သံဃာအပါး (၂၀၀၀၀) ဆြမ္းဆန္ေလာင္းလွဴပြဲတြင္ တစ္လမ္းေမာင္း (၁) ေနရာနွင့္ လမ္းလႊဲ/လမ္းပိတ္ (၉)ေနရာ ျပဳလုပ္သြားမည္

0
139


မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ေလဆိပ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သံဃာအပါး (၂၀၀၀၀) ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ တစ္လမ္းေမာင္း (၁) ေနရာ နွင့္ လမ္းလႊဲ/လမ္းပိတ္ (၉)ေနရာ ယာယီသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၁၄)ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔ခြဲက သိရသည္ ။

ယင္းဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ က ဦးေဆာင္ကာ ထိုင္း – ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအေနျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ ။

ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴေနခ်ိန္တြင္ ျမဝတီမင္းႀကီးလမ္း ကို ရန္ကုန္ မႏၱေလးလမ္းမွ ၆၂ လမ္းအထိ အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ တစ္လမ္းေမာင္း သတ္မွတ္ျခင္း ၊ ရန္ကုန္ မႏၲေလးလမ္း အေရွ႕ျခမ္း နွင့္ ဆိုင္ကယ္လမ္းအား သိပၸံလမ္း မွ ျမဝတီမင္းႀကီးသံလမ္းအထိ လမ္းယာယီပိတ္ျခင္း ၊ ၆၈ လမ္းမွ လမ္းသြယ္ (၃)လမ္းကို ေခတၱပိတ္ျခင္း ၊ ၆၂ လမ္း နွင့္ ၇၃ လမ္း မွ လမ္းသြယ္ (၁) လမ္းစီကို လမ္းလႊဲ/လမ္းပိတ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ရန္ကုန္ မႏၲေလးလမ္း အေရွ႕ျခမ္း နွင့္ ဆိုင္ကယ္လမ္းအား သိပၸံလမ္း မွ ျမဝတီမင္းႀကီးသံလမ္းအထိ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ သြားလာခြင့္မျပဳပဲ ယာယီပိတ္ထားျခင္း နွင့္ ဦးပြားဂံုးေက်ာ္ အေရွ႕ဘက္ မွ ရန္ကုန္ – မႏၲေလး အထိ ယာယီပိတ္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ သံဃာအပါး (၂၀၀၀၀) ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲ ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အင္အား (၃၀၀) ေက်ာ္က လံုၿခံဳေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးဆပ္ေကာ္မတီက သိရသည္ ။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ေလဆိပ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သံဃာအပါး (၂၀၀၀၀) ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ တစ္လမ္းေမာင္း (၁) ေနရာ နွင့္ လမ္းလႊဲ/လမ္းပိတ္ (၉)ေနရာ ယာယီသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၁၄)ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔ခြဲက သိရသည္ ။

ယင္းဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ က ဦးေဆာင္ကာ ထိုင္း – ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအေနျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ ။

ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴေနခ်ိန္တြင္ ျမဝတီမင္းႀကီးလမ္း ကို ရန္ကုန္ မႏၱေလးလမ္းမွ ၆၂ လမ္းအထိ အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ တစ္လမ္းေမာင္း သတ္မွတ္ျခင္း ၊ ရန္ကုန္ မႏၲေလးလမ္း အေရွ႕ျခမ္း နွင့္ ဆိုင္ကယ္လမ္းအား သိပၸံလမ္း မွ ျမဝတီမင္းႀကီးသံလမ္းအထိ လမ္းယာယီပိတ္ျခင္း ၊ ၆၈ လမ္းမွ လမ္းသြယ္ (၃)လမ္းကို ေခတၱပိတ္ျခင္း ၊ ၆၂ လမ္း နွင့္ ၇၃ လမ္း မွ လမ္းသြယ္ (၁) လမ္းစီကို လမ္းလႊဲ/လမ္းပိတ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ရန္ကုန္ မႏၲေလးလမ္း အေရွ႕ျခမ္း နွင့္ ဆိုင္ကယ္လမ္းအား သိပၸံလမ္း မွ ျမဝတီမင္းႀကီးသံလမ္းအထိ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ သြားလာခြင့္မျပဳပဲ ယာယီပိတ္ထားျခင္း နွင့္ ဦးပြားဂံုးေက်ာ္ အေရွ႕ဘက္ မွ ရန္ကုန္ – မႏၲေလး အထိ ယာယီပိတ္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ သံဃာအပါး (၂၀၀၀၀) ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲ ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အင္အား (၃၀၀) ေက်ာ္က လံုၿခံဳေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးဆပ္ေကာ္မတီက သိရသည္ ။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply