သတင္းယူသြားသည့္ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ (၂) ဦးအား ပိတ္ဆို႔တားဆီးခံရ

0
162

ဇြန္ ၁၈

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပေက်းရြာသို႔ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔က နံနက္ပိုင္းက သတင္းယူရန္သြားသည့္ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ (၂) ဦးအား ပိတ္ဆို႔တားဆီးခံရေၾကာင္း သိရသည္ ။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာင္သေျပေက်းရြာ အဝင္လမ္းတြင္ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု မွ တာဝန္ရွိသူ တို႔က မေခမဏီဝင္း (RFA) ႏွင့္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္ (7 Day TV) တို႔ကို တားဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

သတင္းသမားမ်ားေမာင္းႏွင္လာသည့္ ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီးအား ေခတၱရပ္ေပးရန္ေျပာၿပီး မဟုတ္မမွန္သည့္သတင္းမ်ား မေရးသားရန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုေၾကာင္း တားဆီးခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ (၂) ဦး က ေျပာသည္ ။

ထိုသို႔ တားဆီးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ သိေပး အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇြန္ ၁၈

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပေက်းရြာသို႔ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔က နံနက္ပိုင္းက သတင္းယူရန္သြားသည့္ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ (၂) ဦးအား ပိတ္ဆို႔တားဆီးခံရေၾကာင္း သိရသည္ ။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာင္သေျပေက်းရြာ အဝင္လမ္းတြင္ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု မွ တာဝန္ရွိသူ တို႔က မေခမဏီဝင္း (RFA) ႏွင့္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္ (7 Day TV) တို႔ကို တားဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

သတင္းသမားမ်ားေမာင္းႏွင္လာသည့္ ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီးအား ေခတၱရပ္ေပးရန္ေျပာၿပီး မဟုတ္မမွန္သည့္သတင္းမ်ား မေရးသားရန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုေၾကာင္း တားဆီးခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ (၂) ဦး က ေျပာသည္ ။

ထိုသို႔ တားဆီးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ သိေပး အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply