မႏၲေလးေဈးခ်ိဳေတာ္မွာ မီးရိွဳ႕မႈဟု ယူဆရတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့

0
96

ဇူလိုင္ ၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေဈးခ်ိဳေတာ္ပရဝုဏ္ရွိ ပန္းတန္းတြင္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ မီးရိွဳ႕မႈဟု ယူဆရတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးခရိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

အဆိုပါမီးရိွဳ႕မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သူမွာ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း တိတိက်က်မသိရေသးပဲ ေဈးသူ ေဈးသားအခ်ိဳ႕က ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ ေဈးခ်ိဳေတာ္ ေဈးသူ ေဈးသားတို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ တင္ျပမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“မီးရိွဳ႕တယ္လို႔ ယူဆရတာပါ ။ ဘယ္သူလုပ္တယ္ဆိုတာ မသိရဘူး။ ျဖစ္တာကလည္း ေဈးခ်ိဳေတာ္ရံုထဲမွာမဟုတ္ဘူး ။ အျပင္ဘက္ ပန္းတန္းဖက္မွာပါ။´´ ဟု မႏၲေလးခရိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဦးစီးမွဴး ဦးထက္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ေဈးခ်ိဳေတာ္ မီးေဘးကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဈးခ်ိဳမီးသတ္ထားရွိထားၿပီး အသင့္အေနအထားတြင္ရွိေနကာ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား ထားရွိျခင္း ၊ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုက္လံစစ္ေဆးျခင္း တို႔ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေဈးခ်ိဳေတာ္ ေဈးအက်ိဳးေတာင္ေဆာင္ ေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

“ေဈးရံုထဲမွာ မီးသတ္ေဆးဘူးေတြအသင့္ရွိတယ္ ။ေန႔ခင္းပိုင္းမွာဆိုရင္ မီးသတ္ေဆးဘူးအင္အား လူအင္အား အသင့္ရွိတယ္။ ညပိုင္းေတြမွာစိုးရိမ္တာ။ ရိွဳ႕မီးတို႔ဘာတို႔ေပါ့ဗ်ာ။´´ ဟု ေဈးခ်ိဳေတာ္ ေဈးအက်ိဳးေတာင္ေဆာင္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း က ေျပာသည္ ။

ေဈးခ်ိဳေတာ္တြင္ ေဈးရံုပိတ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ညပိုင္း၌ လွ်ပ္စစ္ဝါယာေရွာ့ မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း ေဈးခ်ိဳေတာ္ ေဈးအက်ိဳးေတာင္ေဆာင္ ေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

photo – fb

ဇူလိုင္ ၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေဈးခ်ိဳေတာ္ပရဝုဏ္ရွိ ပန္းတန္းတြင္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ မီးရိွဳ႕မႈဟု ယူဆရတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးခရိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

အဆိုပါမီးရိွဳ႕မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သူမွာ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း တိတိက်က်မသိရေသးပဲ ေဈးသူ ေဈးသားအခ်ိဳ႕က ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ ေဈးခ်ိဳေတာ္ ေဈးသူ ေဈးသားတို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ တင္ျပမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“မီးရိွဳ႕တယ္လို႔ ယူဆရတာပါ ။ ဘယ္သူလုပ္တယ္ဆိုတာ မသိရဘူး။ ျဖစ္တာကလည္း ေဈးခ်ိဳေတာ္ရံုထဲမွာမဟုတ္ဘူး ။ အျပင္ဘက္ ပန္းတန္းဖက္မွာပါ။´´ ဟု မႏၲေလးခရိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဦးစီးမွဴး ဦးထက္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ေဈးခ်ိဳေတာ္ မီးေဘးကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဈးခ်ိဳမီးသတ္ထားရွိထားၿပီး အသင့္အေနအထားတြင္ရွိေနကာ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား ထားရွိျခင္း ၊ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုက္လံစစ္ေဆးျခင္း တို႔ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေဈးခ်ိဳေတာ္ ေဈးအက်ိဳးေတာင္ေဆာင္ ေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

“ေဈးရံုထဲမွာ မီးသတ္ေဆးဘူးေတြအသင့္ရွိတယ္ ။ေန႔ခင္းပိုင္းမွာဆိုရင္ မီးသတ္ေဆးဘူးအင္အား လူအင္အား အသင့္ရွိတယ္။ ညပိုင္းေတြမွာစိုးရိမ္တာ။ ရိွဳ႕မီးတို႔ဘာတို႔ေပါ့ဗ်ာ။´´ ဟု ေဈးခ်ိဳေတာ္ ေဈးအက်ိဳးေတာင္ေဆာင္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း က ေျပာသည္ ။

ေဈးခ်ိဳေတာ္တြင္ ေဈးရံုပိတ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ညပိုင္း၌ လွ်ပ္စစ္ဝါယာေရွာ့ မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း ေဈးခ်ိဳေတာ္ ေဈးအက်ိဳးေတာင္ေဆာင္ ေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

photo – fb

Leave a Reply