စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ One State One Township အျဖစ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ကို ေဆာင္ရြက္မည္

0
118

ဇြန္ ၂၈

ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ One State One Township အျဖစ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္နိုင္ က ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

One State One Township ဆိုသည္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္၍ စံျပအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဘာေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းကို လုပ္ရတာလဲ ဆိုရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက စစ္ကိုင္းဝင္လာတာနဲ႔ စစ္ကိုင္းကေနတြဲၿပီးလုပ္မယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္တိုင္းေျပာပါတယ္ ။ တံတားဦးေလဆိပ္နဲ႔ စစ္ကိုင္းကို ဆယ့္ငါးမိနစ္ပဲၾကာတယ္ ။ ခုလည္း စစ္ကိုင္းကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလာေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္ ။´´ ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္နိုင္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ Smart City အျဖစ္ အလားအလာေကာင္းသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးစပ္သည့္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို မီ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ One State One Township လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန က လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိပ္ကို မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇြန္ ၂၈

ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ One State One Township အျဖစ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္နိုင္ က ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

One State One Township ဆိုသည္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္၍ စံျပအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဘာေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းကို လုပ္ရတာလဲ ဆိုရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက စစ္ကိုင္းဝင္လာတာနဲ႔ စစ္ကိုင္းကေနတြဲၿပီးလုပ္မယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္တိုင္းေျပာပါတယ္ ။ တံတားဦးေလဆိပ္နဲ႔ စစ္ကိုင္းကို ဆယ့္ငါးမိနစ္ပဲၾကာတယ္ ။ ခုလည္း စစ္ကိုင္းကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလာေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္ ။´´ ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္နိုင္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ Smart City အျဖစ္ အလားအလာေကာင္းသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးစပ္သည့္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို မီ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ One State One Township လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန က လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိပ္ကို မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply