အေဝးသင္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ Hotline ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထားရွိေပးေရး ေတာင္းဆို

0
104

ဇြန္ ၂၅

ႏိုင္လင္းဦး

အေဝးသင္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အေဝးသင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္နိုင္ေသာ Hotline ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္ေပးနိုင္ေသာ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာထားရွိေပးေရးအတြက္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗ.က.သမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) က ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗ.က.သမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ႏွင့္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္အေဝးသင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေတြ႕ဆုံအစည္းအေဝးပြဲကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔က သမဂၢရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

“အေဝးသင္ကိစၥေတြ စံုစမ္းဖို႔အတြက္ အေဝးသင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရရွိဖို႔ Social မီဒီယာတစ္ခု လိုအပ္တယ္ ။ Hotline ဖုန္းနံပါတ္ ဝက္ဆိုဒ္ေတြလိုအပ္တယ္ ။´´ ဟု ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗ.က.သမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) သတင္းျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ကိုမ်ိဳးခ်စ္ေဇာ္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ အေဝးသင္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းအပ္ၿပီးရာတြင္ text book မ်ား assignment မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ CD ေခြမ်ား အခ်ိန္မွီ မရရွိသူမ်ားရွိရာ ေက်ာင္းအပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ Textbook မ်ား assignment သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ CD ေခြမ်ား ရရွိေရး အတြက္လည္း ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အေဝးသင္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည့္ ႏွစ္ျဖတ္ခြဲတက္ရမည့္ကိစၥသည္ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လုံးဝအဆင္မေျပသည့္ စနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကန႔္ကြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရတနာပုံတကၠသိုလ္ရွိ အဂၤလိပ္စာဌာနသည္ Assignment အေျဖလႊာမ်ားကို အခေၾကးေငြျဖင့္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး အေဝးသင္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအပ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကတည္းက Text bookေၾကးႏွင့္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ CD ေခြေၾကးစသည့္မ်ားကို တစ္ခါတည္းေပးသြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔အဂၤလိပ္စာဌာနမွ အေျဖလႊာမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ေရာင္းခ်ေနျခင္းအား ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗ.က.သမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ Assignment တင္ရာတြင္ တင္ၿပီးေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ သက္ေသခံစာ႐ြက္(သို႔မဟုတ္) စည္းတံဆိပ္တုံး ထုေပးရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇြန္ ၂၅

ႏိုင္လင္းဦး

အေဝးသင္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အေဝးသင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္နိုင္ေသာ Hotline ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္ေပးနိုင္ေသာ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာထားရွိေပးေရးအတြက္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗ.က.သမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) က ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗ.က.သမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ႏွင့္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္အေဝးသင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေတြ႕ဆုံအစည္းအေဝးပြဲကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔က သမဂၢရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

“အေဝးသင္ကိစၥေတြ စံုစမ္းဖို႔အတြက္ အေဝးသင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရရွိဖို႔ Social မီဒီယာတစ္ခု လိုအပ္တယ္ ။ Hotline ဖုန္းနံပါတ္ ဝက္ဆိုဒ္ေတြလိုအပ္တယ္ ။´´ ဟု ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗ.က.သမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) သတင္းျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ကိုမ်ိဳးခ်စ္ေဇာ္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ အေဝးသင္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းအပ္ၿပီးရာတြင္ text book မ်ား assignment မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ CD ေခြမ်ား အခ်ိန္မွီ မရရွိသူမ်ားရွိရာ ေက်ာင္းအပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ Textbook မ်ား assignment သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ CD ေခြမ်ား ရရွိေရး အတြက္လည္း ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အေဝးသင္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည့္ ႏွစ္ျဖတ္ခြဲတက္ရမည့္ကိစၥသည္ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လုံးဝအဆင္မေျပသည့္ စနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကန႔္ကြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရတနာပုံတကၠသိုလ္ရွိ အဂၤလိပ္စာဌာနသည္ Assignment အေျဖလႊာမ်ားကို အခေၾကးေငြျဖင့္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး အေဝးသင္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအပ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကတည္းက Text bookေၾကးႏွင့္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ CD ေခြေၾကးစသည့္မ်ားကို တစ္ခါတည္းေပးသြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔အဂၤလိပ္စာဌာနမွ အေျဖလႊာမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ေရာင္းခ်ေနျခင္းအား ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗ.က.သမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ Assignment တင္ရာတြင္ တင္ၿပီးေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ သက္ေသခံစာ႐ြက္(သို႔မဟုတ္) စည္းတံဆိပ္တုံး ထုေပးရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply