ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က စိတ္ပါဝင္စားျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးပိတ္သြားၿပီ ဟု SNLD ေျပာ

0
119

ဇြန္ ၂၅
ကိုလူသစ္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအစုအဖြဲ႕(EAO)မ်ားဘက္က ခိုင္မာေစရန္လုပ္ေဆာင္ေန ေသာ္လည္း အစိုးႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔မွာ လက္ရွိတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးမွာပိတ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD)၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း(၁)ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

”တစ္ခ်က္ပဲ ေျပာပါမယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ EAO ကတစ္ဖက္သက္အခ်စ္ျဖစ္ေနတယ္။အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဘာမွသိပ္စိတ္မဝင္စားေတာ့ဘူး။အဲလိုအေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ေနပါတယ္။၂၀၂၀မွာအၿပီးလုပ္ရမယ္လို႔ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးကေျပာတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၂၀မတိုင္ခင္မွာဘာလုပ္မလဲဆိုတာ Plan မရွိဘူး။ဘာနဲ႔ပိတ္ထားလဲဆိုရင္ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္နဲ႔ခြဲမထြက္ရ။အဲ့ဒီစကားလုံးႏွစ္လုံးနဲ႔ကပ္ပိတ္ထားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး။အဲ့အေပၚမွာ EAO ေတြက ဘယ္ဟာျပင္မယ္။ဘယ္ NCAကို ခိုင္မာေအာင္လုပ္မယ္။ဒီဖက္ဒရယ္မူကို ဘယလိုခိုင္မာေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြက တစ္ဖက္သက္အခ်စ္ေတြနဲ႔တစ္ဖက္က လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြကို ဒီဘက္က ဂရုကိုမစိုက္တာ။ ဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးပိတ္သြားၿပီလို႔ေျပာလို႔ရတယ္။အဲ့လိုအေနအထားပါ” ဟု အတြင္းေရးမွဴ းဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ရွမ္းရြာရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီရုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း(၁)ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ လက္ရွိတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ NRPC ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာဥကၠဌျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံအေၾကာင္းေျပာၾကားမႈမ်ားမရွိသည္အထိ ေျပာဆိုမႈမရွိ ျခင္းအေပၚ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း(၁)ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းလိတ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

”NRPCဥကၠဌျဖစ္တယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာဥကၠဌျဖစ္တယ္။အားလုံး အားလုံးေသာအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ဥကၠဌျဖစ္တယ္။သူကိုယ္၌က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းဘာေျပာေနသလဲ။ ၂၁ရာစုပင္လုံအေၾကာင္း ဘာဆက္ေျပာေနလဲ။တစ္ခြန္မွမဟတာ မဟုတ္လား။အဲ့ေတာ့ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္က အာရုံမလာေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒီဥစၥာႀကီးျဖစ္လာမလား။မျဖစ္လာဘူးလားဆိုတာ သိပ္ၿပီးစဥ္းစားစရာမလိုဘူး”ဟု ဦးစိုင္းလိတ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၂၀၂၀တြင္အၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုထားသည့္တိုင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီအစဥ္မရွိသည့္အျပင္တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္သာရွိရမည္။ခြဲမထြက္ရ ဆိုသည့္ စကားျဖင့္ပိတ္ထားသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလုပ္ေဆာင္၍မရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၅
ကိုလူသစ္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအစုအဖြဲ႕(EAO)မ်ားဘက္က ခိုင္မာေစရန္လုပ္ေဆာင္ေန ေသာ္လည္း အစိုးႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔မွာ လက္ရွိတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးမွာပိတ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD)၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း(၁)ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

”တစ္ခ်က္ပဲ ေျပာပါမယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ EAO ကတစ္ဖက္သက္အခ်စ္ျဖစ္ေနတယ္။အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဘာမွသိပ္စိတ္မဝင္စားေတာ့ဘူး။အဲလိုအေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ေနပါတယ္။၂၀၂၀မွာအၿပီးလုပ္ရမယ္လို႔ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးကေျပာတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၂၀မတိုင္ခင္မွာဘာလုပ္မလဲဆိုတာ Plan မရွိဘူး။ဘာနဲ႔ပိတ္ထားလဲဆိုရင္ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္နဲ႔ခြဲမထြက္ရ။အဲ့ဒီစကားလုံးႏွစ္လုံးနဲ႔ကပ္ပိတ္ထားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး။အဲ့အေပၚမွာ EAO ေတြက ဘယ္ဟာျပင္မယ္။ဘယ္ NCAကို ခိုင္မာေအာင္လုပ္မယ္။ဒီဖက္ဒရယ္မူကို ဘယလိုခိုင္မာေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြက တစ္ဖက္သက္အခ်စ္ေတြနဲ႔တစ္ဖက္က လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြကို ဒီဘက္က ဂရုကိုမစိုက္တာ။ ဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးပိတ္သြားၿပီလို႔ေျပာလို႔ရတယ္။အဲ့လိုအေနအထားပါ” ဟု အတြင္းေရးမွဴ းဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ရွမ္းရြာရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီရုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း(၁)ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ လက္ရွိတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ NRPC ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာဥကၠဌျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံအေၾကာင္းေျပာၾကားမႈမ်ားမရွိသည္အထိ ေျပာဆိုမႈမရွိ ျခင္းအေပၚ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း(၁)ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းလိတ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

”NRPCဥကၠဌျဖစ္တယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာဥကၠဌျဖစ္တယ္။အားလုံး အားလုံးေသာအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ဥကၠဌျဖစ္တယ္။သူကိုယ္၌က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းဘာေျပာေနသလဲ။ ၂၁ရာစုပင္လုံအေၾကာင္း ဘာဆက္ေျပာေနလဲ။တစ္ခြန္မွမဟတာ မဟုတ္လား။အဲ့ေတာ့ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္က အာရုံမလာေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒီဥစၥာႀကီးျဖစ္လာမလား။မျဖစ္လာဘူးလားဆိုတာ သိပ္ၿပီးစဥ္းစားစရာမလိုဘူး”ဟု ဦးစိုင္းလိတ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၂၀၂၀တြင္အၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုထားသည့္တိုင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီအစဥ္မရွိသည့္အျပင္တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္သာရွိရမည္။ခြဲမထြက္ရ ဆိုသည့္ စကားျဖင့္ပိတ္ထားသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလုပ္ေဆာင္၍မရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply