ဖမ္းဆီးခံ ကရင္နီလူငယ္(၆)ဦး၏ အမႈ တရားလိုမလာေရာက္သျဖင့္ မစစ္ေဆးျဖစ္

0
123

ဇူလိုင္ ၃

ေက်ာ္သူျမင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ- ၁၀ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရက တရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ကရင္နီလူငယ္(၆)ဦး၏ ဒုတိယ ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုဘက္မွ မလာေရာက္သျဖင့္ မစစ္ေဆးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔႐ံုးခ်ိန္းက မစစ္ေဆးျဖစ္ဘူး တရားလိုမလာတာေပါ့။ လာမယ့္ဇူလိုင္(၅)ရက္ေန႔ကို ျပန္ခ်ိန္း တယ္”ဟု ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ သြားေရာက္ဝန္းရံသူ ေမာ္မိုးျမာက ေျပာသည္။

ဇူလုိင္(၅) ရက္တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္၍ အခ်ိန္ဇယားညွိႏိႈင္းကာ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ အမႈ စတင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ိႈ၊ စီမံ/ ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္မ်ား၊ တိုင္းရင္း သားေသြးစည္း ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ ရန္သူမ်ား၊ ေက်းဇူးကန္း သူမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာေၾကာင္း မတ္လ (၂၅) ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ျပည္နယ္ အစိုးရက တရားစဲြဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဓါတ္ပံု- Karenni National Youth Organization

ဇူလိုင္ ၃

ေက်ာ္သူျမင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ- ၁၀ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရက တရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ကရင္နီလူငယ္(၆)ဦး၏ ဒုတိယ ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုဘက္မွ မလာေရာက္သျဖင့္ မစစ္ေဆးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔႐ံုးခ်ိန္းက မစစ္ေဆးျဖစ္ဘူး တရားလိုမလာတာေပါ့။ လာမယ့္ဇူလိုင္(၅)ရက္ေန႔ကို ျပန္ခ်ိန္း တယ္”ဟု ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ သြားေရာက္ဝန္းရံသူ ေမာ္မိုးျမာက ေျပာသည္။

ဇူလုိင္(၅) ရက္တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္၍ အခ်ိန္ဇယားညွိႏိႈင္းကာ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ အမႈ စတင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ိႈ၊ စီမံ/ ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္မ်ား၊ တိုင္းရင္း သားေသြးစည္း ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ ရန္သူမ်ား၊ ေက်းဇူးကန္း သူမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာေၾကာင္း မတ္လ (၂၅) ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ျပည္နယ္ အစိုးရက တရားစဲြဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဓါတ္ပံု- Karenni National Youth Organization

Leave a Reply