“ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ဥပေဒျဖစ္ပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔လိုၿပီ” ဟု ေျပာ

0
103

ဇြန္ ၂၁

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရွိ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ျပင္ဆင္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားအက်ိဳး၊ဗုဒၶသာသနာအက်ိဳးေခတ္ႏွင့္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ဥပေဒျဖစ္ပါက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအေရွ႕တြင္ အမ်ိဳးသားေရးတပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕မ်ားကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒအားကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားတြင္ စာေရးဆရာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”လာမယ့္မၾကာခင္ကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ျပင္ဆင္တင္ေတာ့မယ္လို႔သိရပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္တိုင္းရင္သား ၁၃၅မ်ိဳးအက်ိဳး ၊ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳ း၊ေဓဒဝါဒဗုဒၶသာသနာရဲ႕အက်ိဳး မထိပါးတဲ့၊ေခတ္နဲ႔လည္းမေလ်ာ္ညီတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အသည္းတံခါးရင္ဖြင့္လို႔ ျပည္သူေတြအားလုံးရင္ဖြင့္လို႔အဆင္သင့္ ႀကိဳပါတယ္။အဲ့ဒိလိုမွမဟုတ္ဘဲနဲ႔ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ ဥပေဒဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ႏွလုံး၊ႏိုင္ငံေတာ္၏ ညာလက္ရုံးဆိုတဲ့စကားနဲ႔အညီ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္သူ႕ဘက္ကရပ္တည္တဲ့ တပ္မေတာ္ႀကီးခင္မ်ား။ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ မတိမ္းမေစာင္း ဘိမ္းေမာင္းနဲ႔ထိန္းေက်ာင္းဖို႔လိုၿပီလို႔ေျပာရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္”ဟု စာေရးဆရာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒအားကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားကို အမ်ိဳးသားေရးတပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သံဃာေတာ္အင္အား ၃၀၀ခန္႔က တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၄င္းကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒကိုကန္႔ကြက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ဥပေဒၾကမ္းသည္ လက္ရွိ၌ ျပည္သူလူထုမွလိုအပ္မႈအရေတာင္းဆိုသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္မဟုတ္သည့္အျပင္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ၆၁(စ)သည္ မည့္သည့္ ကေလးသူငယ္ကိုဆိုလိုေၾကာင္း စာေရးဆရာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေဟာေျပာစဥ္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအား ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အဆိုပါ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၇ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲအတည္ျပဳရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၂၅၄မဲ၊ကန္႔ကြက္မဲ ၁၇၁မဲ၊ၾကားေနမဲ ၁မဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ ျပဳခဲ့ခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ယင္းသို႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ မဲခြဲဆုံးရာတြင္အတည္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရတပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕မ်ားက ၄င္းဥပေဒပါတိုင္းရင္းသား၊ နိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒအရ ေမြးစားခြင့္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိၿပီး ဇြန္ ၂၃ရက္ႏွင့္ ၂၄ရက္မ်ားတြင္လည္း ၄င္းဥပေဒအားကန္႔ကြက္ပြဲမ်ားကို အျခားေသာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနအႀကံေပးဦးေအးပိုင္က ယင္းေဟာေျပာမႈအတြင္းေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၁

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရွိ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ျပင္ဆင္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားအက်ိဳး၊ဗုဒၶသာသနာအက်ိဳးေခတ္ႏွင့္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ဥပေဒျဖစ္ပါက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအေရွ႕တြင္ အမ်ိဳးသားေရးတပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕မ်ားကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒအားကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားတြင္ စာေရးဆရာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”လာမယ့္မၾကာခင္ကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ျပင္ဆင္တင္ေတာ့မယ္လို႔သိရပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္တိုင္းရင္သား ၁၃၅မ်ိဳးအက်ိဳး ၊ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳ း၊ေဓဒဝါဒဗုဒၶသာသနာရဲ႕အက်ိဳး မထိပါးတဲ့၊ေခတ္နဲ႔လည္းမေလ်ာ္ညီတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အသည္းတံခါးရင္ဖြင့္လို႔ ျပည္သူေတြအားလုံးရင္ဖြင့္လို႔အဆင္သင့္ ႀကိဳပါတယ္။အဲ့ဒိလိုမွမဟုတ္ဘဲနဲ႔ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ ဥပေဒဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ႏွလုံး၊ႏိုင္ငံေတာ္၏ ညာလက္ရုံးဆိုတဲ့စကားနဲ႔အညီ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္သူ႕ဘက္ကရပ္တည္တဲ့ တပ္မေတာ္ႀကီးခင္မ်ား။ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ မတိမ္းမေစာင္း ဘိမ္းေမာင္းနဲ႔ထိန္းေက်ာင္းဖို႔လိုၿပီလို႔ေျပာရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္”ဟု စာေရးဆရာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒအားကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားကို အမ်ိဳးသားေရးတပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သံဃာေတာ္အင္အား ၃၀၀ခန္႔က တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၄င္းကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒကိုကန္႔ကြက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ဥပေဒၾကမ္းသည္ လက္ရွိ၌ ျပည္သူလူထုမွလိုအပ္မႈအရေတာင္းဆိုသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္မဟုတ္သည့္အျပင္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ၆၁(စ)သည္ မည့္သည့္ ကေလးသူငယ္ကိုဆိုလိုေၾကာင္း စာေရးဆရာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေဟာေျပာစဥ္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအား ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အဆိုပါ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၇ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲအတည္ျပဳရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၂၅၄မဲ၊ကန္႔ကြက္မဲ ၁၇၁မဲ၊ၾကားေနမဲ ၁မဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ ျပဳခဲ့ခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ယင္းသို႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ မဲခြဲဆုံးရာတြင္အတည္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရတပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕မ်ားက ၄င္းဥပေဒပါတိုင္းရင္းသား၊ နိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒအရ ေမြးစားခြင့္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိၿပီး ဇြန္ ၂၃ရက္ႏွင့္ ၂၄ရက္မ်ားတြင္လည္း ၄င္းဥပေဒအားကန္႔ကြက္ပြဲမ်ားကို အျခားေသာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနအႀကံေပးဦးေအးပိုင္က ယင္းေဟာေျပာမႈအတြင္းေျပာၾကားသည္။

Leave a Reply