ရခိုင္ႏွင့္ခ်င္းတြင္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားျဖတ္ေတာက္မႈ “စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရသည္” ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုးထုတ္ျပန္

0
103

ဇူလိုင္ ၁
ပဥၥမလိႈင္း

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားျဖတ္ေတာက္ထားမႈအား စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုး က ယေန႔ထုတ္ျပန္သည္။

ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားအား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစဘဲ ျပန္လည္ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္း လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈအဆံုးသတ္ ေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု က ဆက္လက္အားေပးေထာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ပါရွိသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား မႈအျပည့္အဝေရာက္ရွိေရးႏွင့္ မီဒီယာမ်ား သြားေရာက္ခြင့္ရရွိေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအလြဲသံုးသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေစေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ မင္းျပား၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာစသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ညေန ၈ နာရီေက်ာ္ခန္႔မွ စတင္ကာ MPT လိုင္းကို စတင္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ ၁
ပဥၥမလိႈင္း

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားျဖတ္ေတာက္ထားမႈအား စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုး က ယေန႔ထုတ္ျပန္သည္။

ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားအား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစဘဲ ျပန္လည္ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္း လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈအဆံုးသတ္ ေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု က ဆက္လက္အားေပးေထာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ပါရွိသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား မႈအျပည့္အဝေရာက္ရွိေရးႏွင့္ မီဒီယာမ်ား သြားေရာက္ခြင့္ရရွိေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအလြဲသံုးသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေစေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ မင္းျပား၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာစသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ညေန ၈ နာရီေက်ာ္ခန္႔မွ စတင္ကာ MPT လိုင္းကို စတင္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply