မူးယစ္ျပတိုက္ေျမေနရာ ထားသူမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမည္

0
134

ဇြန္ ၂၁
ကိုလူသစ္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ကြ်န္ေတာလမ္းႏွင့္ဟံသာဝတီလမ္းေထာင့္ရွိ မူးယစ္ျပတိုက္ေျမေနရာတြင္ ဌားရမ္းထားသူမ်ားကို ယခုဇြန္လ အကုန္၌ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ အစိုးရအိမ္ဥပစာဥပေဒအရ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ၾကာင္း မူးယစ္ျပတိုက္ တာဝန္ခံ ဒုတိယ ရဲမူးႀကီး ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရုံးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရအိပ္ ဥပစာ အတြင္း ေျမေနရာ ငွါးရမ္း ၿပီး ငွါးရမ္း သက္တမ္း ကုန္ဆံုး ေသာ္လည္း ဖယ္႐ွာေပးျခင္း မရိွသည့္ အတြက္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အစိုးရ အိမ္ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ျခင္း) အက္ဥပေဒ ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒုတိယရဲမွဴ းႀကီး ခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”ဘယ္ေတာ့ရွင္းလင္းမလဲဆိုေတာ့ အခုဇြန္လကုန္မွာ အစိုးရအိမ္ဥပစာ(ႏွင္ထုတ္ျခင္း)အက္ဥပေဒအရ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားမွာပါ”ဟု မူးယစ္ေဆးဝါးျပတိုက္တာဝန္ခံ ဒုတိယရဲမွဴ းႀကီး ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ကြၽန္းေတာ လမ္းႏွင့္ ဟံသာဝတီ လမ္းေထာင့္ရိွ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပတိုက္ဝန္း ေျမေနရာ ကို ငွါးရမ္း ထားသူ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၊ဦးရဲထြဋ္ေအာင္ ၊ ေဒၚတင္တင္ေမာ္ႏွင့္ ဦးသိန္းလြင္ တို႔ အနက္ ဦးသိန္းလြင္ မွာ ဆိုင္ခန္းေျမေနရာမွ ဖယ္႐ွားေပးၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ က်န္ငွါးရမ္းသူ( ၃) ဦးတြင္ လက္ရိွ အခ်ိန္အထိ ဖယ္႐ွားေပးျခင္း မရိွသည့္အတြက္ မူးယစ္ျမတိုက္တာဝန္ခံမွ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ မွတဆင္ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒရုံး၊ခရိုင္ဥပေဒရုံးမ်ားသို႔ ဥပေဒအႀကံေတာင္းခံခဲ့သည့္အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔တင္ျပခဲ့ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနဘက္မွ အစိုးရပိုင္ေျမေပၚမွ ဖယ္္ရွားေပးရန္အာဏာအပ္ႏွင္းေပးခဲ့ေၾကာင္ူလည္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေျမငွားရမ္းသူ (၄)ဦး တို႔ကို ေမလအတြင္းက ေခၚယူကာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ျပည့္မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ထပ္မံ သက္တမ္းမတိုးျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္းမျပဳေတာ့ေၾကာင္း၊ ငွားရမ္းထားသည့္ ေျမေပၚမွ ဆိုင္မ်ားကိုဖယ္႐ွားေပးရန္( ၇)လ ႀကိဳတင္ ေခၚယူအသိေပးညႇိႏိႈင္းခဲ့မႈမ်ားအျပင္ ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

”ေျမငွားရမ္းသူ (၄)ဦး တို႔အား ေမလ အတြင္း ေခၚယူၿပီး စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ၾကည့္မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ မွာ ထပ္မံ သကမတမ္းတိုး ငွားရမ္း ျခင္း မျပဳေတာ့ပါဘူး ၊ ငွားရမ္း ထားတဲ့ ေျမေပၚက ဆိုင္မ်ားကိုလည္း ဖယ္႐ွားေပးရန္( ၇)လ ႀကိဳတင္ အသိေပး ညႇိႏိႈင္း ခဲ့ၿပီး ေျမငွားရမ္းသူမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ႐ွင္းျပၿပီး ဝန္ခံကတိလက္မွတ္ ရယူေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ ”ဟု ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္မင္းဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေျမငွါး ရမ္း ထားသူမ်ားအနက္ ဦးထြန္းထြန္းဦး သည္ ေပ(၁၅၀)ေပ (၁၀၀)ကို ႏွစ္ေပါင္း (၃၀)စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္ မွ ေပ (၃၀)ေပ (၁၀၀)ေျမအား ႏွစ္အကန္႔အသတ္ မရိွ စာ ခ်ဳပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ေဒၚတင္တင္ေမာ္ မွာ ေပ( ၆၀)ေပ(၁၀၀)ေျမအား ႏွစ္အကန္႔အသတ္ မရိွ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ငွါးရမ္း ထားၿပီး ၎ တို႔ကို စတင္ ငွါးရမ္း စဥ္က ဖယ္႐ွား ေပးရန္ အေၾကာင္းတစ္စံု တစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက( ၁)လ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ ဖယ္႐ွားရန္ စားခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ရာ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းသို႔မူးယစ္ျပတိုက္ေျမေနရာမွဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ငွားရမ္းသူမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ အယူခံဝင္ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနဘက္က ၄င္းအယူခံကိုပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇြန္ ၂၁
ကိုလူသစ္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ကြ်န္ေတာလမ္းႏွင့္ဟံသာဝတီလမ္းေထာင့္ရွိ မူးယစ္ျပတိုက္ေျမေနရာတြင္ ဌားရမ္းထားသူမ်ားကို ယခုဇြန္လ အကုန္၌ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ အစိုးရအိမ္ဥပစာဥပေဒအရ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ၾကာင္း မူးယစ္ျပတိုက္ တာဝန္ခံ ဒုတိယ ရဲမူးႀကီး ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရုံးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရအိပ္ ဥပစာ အတြင္း ေျမေနရာ ငွါးရမ္း ၿပီး ငွါးရမ္း သက္တမ္း ကုန္ဆံုး ေသာ္လည္း ဖယ္႐ွာေပးျခင္း မရိွသည့္ အတြက္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အစိုးရ အိမ္ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ျခင္း) အက္ဥပေဒ ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒုတိယရဲမွဴ းႀကီး ခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”ဘယ္ေတာ့ရွင္းလင္းမလဲဆိုေတာ့ အခုဇြန္လကုန္မွာ အစိုးရအိမ္ဥပစာ(ႏွင္ထုတ္ျခင္း)အက္ဥပေဒအရ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားမွာပါ”ဟု မူးယစ္ေဆးဝါးျပတိုက္တာဝန္ခံ ဒုတိယရဲမွဴ းႀကီး ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ကြၽန္းေတာ လမ္းႏွင့္ ဟံသာဝတီ လမ္းေထာင့္ရိွ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပတိုက္ဝန္း ေျမေနရာ ကို ငွါးရမ္း ထားသူ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၊ဦးရဲထြဋ္ေအာင္ ၊ ေဒၚတင္တင္ေမာ္ႏွင့္ ဦးသိန္းလြင္ တို႔ အနက္ ဦးသိန္းလြင္ မွာ ဆိုင္ခန္းေျမေနရာမွ ဖယ္႐ွားေပးၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ က်န္ငွါးရမ္းသူ( ၃) ဦးတြင္ လက္ရိွ အခ်ိန္အထိ ဖယ္႐ွားေပးျခင္း မရိွသည့္အတြက္ မူးယစ္ျမတိုက္တာဝန္ခံမွ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ မွတဆင္ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒရုံး၊ခရိုင္ဥပေဒရုံးမ်ားသို႔ ဥပေဒအႀကံေတာင္းခံခဲ့သည့္အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔တင္ျပခဲ့ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနဘက္မွ အစိုးရပိုင္ေျမေပၚမွ ဖယ္္ရွားေပးရန္အာဏာအပ္ႏွင္းေပးခဲ့ေၾကာင္ူလည္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေျမငွားရမ္းသူ (၄)ဦး တို႔ကို ေမလအတြင္းက ေခၚယူကာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ျပည့္မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ထပ္မံ သက္တမ္းမတိုးျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္းမျပဳေတာ့ေၾကာင္း၊ ငွားရမ္းထားသည့္ ေျမေပၚမွ ဆိုင္မ်ားကိုဖယ္႐ွားေပးရန္( ၇)လ ႀကိဳတင္ ေခၚယူအသိေပးညႇိႏိႈင္းခဲ့မႈမ်ားအျပင္ ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

”ေျမငွားရမ္းသူ (၄)ဦး တို႔အား ေမလ အတြင္း ေခၚယူၿပီး စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ၾကည့္မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ မွာ ထပ္မံ သကမတမ္းတိုး ငွားရမ္း ျခင္း မျပဳေတာ့ပါဘူး ၊ ငွားရမ္း ထားတဲ့ ေျမေပၚက ဆိုင္မ်ားကိုလည္း ဖယ္႐ွားေပးရန္( ၇)လ ႀကိဳတင္ အသိေပး ညႇိႏိႈင္း ခဲ့ၿပီး ေျမငွားရမ္းသူမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ႐ွင္းျပၿပီး ဝန္ခံကတိလက္မွတ္ ရယူေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ ”ဟု ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္မင္းဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေျမငွါး ရမ္း ထားသူမ်ားအနက္ ဦးထြန္းထြန္းဦး သည္ ေပ(၁၅၀)ေပ (၁၀၀)ကို ႏွစ္ေပါင္း (၃၀)စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္ မွ ေပ (၃၀)ေပ (၁၀၀)ေျမအား ႏွစ္အကန္႔အသတ္ မရိွ စာ ခ်ဳပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ေဒၚတင္တင္ေမာ္ မွာ ေပ( ၆၀)ေပ(၁၀၀)ေျမအား ႏွစ္အကန္႔အသတ္ မရိွ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ငွါးရမ္း ထားၿပီး ၎ တို႔ကို စတင္ ငွါးရမ္း စဥ္က ဖယ္႐ွား ေပးရန္ အေၾကာင္းတစ္စံု တစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက( ၁)လ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ ဖယ္႐ွားရန္ စားခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ရာ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းသို႔မူးယစ္ျပတိုက္ေျမေနရာမွဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ငွားရမ္းသူမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ အယူခံဝင္ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနဘက္က ၄င္းအယူခံကိုပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply