အဆံုးစီရင္သြားသည့္ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္း အတြက္ ဆုေတာင္းပြဲ မနက္ျဖန္ ျပဳလုပ္မည္

0
123

ဇြန္ ၂၇

သွ်င္ရဲထြဋ္

အလုပ္ခြင္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈေၾကာင့္ အဆံုးစီရင္သြားေသာ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္းအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲအား ဇြန္ ၂၈ ရက္ မနက္ျဖန္တြင္ Myanmar Imperial University (MIU) ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ဟု LGBT အေရးေဆာင္႐ြက္သူ ရွင္းသန္႔က ေျပာသည္။

MIU တြင္ စာၾကည့္တိုက္မွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္းအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား၊မ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရသည့္အတြက္ ဇြန္ လ ၂၄ ရက္က ေသဆံုးေစႏိုင္ေသာ ေဆးတစ္ခုခုအား ေသာက္သံုးၿပီး အဆံုးစီရင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” အဆံုးစီရင္သြားတဲ့ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္း အတြက္ တရားမွ်တမႈ ရေအာင္ သူအလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းေရွ႕မွာ ဆုေတာင္းပြဲ လုပ္မွာပါ” ဟု LGBT အေရးေဆာင္႐ြက္သူ ရွင္းသန္႔ က ေျပာၾကားသည္။

ဆုေတာင္းပြဲအား တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး LGBT အေရးေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းပြဲအား Colour Rainbow အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၀၀၀ ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လူ ၃၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းသန္႔ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္း နာေရးအား ဇြန္ လ ၂၆ (ယမန္ေန႔) က က်ီစုသုႆန္တြင္ မီးသၿဂၤ ိဳလ္ခဲ့ၿပီး လိင္တူခ်စ္သူအဖြဲ႔အမ်ားအျပား လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အဆံုးစီရင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္သူမ်ားအား တရားဥပေဒအတိုင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး အမွန္တရား ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း MIU ေက်ာင္းဘက္က ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု ယူဆရယူ ၃ ဦးကိုလည္း အလုပ္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ ဟုလည္း MIU ဘက္က ဇြန္ လ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေမာင္္ေက်ာ္ဇင္ဝင္း အဆံုးစီရင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo : Ye Myo Khant / MPA

ဇြန္ ၂၇

သွ်င္ရဲထြဋ္

အလုပ္ခြင္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈေၾကာင့္ အဆံုးစီရင္သြားေသာ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္းအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲအား ဇြန္ ၂၈ ရက္ မနက္ျဖန္တြင္ Myanmar Imperial University (MIU) ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ဟု LGBT အေရးေဆာင္႐ြက္သူ ရွင္းသန္႔က ေျပာသည္။

MIU တြင္ စာၾကည့္တိုက္မွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္းအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား၊မ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရသည့္အတြက္ ဇြန္ လ ၂၄ ရက္က ေသဆံုးေစႏိုင္ေသာ ေဆးတစ္ခုခုအား ေသာက္သံုးၿပီး အဆံုးစီရင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” အဆံုးစီရင္သြားတဲ့ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္း အတြက္ တရားမွ်တမႈ ရေအာင္ သူအလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းေရွ႕မွာ ဆုေတာင္းပြဲ လုပ္မွာပါ” ဟု LGBT အေရးေဆာင္႐ြက္သူ ရွင္းသန္႔ က ေျပာၾကားသည္။

ဆုေတာင္းပြဲအား တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး LGBT အေရးေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းပြဲအား Colour Rainbow အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၀၀၀ ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လူ ၃၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းသန္႔ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္း နာေရးအား ဇြန္ လ ၂၆ (ယမန္ေန႔) က က်ီစုသုႆန္တြင္ မီးသၿဂၤ ိဳလ္ခဲ့ၿပီး လိင္တူခ်စ္သူအဖြဲ႔အမ်ားအျပား လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အဆံုးစီရင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္သူမ်ားအား တရားဥပေဒအတိုင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး အမွန္တရား ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း MIU ေက်ာင္းဘက္က ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု ယူဆရယူ ၃ ဦးကိုလည္း အလုပ္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ ဟုလည္း MIU ဘက္က ဇြန္ လ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေမာင္္ေက်ာ္ဇင္ဝင္း အဆံုးစီရင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo : Ye Myo Khant / MPA

Leave a Reply