မီတာခႏႈန္းထားအသစ္မ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားေန

0
139

ဇူလိုင္ ၃
ေဝေဝၿဖိဳး

လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလုိက္ေသာ လ်ွပ္စစ္မီတာခ ႏႈန္းထားအသစ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းကေျပာသည္။

“လွ်ပ္စစ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တဲ့ အခ်ိန္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ေတာ့ မသိဘူးေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္သင့္တာ ၾကာၿပီ။ လုပ္လုိက္တဲ့ အတြက္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သုံး၊ ေလးေယာက္က ကြၽန္ေတာ္တိုု႔ဆီကုိ ၀ုိင္းၿပီးေတာ့ လာေမးတယ္။ ဒါကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရလုပ္ေပးလုိက္တာ ေက်းဇူးတင္တယ္လု႔ိ ေျပာလာတာေတြရွိတယ္။ အေမရိကန္ လုပ္ငန္းရွင္ ကလည္း ဒီက႑မွာ ၀င္ဖုိ႔ႀကိဳစားမယ္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ဆုိရင္ ၁၀၀၀ မီဂၢါ၀ပ္ေလာက္ လုပ္ဖုိ႔ ပေရာဂ်က္ ရွိၿပီးသား။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း မစ္ဆူမစ္ရွီ ကုမၸဏီနဲ႔ ေပါင္းၿပီး လုပ္မယ္ဆုိရင္ ေနာင္တခ်ိန္မွာ လွ်ပ္စစ္က႑လည္း ဘာပဲေျပာေျပာ ႏွစ္ႏွစ္ သုံးႏွစ္အတြင္း တက္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ စက္မႈက႑လည္း လုပ္ခ်င္ကုိင္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာၿပီးေတာ့ တက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းလိုသည္ဟုဆိုသည္။

ယခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွ စတင္ေကာက္ခံမည့္ နႈန္းထားမ်ားမွာ အိမ္သံုးမီတာမ်ားအတြက္ ၁ ယူနစ္ မွ ၃၀ ယူနစ္ျကားကို ၃၅ က်ပ္၊ ၃၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ ယူနစ္ျကားကို ၅၀ က်ပ္၊ ၅၁ ယူနစ္ မွ ၇၅ ယူနစ္ျကားကို ၇၀ က်ပ္၊ ၇၆ ယူနစ္ မွ ၁၀ဝ ယူနစ္ျကားကို ၉၀ က်ပ္၊ ၁၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၅၀ ယူနစ္ျကားကို ၁၁၀ က်ပ္၊ ၁၅၁ ယူနစ္ မွ ၂၀ဝ ယူနစ္ျကားကို ၁၂၀ က်ပ္နွင့္၂၀၁ ယူနစ္နွင့္အထက္ကို ၁၂၅ က်ပ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဇြန္လ ၂၅ ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာထားသည္။

ထို႔ျပင္ အိမ္သံုးမဟုတ္သည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ဝ ယူနစ္အထိကို ၁၂၅ က်ပ္၊ ၅၀၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ဝဝ ယူနစ္အထိကို ၁၃၅ က်ပ္၊ ၅၀ဝ၁ ယူနစ္ မွ ၁၀ဝဝဝ ယူနစ္အထိကို ၁၄၅ က်ပ္၊ ၁၀ဝဝ၁ ယူနစ္ မွ ၂၀ဝဝဝ ယူနစ္အထိကို ၁၅၅ က်ပ္၊ ၂၀ဝဝ၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ဝဝဝ ယူနစ္အထိကို ၁၆၅ က်ပ္၊ ၅၀ဝဝ၁ ယူနစ္ မွ ယူနစ္ တစ္သိန္းအထိကို ၁၇၅ က်ပ္နွင့္ ယူနစ္ တစ္သိန္းနွင့္ အထက္ကို ၁၈၀ က်ပ္နႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္က ေကာက္ခံသည့္ မီတာခ နႈန္းထားမ်ားမွာ အိမ္သံုးအတြက္ ၁၀ဝ ယူနစ္ေအာက္ကို ၃၅ က်ပ္၊ ၁၀ဝ ယူနစ္ မွ ၂၀ဝ ယူနစ္ျကားကို ၄၀ က်ပ္၊ ၂၀ဝ ယူနစ္အထက္ကို ၅၀ က်ပ္ ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ဝ ယူနစ္အထိ ၇၅ က်ပ္ ၊၅၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၀ဝဝဝ ယူနစ္အထိကို ၁၀ဝ က်ပ္ ၊ ၁၀ဝဝ၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ဝဝဝ ယူနစ္အထိ ၁၂၅ က်ပ္၊ ၅၀ဝဝဝ ယူနစ္ မွ ယူနစ္ နွစ္သိန္းအထိကို ၁၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေကာက္ခံလ်ွက္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“မီတခ တက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လ်ွပ္စစ္ကိစၥ လာေဆြးေႏြးတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ မီးပ်က္ေနတဲ့ ကာလေတြ မွာ ေတာက္ေလ်ွာက္လာထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကုမၸဏီေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာပဲလာတယ္ ၊ ဂ်ပန္ဆို ကုမၸဏီ ၃ ခုေလာက္ေပါင္းၿပီးလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ဂ်ပန္ကေတာ့ ရန္ကုန္မွာ မီးအားေပးဖို႔ပါ ။ ကိုရီးယားဆိုလဲ ရန္ကုန္မွာ လ်ွပ္စစ္ေပးဖို႔ တရုတ္ဆိုလဲ ၂ေနရာ ၃ေနရာေလာက္ ေပးဖို႔ရွိတယ္ ။ ထိုင္းကလဲ ဆိုလာနဲ႔ေပးဖို႔ လာပါတယ္ ။ ကုမၸဏီ ၂ခု ၃ခုေလာက္က လက္ရွိမီတာခနဲ႔ သိပ္မကိုက္ဘူးဆိုၿပီးေျပာတယ္။
အခုဆိုရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ သူတို႔အတြက္ အခြင့္လမ္းေတြ ပိုလာလိမ့္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဆက္ၿပီး ေရာက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ေခတၲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္ကေျပာသည္။

လ်ွပ္စစ္က႑နွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ ၊တရုတ္၊ ကိုရီးယား ၊ ထိုင္းနွင့္ အဂၤလန္ နိုင္ငံတို႔က လ်ွပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယခင္က ျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္း ၈ခု ႏွင့္ အေမရန္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီယံေက်ာ္၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္း ၈ ခုႏွင့္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္း ၆ ခုႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္၊ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေစေရး နွင့္ အေျခခံပညာေကာင္းမြန္ေစေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ဘ႑ာေငြကို တုိးျမင့္လ်ာထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိး၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

ဇူလိုင္ ၃
ေဝေဝၿဖိဳး

လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလုိက္ေသာ လ်ွပ္စစ္မီတာခ ႏႈန္းထားအသစ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းကေျပာသည္။

“လွ်ပ္စစ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တဲ့ အခ်ိန္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ေတာ့ မသိဘူးေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္သင့္တာ ၾကာၿပီ။ လုပ္လုိက္တဲ့ အတြက္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သုံး၊ ေလးေယာက္က ကြၽန္ေတာ္တိုု႔ဆီကုိ ၀ုိင္းၿပီးေတာ့ လာေမးတယ္။ ဒါကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရလုပ္ေပးလုိက္တာ ေက်းဇူးတင္တယ္လု႔ိ ေျပာလာတာေတြရွိတယ္။ အေမရိကန္ လုပ္ငန္းရွင္ ကလည္း ဒီက႑မွာ ၀င္ဖုိ႔ႀကိဳစားမယ္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ဆုိရင္ ၁၀၀၀ မီဂၢါ၀ပ္ေလာက္ လုပ္ဖုိ႔ ပေရာဂ်က္ ရွိၿပီးသား။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း မစ္ဆူမစ္ရွီ ကုမၸဏီနဲ႔ ေပါင္းၿပီး လုပ္မယ္ဆုိရင္ ေနာင္တခ်ိန္မွာ လွ်ပ္စစ္က႑လည္း ဘာပဲေျပာေျပာ ႏွစ္ႏွစ္ သုံးႏွစ္အတြင္း တက္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ စက္မႈက႑လည္း လုပ္ခ်င္ကုိင္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာၿပီးေတာ့ တက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းလိုသည္ဟုဆိုသည္။

ယခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွ စတင္ေကာက္ခံမည့္ နႈန္းထားမ်ားမွာ အိမ္သံုးမီတာမ်ားအတြက္ ၁ ယူနစ္ မွ ၃၀ ယူနစ္ျကားကို ၃၅ က်ပ္၊ ၃၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ ယူနစ္ျကားကို ၅၀ က်ပ္၊ ၅၁ ယူနစ္ မွ ၇၅ ယူနစ္ျကားကို ၇၀ က်ပ္၊ ၇၆ ယူနစ္ မွ ၁၀ဝ ယူနစ္ျကားကို ၉၀ က်ပ္၊ ၁၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၅၀ ယူနစ္ျကားကို ၁၁၀ က်ပ္၊ ၁၅၁ ယူနစ္ မွ ၂၀ဝ ယူနစ္ျကားကို ၁၂၀ က်ပ္နွင့္၂၀၁ ယူနစ္နွင့္အထက္ကို ၁၂၅ က်ပ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဇြန္လ ၂၅ ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာထားသည္။

ထို႔ျပင္ အိမ္သံုးမဟုတ္သည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ဝ ယူနစ္အထိကို ၁၂၅ က်ပ္၊ ၅၀၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ဝဝ ယူနစ္အထိကို ၁၃၅ က်ပ္၊ ၅၀ဝ၁ ယူနစ္ မွ ၁၀ဝဝဝ ယူနစ္အထိကို ၁၄၅ က်ပ္၊ ၁၀ဝဝ၁ ယူနစ္ မွ ၂၀ဝဝဝ ယူနစ္အထိကို ၁၅၅ က်ပ္၊ ၂၀ဝဝ၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ဝဝဝ ယူနစ္အထိကို ၁၆၅ က်ပ္၊ ၅၀ဝဝ၁ ယူနစ္ မွ ယူနစ္ တစ္သိန္းအထိကို ၁၇၅ က်ပ္နွင့္ ယူနစ္ တစ္သိန္းနွင့္ အထက္ကို ၁၈၀ က်ပ္နႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္က ေကာက္ခံသည့္ မီတာခ နႈန္းထားမ်ားမွာ အိမ္သံုးအတြက္ ၁၀ဝ ယူနစ္ေအာက္ကို ၃၅ က်ပ္၊ ၁၀ဝ ယူနစ္ မွ ၂၀ဝ ယူနစ္ျကားကို ၄၀ က်ပ္၊ ၂၀ဝ ယူနစ္အထက္ကို ၅၀ က်ပ္ ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ဝ ယူနစ္အထိ ၇၅ က်ပ္ ၊၅၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၀ဝဝဝ ယူနစ္အထိကို ၁၀ဝ က်ပ္ ၊ ၁၀ဝဝ၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ဝဝဝ ယူနစ္အထိ ၁၂၅ က်ပ္၊ ၅၀ဝဝဝ ယူနစ္ မွ ယူနစ္ နွစ္သိန္းအထိကို ၁၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေကာက္ခံလ်ွက္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“မီတခ တက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လ်ွပ္စစ္ကိစၥ လာေဆြးေႏြးတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ မီးပ်က္ေနတဲ့ ကာလေတြ မွာ ေတာက္ေလ်ွာက္လာထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကုမၸဏီေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာပဲလာတယ္ ၊ ဂ်ပန္ဆို ကုမၸဏီ ၃ ခုေလာက္ေပါင္းၿပီးလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ဂ်ပန္ကေတာ့ ရန္ကုန္မွာ မီးအားေပးဖို႔ပါ ။ ကိုရီးယားဆိုလဲ ရန္ကုန္မွာ လ်ွပ္စစ္ေပးဖို႔ တရုတ္ဆိုလဲ ၂ေနရာ ၃ေနရာေလာက္ ေပးဖို႔ရွိတယ္ ။ ထိုင္းကလဲ ဆိုလာနဲ႔ေပးဖို႔ လာပါတယ္ ။ ကုမၸဏီ ၂ခု ၃ခုေလာက္က လက္ရွိမီတာခနဲ႔ သိပ္မကိုက္ဘူးဆိုၿပီးေျပာတယ္။
အခုဆိုရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ သူတို႔အတြက္ အခြင့္လမ္းေတြ ပိုလာလိမ့္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဆက္ၿပီး ေရာက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ေခတၲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္ကေျပာသည္။

လ်ွပ္စစ္က႑နွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ ၊တရုတ္၊ ကိုရီးယား ၊ ထိုင္းနွင့္ အဂၤလန္ နိုင္ငံတို႔က လ်ွပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယခင္က ျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္း ၈ခု ႏွင့္ အေမရန္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီယံေက်ာ္၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္း ၈ ခုႏွင့္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္း ၆ ခုႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္၊ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေစေရး နွင့္ အေျခခံပညာေကာင္းမြန္ေစေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ဘ႑ာေငြကို တုိးျမင့္လ်ာထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိး၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

Leave a Reply