ပါကစၥတန္၌ ပိုလီယိုကာကြယ္ေရးတိုက္ေကၽြးေနသည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံရ

0
139

ကြက္တာ ဇန္နဝါရီ ၁၉

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ကြက္တာၿမိဳ႕၌ ပိုလီယို ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးေနသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား ေသနတ္သမားမ်ားက ပစ္သတ္ခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူႏွစ္ဦးမွာ မိခင္ႏွင့္သမီးျဖစ္သူတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ ဆာကီနာဘီဘီႏွင့္ အသက္ ၁၆ နွစ္အရြယ္ ရီဇ္ဝါနာတို႔ ကေလးငယ္မ်ားအား ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးေနစဥ္ ဆုိင္ကယ္စီးနင္းလာသည့္ ေသနတ္သမားႏွစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၎တို႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္အဖဲြ႕ကမွ် ဝန္ခံျခင္းမျပဳေသးေခ်။ သို႔ေသာ္ အစၥလာမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ားက ပိုလီယုိကာကြယ္ေဆးသည္ မြတ္စလင္မ်ား မ်ိဳးမေအာင္ေစရန္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိကာ ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြး၊ ထိုးႏွံမႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက လံုၿခံဳေရးေစာင့္ၾကပ္ေနပါက အာ႐ံုစိုက္စရာ ျဖစ္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအတြက္ လံုၿခံဳေရးမထားေပးခဲ့မိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘယ္လိုခ်ီစတန္ျပည္နယ္တြင္း ကာကြယ္ေရး တိုက္ေကၽြးေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးသည္ ကြက္တာ၌ ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲအရာရွိ နာဆီးဘူလာခန္းကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုပစ္ခတ္မႈသည္ သတိၱေၾကာင္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သလို အၾကမ္းဖက္မႈ လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လိုခ်ီစတန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မီရအက္ဘ္ဒူကူဒုစ္ဘီဇန္ဂ်ိဳကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳး သယ္ပိုးေနသူမ်ားအား တုိက္ခိုက္ျခင္းသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ တုိက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပိုလီယုိကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ကြက္တာရွိ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံ၊ တိုက္ေကၽြးေရး ဌာနအျပင္ဘက္၌ အေသခံဗုံးခြဲမႈေၾကာင့္ လူ ၁၅ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္တာလီဘန္နွင့္ အျခားစစ္ေသြးၾကြအဖဲြ႕ ဂ်န္ဒူလာတို႔က ၎တို႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံထားသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ပါကစၥတန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတုိ႔သည္ ပုိလီယုိကူးစက္မႈကိုတားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ကြက္တာ ဇန္နဝါရီ ၁၉

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ကြက္တာၿမိဳ႕၌ ပိုလီယို ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးေနသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား ေသနတ္သမားမ်ားက ပစ္သတ္ခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူႏွစ္ဦးမွာ မိခင္ႏွင့္သမီးျဖစ္သူတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ ဆာကီနာဘီဘီႏွင့္ အသက္ ၁၆ နွစ္အရြယ္ ရီဇ္ဝါနာတို႔ ကေလးငယ္မ်ားအား ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးေနစဥ္ ဆုိင္ကယ္စီးနင္းလာသည့္ ေသနတ္သမားႏွစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၎တို႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္အဖဲြ႕ကမွ် ဝန္ခံျခင္းမျပဳေသးေခ်။ သို႔ေသာ္ အစၥလာမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ားက ပိုလီယုိကာကြယ္ေဆးသည္ မြတ္စလင္မ်ား မ်ိဳးမေအာင္ေစရန္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိကာ ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြး၊ ထိုးႏွံမႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက လံုၿခံဳေရးေစာင့္ၾကပ္ေနပါက အာ႐ံုစိုက္စရာ ျဖစ္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအတြက္ လံုၿခံဳေရးမထားေပးခဲ့မိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘယ္လိုခ်ီစတန္ျပည္နယ္တြင္း ကာကြယ္ေရး တိုက္ေကၽြးေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးသည္ ကြက္တာ၌ ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲအရာရွိ နာဆီးဘူလာခန္းကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုပစ္ခတ္မႈသည္ သတိၱေၾကာင္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သလို အၾကမ္းဖက္မႈ လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လိုခ်ီစတန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မီရအက္ဘ္ဒူကူဒုစ္ဘီဇန္ဂ်ိဳကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳး သယ္ပိုးေနသူမ်ားအား တုိက္ခိုက္ျခင္းသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ တုိက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပိုလီယုိကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ကြက္တာရွိ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံ၊ တိုက္ေကၽြးေရး ဌာနအျပင္ဘက္၌ အေသခံဗုံးခြဲမႈေၾကာင့္ လူ ၁၅ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္တာလီဘန္နွင့္ အျခားစစ္ေသြးၾကြအဖဲြ႕ ဂ်န္ဒူလာတို႔က ၎တို႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံထားသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ပါကစၥတန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတုိ႔သည္ ပုိလီယုိကူးစက္မႈကိုတားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply