ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား ကို ေမြးစားခြင့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ စိုးရိမ္

0
108

ဇြန္ ၁၇

ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္မွ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ ကေလးႏွစ္ေယာက္အား ေမြးစားခြင့္ေပးလိုက္သည့္ ပုဒ္မမ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

” တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူတစ္ေယာက္မကဘူး။ ေမြးစားခ်င္သေလာက္ ေမြးစားလို႔ ရတဲ့ အခ်က္ေတြ ဒီဥပေဒထဲမွာ ပါေနတယ္။ စိုးရိမ္တာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာစိုးရိမ္ရတယ္ လို႔ ဒီလိုသံုးသပ္လို႔ရတယ္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီ က ေျပာသည္။

ယေန႔ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေဒသခံမ်ားက ေမးျမန္းမႈအား လဝက ဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးခင္ရီ က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိဖူးေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒသာရွိၿပီး ယင္းဥပေဒအခန္း ၅ တြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ဦးခင္ရီ က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ျပ႒ာန္းေတာ့မည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ သီးျခားအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းမည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ေမြးဖြားသည့္ ကေလးသူငယ္တိုင္း အား ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အခမဲ့မွတ္ပံုတင္ေပးရမည္ ဟု ပါရွိသည္။ ယခင္ရွိဖူးသည့္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမွ ေမြးသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရွိသည္ ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

” လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ ျငင္းခံုေနသည့္ အခု ဥပေဒမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆိုတာ မပါဘူး။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေမြးတဲ့ ကေလးသူငယ္တိုင္းကို အခမဲ့ေပးရမယ္ လို႔ပါတယ္။ အဲ့ဒါ အဓိပါယ္ အမ်ားႀကီး ျခားနားတယ္။ ကေလးတိုင္းလို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားေရာ ဘာေရာ မွတ္ပံုတင္ေပးရမယ့္ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ ေရရွည္မွာ ဒါက ရိုက္ခတ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာမယ္။” ဟု ဦးခင္ရီ က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္လာျခင္းသည္ ရခိုင္ေကာ္မရွင္ ကိုဖီအာနန္ အစီအရင္ ခံစာ ၈၈ ခ်က္ထဲတြင္ ပါဝင္ သည့္ အခ်က္မ်ားအား အသံုးခ်သည္ ဟု ယူဆေၾကာင္းလည္း ဦးခင္ရီ က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွ အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ေပးပို႔ ထားၿပီး သမၼတ လက္မွတ္ထိုးပါက ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သမၼတ လက္မွတ္မထိုးပါကလည္း ၁၄ ရက္အတြင္း ဥပေဒသည္ အတည္ျဖစ္မည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းဥပေဒအား ေဆြးေႏြးစဥ္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဇြန္ ၁၇

ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္မွ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ ကေလးႏွစ္ေယာက္အား ေမြးစားခြင့္ေပးလိုက္သည့္ ပုဒ္မမ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

” တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူတစ္ေယာက္မကဘူး။ ေမြးစားခ်င္သေလာက္ ေမြးစားလို႔ ရတဲ့ အခ်က္ေတြ ဒီဥပေဒထဲမွာ ပါေနတယ္။ စိုးရိမ္တာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာစိုးရိမ္ရတယ္ လို႔ ဒီလိုသံုးသပ္လို႔ရတယ္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီ က ေျပာသည္။

ယေန႔ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေဒသခံမ်ားက ေမးျမန္းမႈအား လဝက ဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးခင္ရီ က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိဖူးေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒသာရွိၿပီး ယင္းဥပေဒအခန္း ၅ တြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ဦးခင္ရီ က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ျပ႒ာန္းေတာ့မည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ သီးျခားအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းမည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ေမြးဖြားသည့္ ကေလးသူငယ္တိုင္း အား ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အခမဲ့မွတ္ပံုတင္ေပးရမည္ ဟု ပါရွိသည္။ ယခင္ရွိဖူးသည့္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမွ ေမြးသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရွိသည္ ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

” လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ ျငင္းခံုေနသည့္ အခု ဥပေဒမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆိုတာ မပါဘူး။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေမြးတဲ့ ကေလးသူငယ္တိုင္းကို အခမဲ့ေပးရမယ္ လို႔ပါတယ္။ အဲ့ဒါ အဓိပါယ္ အမ်ားႀကီး ျခားနားတယ္။ ကေလးတိုင္းလို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားေရာ ဘာေရာ မွတ္ပံုတင္ေပးရမယ့္ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ ေရရွည္မွာ ဒါက ရိုက္ခတ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာမယ္။” ဟု ဦးခင္ရီ က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္လာျခင္းသည္ ရခိုင္ေကာ္မရွင္ ကိုဖီအာနန္ အစီအရင္ ခံစာ ၈၈ ခ်က္ထဲတြင္ ပါဝင္ သည့္ အခ်က္မ်ားအား အသံုးခ်သည္ ဟု ယူဆေၾကာင္းလည္း ဦးခင္ရီ က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွ အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ေပးပို႔ ထားၿပီး သမၼတ လက္မွတ္ထိုးပါက ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သမၼတ လက္မွတ္မထိုးပါကလည္း ၁၄ ရက္အတြင္း ဥပေဒသည္ အတည္ျဖစ္မည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းဥပေဒအား ေဆြးေႏြးစဥ္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply