိုင္ျပည္နယ္မာန္ေနဂ်ာ ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္ရွိေနသည့္ေခ်းေငြမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားမွ ျပန္လည္ေပးသြင္းၾကရန္အတြက္ ပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေျပာသည္။

“အခုက်န္ေနတဲ့ေၾကြးက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကေန ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းမွာ က်န္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိိဳ႕နယ္ေတြမွာဆုိရင္ ေတာင္သူရာနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ရွိေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြဆိုရင္လည္း ၁၀-၁၅ ေယာက္ေလာက္ရွိပါတယ္။ တစ္ျပည္နယ္လံုး မွာေတာ့ ေၾကြးမဆပ္ႏုိင္တဲ့ေတာင္သူေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ေငြက ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံက်န္ေနပါတယ္။”ဟု ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လယ္ေျမဧကေပါင္း ၁၀ သိန္းေက်ာ္အတြက္ ေတာင္သူ ၁ သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔ကို ေခ်းေငြက်ပ္ ၈၄ ဘီလီယံအထိ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္မွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေခ်းေပး လ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply