ဆႏၵျပပြဲ စာရင္းမပါသူ ေဟာေျပာသည့္အတြက္ ဦးေဆာင္သူနွင့္ ေဟာေျပာသူအား ေထာင္ဒဏ္ (၁) လ ခ်မွတ္

0
133

ဇြန္ ၂၀

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာ၌ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္စဥ္က ေဟာေျပာမည့္သူစာရင္းတြင္ မပါဘဲ ေဟာေျပာခဲ့သည့္အတြက္ ဦးေဆာင္သူနွင့္ ေဟာေျပာသူအား ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ တြဲဖက္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး (၂) က ေထာင္ဒဏ္ (၁) လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ ။

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ သံလွ်က္ေမာ္အေနာက္ရပ္ကြက္ ေခ်ာ္ဆိပ္ရပ္ရွိ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမကြက္အမွတ္ (၃၇၀) ဦးပိုင္ (၁ – က) ေျမဧက (၂.၅) ဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ေတာင္သူမိသားစု (၆) ဦးအား ဖမ္းဆီးခံရမႈနွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး ေတာင္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။

ဆႏၵျပရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ ကိုတိုးႀကီး က ဦးေဆာင္ဆႏၵျပသူအေနျဖင့္ စာတင္ကာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူခဲ့ေသာ္လည္း ေဟာေျပာသည့္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ ကိုမ်ိဳးဝင္း မပါပဲ ေဟာေျပသည့္အတြက္ ကိုတိုးႀကီး ႏွင့္ ကိုမ်ိဳးဝင္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စည္တန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမွန္တရားအတြက္လုပ္ၾကတာ။ ေနာက္ၿပီး ဒဏ္ေငြေတာင္မပါပဲ ေထာင္ဒဏ္ပဲ တစ္လခ်လိုက္တာက နိုင္ငံေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူေတြကို တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေထာင္ခ်ေနတယ္လို႔ ထင္တယ္။´´ ဟု ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ ကိုမ်ိဳးဝင္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေထာင္ဒဏ္ (၁) လ ခ်မွတ္သည့္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိေသာ္လည္း အထက္ရံုးသို႔ အယူခံတက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ေပမယ့္ ေဒသႏၲရ အမိန္႔ေၾကာင့္ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ ေဒသႏၲရ အမိန္႔က ဥပေဒအေပၚ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္ ။ အမိန္႔ခ်တာကလည္း မ်ားတယ္ ။ ေဒသႏၲအမိန္႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြဒဏ္ ဒါမွ မဟုတ္ ၿပီးအျပတ္လႊတ္သင့္တယ္ ။´´ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ကိုမ်ိဳးမင္းေဇာ္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းဆႏၵျပပြဲတြင္ မတရားသိမ္းဆည္းထားသာေျမမ်ား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေသာ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ အလိုမရွိ အလိုမရွိ၊ အဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ လမ္းနားလမ္းေပၚေတာ္မူဘုရား မွ ျမေတာင္ေက်ာင္းတိုက္အထိ ေတာင္သူ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ ။

ဇြန္ ၂၀

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာ၌ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္စဥ္က ေဟာေျပာမည့္သူစာရင္းတြင္ မပါဘဲ ေဟာေျပာခဲ့သည့္အတြက္ ဦးေဆာင္သူနွင့္ ေဟာေျပာသူအား ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ တြဲဖက္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး (၂) က ေထာင္ဒဏ္ (၁) လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ ။

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ သံလွ်က္ေမာ္အေနာက္ရပ္ကြက္ ေခ်ာ္ဆိပ္ရပ္ရွိ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမကြက္အမွတ္ (၃၇၀) ဦးပိုင္ (၁ – က) ေျမဧက (၂.၅) ဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ေတာင္သူမိသားစု (၆) ဦးအား ဖမ္းဆီးခံရမႈနွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး ေတာင္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။

ဆႏၵျပရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ ကိုတိုးႀကီး က ဦးေဆာင္ဆႏၵျပသူအေနျဖင့္ စာတင္ကာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူခဲ့ေသာ္လည္း ေဟာေျပာသည့္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ ကိုမ်ိဳးဝင္း မပါပဲ ေဟာေျပသည့္အတြက္ ကိုတိုးႀကီး ႏွင့္ ကိုမ်ိဳးဝင္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စည္တန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမွန္တရားအတြက္လုပ္ၾကတာ။ ေနာက္ၿပီး ဒဏ္ေငြေတာင္မပါပဲ ေထာင္ဒဏ္ပဲ တစ္လခ်လိုက္တာက နိုင္ငံေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူေတြကို တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေထာင္ခ်ေနတယ္လို႔ ထင္တယ္။´´ ဟု ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ ကိုမ်ိဳးဝင္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေထာင္ဒဏ္ (၁) လ ခ်မွတ္သည့္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိေသာ္လည္း အထက္ရံုးသို႔ အယူခံတက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ေပမယ့္ ေဒသႏၲရ အမိန္႔ေၾကာင့္ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ ေဒသႏၲရ အမိန္႔က ဥပေဒအေပၚ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္ ။ အမိန္႔ခ်တာကလည္း မ်ားတယ္ ။ ေဒသႏၲအမိန္႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြဒဏ္ ဒါမွ မဟုတ္ ၿပီးအျပတ္လႊတ္သင့္တယ္ ။´´ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ကိုမ်ိဳးမင္းေဇာ္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းဆႏၵျပပြဲတြင္ မတရားသိမ္းဆည္းထားသာေျမမ်ား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေသာ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ အလိုမရွိ အလိုမရွိ၊ အဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ လမ္းနားလမ္းေပၚေတာ္မူဘုရား မွ ျမေတာင္ေက်ာင္းတိုက္အထိ ေတာင္သူ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ ။

Leave a Reply