“ကိုယ့္နိုင္ငံႏွင့္ ဘာသာ သာသနာအေပၚကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရာမွာ ဘယ္လိုဥပေဒမ်ိဳးကို မွ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ မရွိ” ဟု မိန္႔ၾကား

0
92

ဇြန္ ၁၅

ႏိုင္လင္းဦး

ကိုယ့္နိုင္ငံႏွင့္ ဘာသာ သာသနာအေပၚကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လိုဥပေဒမ်ိဳးကို မွ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ မရွိပါဘူး´´ ဟု အရွင္ဣႏၵဝီရ (လွည္းကူး) က ဆုေတာင္းပြဲအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားကို မိန္႔ၾကားခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားတြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းအခ်ိန္က အဖိနွိပ္ခံ သာသနာနွင့္ အဖိနွိပ္ခံျပည္သူေတြအတြက္ ဟုဆိုကာ အမ်ိဳးသားေရးဆရာေတာ္မ်ား ႏွင့္ ဒယိကာ ဒယိကာမ အခ်ိဳ႕ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ယင္းဆုေတာင္းပြဲတြင္ ျမန္မာျပည္ႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္ပါေစ၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အႏၲရာယ္ကင္းပါေစ၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဖိႏွိတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံရျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ စသည့္ ဆုေတာင္းစကားမ်ားရြတ္ဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

“ရန္ကုန္မွာ ခ်ီတက္တဲ့ပြဲေတြမွာ ဒါကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္တာေပါ့ ။ ၿငိမ္းစုစည္နဲ႔ ဖမ္းတယ္ဆိုတာ ။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွ မပါပဲနဲ႔ ဘာမဆိုင္ညာမဆိုင္ ေဘးနားမွာ ပါသြားတာေတြလည္းရွိတယ္။ ဘုရားမွာ ရိုးရိုးဆုေတာင္ရံုေတာ့ ဖမ္းဆီးတာမရွိပါဘူး။´´ ဟု အရွင္ဣႏၵဝီရ (လွည္းကူး) က မိန္႔သည္ ။

မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားတြင္ လာေရာက္ဆုေတာင္းသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို သံဃနာယက ဆရာေတာ္၊ တိုင္းသာသနာေရး ၊ ေထြအုပ္ တို႔က ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ စီတန္းလွည့္လည္ စုေဝးရန္ ေျပာၾကားၿပီး ဆုေတာင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ ဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းသာသနာေရးဦးစီးမွဴးက အထက္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ ။

ဇြန္ ၁၅

ႏိုင္လင္းဦး

ကိုယ့္နိုင္ငံႏွင့္ ဘာသာ သာသနာအေပၚကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လိုဥပေဒမ်ိဳးကို မွ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ မရွိပါဘူး´´ ဟု အရွင္ဣႏၵဝီရ (လွည္းကူး) က ဆုေတာင္းပြဲအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားကို မိန္႔ၾကားခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားတြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းအခ်ိန္က အဖိနွိပ္ခံ သာသနာနွင့္ အဖိနွိပ္ခံျပည္သူေတြအတြက္ ဟုဆိုကာ အမ်ိဳးသားေရးဆရာေတာ္မ်ား ႏွင့္ ဒယိကာ ဒယိကာမ အခ်ိဳ႕ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ယင္းဆုေတာင္းပြဲတြင္ ျမန္မာျပည္ႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္ပါေစ၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အႏၲရာယ္ကင္းပါေစ၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဖိႏွိတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံရျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ စသည့္ ဆုေတာင္းစကားမ်ားရြတ္ဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

“ရန္ကုန္မွာ ခ်ီတက္တဲ့ပြဲေတြမွာ ဒါကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္တာေပါ့ ။ ၿငိမ္းစုစည္နဲ႔ ဖမ္းတယ္ဆိုတာ ။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွ မပါပဲနဲ႔ ဘာမဆိုင္ညာမဆိုင္ ေဘးနားမွာ ပါသြားတာေတြလည္းရွိတယ္။ ဘုရားမွာ ရိုးရိုးဆုေတာင္ရံုေတာ့ ဖမ္းဆီးတာမရွိပါဘူး။´´ ဟု အရွင္ဣႏၵဝီရ (လွည္းကူး) က မိန္႔သည္ ။

မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားတြင္ လာေရာက္ဆုေတာင္းသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို သံဃနာယက ဆရာေတာ္၊ တိုင္းသာသနာေရး ၊ ေထြအုပ္ တို႔က ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ စီတန္းလွည့္လည္ စုေဝးရန္ ေျပာၾကားၿပီး ဆုေတာင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ ဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းသာသနာေရးဦးစီးမွဴးက အထက္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ ။

Leave a Reply