ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပံုမွန္အဆင့္သာ ရွိ ဟု ဦးေရႊမန္း ေျပာ

0
132

ဇြန္ ၂၀

ႏိုင္လင္းဦး

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ ပံုမွန္သာရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP) ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ သူရဦးေရႊမန္း က လူထုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP) ၏ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲကို ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ Hotel Mandalay တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္ ။

“သူ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)နဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ ပံုမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပုဂၢိဳလ္ဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဟိုတုန္းကေတာ့ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာစမ္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဆိုေတာ့ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား နိုင္ငံနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ား ႏိုင္ငံ႔အေရးနဲ႔ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္အႀကံျပဳေပးခဲ့ရပါတယ္ ။ ဒီေန႔ေတာ့ နိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္အႀကံျပဳျခင္းမရွိဘူး။´´ ဟု ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP) ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ သူရဦးေရႊမန္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေပၚခ်စ္စိတ္ရွိၿပီး နိုင္ငံေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနသူျဖစ္ကာ လုပ္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာ ေအာင္ျမင္မႈ အေနအထားကို မေျပာလိုေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္ ။

“သူ႕ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) အေပၚဘယ္လိုျမင္လဲဆိုရင္ သူလည္းနိုင္ငံခ်စ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္လုပ္ေနပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈအေနအထားကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာဖို႔ မလိုပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ကလည္း ေခါင္းေဆာင္အေလ်ာက္လုပ္ရမယ့္ ဟာေတြရွိသလို ေနာက္ကပါလာတဲ့သူမ်ားကလည္း သူ႔တာဝန္သူယူနိုင္ၾကတဲ့သူေတြလိုပါတယ္ ။ဒါ့ေၾကာင့္မလို႔ လက္တြဲညီဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္ရယ္ ေခါင္းေဆာင္မွာပါတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြရယ္ ေနာက္မွပါတဲ့လူေတြရယ္ ျပည္သူေတြရယ္ ဒီလိုလက္တြဲညီညီေဆာင္ရြက္နိုင္ မွသာလုပ္ငန္းလည္ပတ္နိုင္မယ္။´´ ဟု သူရဦးေရႊမန္း က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

သူရဦးေရႊမန္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အာဏာရစဥ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက တာဝန္ယူခဲ့ဖူးၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ လက္ထက္တြင္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ စမ္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသည္ ။

ဇြန္ ၂၀

ႏိုင္လင္းဦး

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ ပံုမွန္သာရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP) ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ သူရဦးေရႊမန္း က လူထုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP) ၏ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲကို ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ Hotel Mandalay တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္ ။

“သူ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)နဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ ပံုမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပုဂၢိဳလ္ဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဟိုတုန္းကေတာ့ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာစမ္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဆိုေတာ့ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား နိုင္ငံနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ား ႏိုင္ငံ႔အေရးနဲ႔ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္အႀကံျပဳေပးခဲ့ရပါတယ္ ။ ဒီေန႔ေတာ့ နိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္အႀကံျပဳျခင္းမရွိဘူး။´´ ဟု ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP) ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ သူရဦးေရႊမန္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေပၚခ်စ္စိတ္ရွိၿပီး နိုင္ငံေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနသူျဖစ္ကာ လုပ္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာ ေအာင္ျမင္မႈ အေနအထားကို မေျပာလိုေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္ ။

“သူ႕ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) အေပၚဘယ္လိုျမင္လဲဆိုရင္ သူလည္းနိုင္ငံခ်စ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္လုပ္ေနပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈအေနအထားကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာဖို႔ မလိုပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ကလည္း ေခါင္းေဆာင္အေလ်ာက္လုပ္ရမယ့္ ဟာေတြရွိသလို ေနာက္ကပါလာတဲ့သူမ်ားကလည္း သူ႔တာဝန္သူယူနိုင္ၾကတဲ့သူေတြလိုပါတယ္ ။ဒါ့ေၾကာင့္မလို႔ လက္တြဲညီဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္ရယ္ ေခါင္းေဆာင္မွာပါတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြရယ္ ေနာက္မွပါတဲ့လူေတြရယ္ ျပည္သူေတြရယ္ ဒီလိုလက္တြဲညီညီေဆာင္ရြက္နိုင္ မွသာလုပ္ငန္းလည္ပတ္နိုင္မယ္။´´ ဟု သူရဦးေရႊမန္း က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

သူရဦးေရႊမန္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အာဏာရစဥ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက တာဝန္ယူခဲ့ဖူးၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ လက္ထက္တြင္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ စမ္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသည္ ။

Leave a Reply