မတ္လတြင္ ကဒ္ျဖင့္ YBS ကားမ်ားစီးႏုိင္ရန္ စီစဥ္မည္

0
126


ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ၊ ၂၀၁၈

ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း YBS စနစ္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ေအာက္တြင္ေျပးဆြဲ ေနေသာ ကားမ်ား၌ Yangon Payment Service ကဒ္စနစ္ျဖင့္ လိုက္ပါစီးနင္းႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

“၃ လအတြင္းကိုၿပီးေအာင္လုပ္ဖို႕မွန္းထားတယ္။ ဒီမတ္လေပါ့။ ပံုးကိုလည္း ထားဦးမွာပါ။ ကဒ္ကိုသံုး ခ်င္ေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္တာ။ ဥပမာ လေပးစီးရင္ ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့မယ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ အနည္းဆံုး ကေတာ့ ၁၀၀ ကေတာ့ အေျခခံေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းမွာအကြာအေ၀းနဲ႕ ေကာက္ခံသြားမွာ”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအာဏပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား ၀န္ေဆာင္မႈ(YBS) တစ္ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕အခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကဒ္စနစ္အား ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းအၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ကားခ အနည္းဆံုး ၁၀၀ မွ စီးႏွင္းသည့္ အကြားအေ၀းအလိုက္ က်သင့္ေငြျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းေျပးဆြဲလွ်က္ရွိသည့္ YBS ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ကားခ အနည္း ဆံုး ၁၀၀ မွာ ၃၀၀ အထိသတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ယာဥၤေနာက္လိုက္မ်ား ရွိေနေသးသည့္ကားမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ၂၀၀ က်ပ္ေကာက္ခံလွ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား၀န္ေဆာင္မႈ(YBS) စနစ္တြင္ ကဒ္စနစ္ေျပာင္းလဲမည္ ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကတည္းကေျပာၾကားထား ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ အစပိုင္းမွသာ အဆိုပါလုပ္ငန္းအားလုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ EXCEL KC MYANMAR Co.LTD အား Yangon Payment Service ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕က တင္ဒါေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း (YBS) စနစ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕မွ စတင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ယာဥ္လိုင္း ၉၂ လိုင္းတြင္ ကားအစီးေရ ၅၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေျပးဆြဲလွ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ထပ္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ၊ ၂၀၁၈

ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း YBS စနစ္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ေအာက္တြင္ေျပးဆြဲ ေနေသာ ကားမ်ား၌ Yangon Payment Service ကဒ္စနစ္ျဖင့္ လိုက္ပါစီးနင္းႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

“၃ လအတြင္းကိုၿပီးေအာင္လုပ္ဖို႕မွန္းထားတယ္။ ဒီမတ္လေပါ့။ ပံုးကိုလည္း ထားဦးမွာပါ။ ကဒ္ကိုသံုး ခ်င္ေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္တာ။ ဥပမာ လေပးစီးရင္ ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့မယ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ အနည္းဆံုး ကေတာ့ ၁၀၀ ကေတာ့ အေျခခံေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းမွာအကြာအေ၀းနဲ႕ ေကာက္ခံသြားမွာ”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအာဏပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား ၀န္ေဆာင္မႈ(YBS) တစ္ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕အခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကဒ္စနစ္အား ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းအၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ကားခ အနည္းဆံုး ၁၀၀ မွ စီးႏွင္းသည့္ အကြားအေ၀းအလိုက္ က်သင့္ေငြျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းေျပးဆြဲလွ်က္ရွိသည့္ YBS ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ကားခ အနည္း ဆံုး ၁၀၀ မွာ ၃၀၀ အထိသတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ယာဥၤေနာက္လိုက္မ်ား ရွိေနေသးသည့္ကားမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ၂၀၀ က်ပ္ေကာက္ခံလွ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား၀န္ေဆာင္မႈ(YBS) စနစ္တြင္ ကဒ္စနစ္ေျပာင္းလဲမည္ ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကတည္းကေျပာၾကားထား ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ အစပိုင္းမွသာ အဆိုပါလုပ္ငန္းအားလုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ EXCEL KC MYANMAR Co.LTD အား Yangon Payment Service ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕က တင္ဒါေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း (YBS) စနစ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕မွ စတင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ယာဥ္လိုင္း ၉၂ လိုင္းတြင္ ကားအစီးေရ ၅၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေျပးဆြဲလွ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ထပ္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

Leave a Reply