မႏၲေလးျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္အား သမိုင္းဝင္ဥယ်ာဥ္ (Historical Park) အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူမႈ ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား သေဘာမတူ

0
171

ဇူလိုင္ ၄

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္အား ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ဥယ်ာဥ္ (Historical Park) အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူမႈ သေဘာမတူေၾကာင္း ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား က ေျပာသည္ ။

ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္အား ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ဥယ်ာဥ္ (Historical Park) အျဖစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေလ့လာၾကည့္ရႈ အပန္းေျဖနားေနႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင့္တိုးျမွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မူေပး၍ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပင္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္ ။

ထိုသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား စိတ္ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဇူလိုင္ (၂၂) ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန က အိပ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္ ။

“ဒီဟာက မလုပ္သင့္ဘူး။ မလုပ္သင့္ဘူးဆိုတာက ဒါက တင္ဒါေခၚၿပီး လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ နိုင္ငံရဲ႕ ေနာက္ဆံုးက်န္ခဲ့တဲ့ အေမြအႏွစ္နန္းေတာ္ႀကီး ။ သူတို႔ကေတာ့ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမနဲ႔ လြတ္တဲ့ေနရာလို႔ေျပာတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ က်ံဳးၿမိဳ႕ရိုးႀကီးကေနက ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမပဲေလ။ ဒါျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာတာပါ။ အႏြယ္ေတာ္အေနနဲ႔ေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ တင္ဒါေခၚလိုက္ေတာ့ သမိုင္းတန္ဖိုးက က်သြားမွာ တန္ဖိုးက ျမွင့္ရမယ့္ဟာကို ဒါ တန္ဖိုးက်သြားနိုင္တယ္။´´ ဟု သီေပါမင္း၏ ျမစ္ေတာ္ ဦးစိုးဝင္း က ေျပာသည္ ။

ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္အား တင္ဒါေခၚယူျခင္းမျပဳပဲ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား က ေျပာၾကသည္ ။

“နန္းေတာ္ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘုရင္ေတြ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းနဲ႔ ေနလာတဲ့ေနရာ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ နန္းေတာ္ကိုေလလံပစ္တာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးကို ေလလံပစ္တာလို႔ ထင္တယ္။ မႀကိဳက္ဘူးေပါ့” ဟု ျမန္မာေတာ္ဝင္အႏြယ္ေတာ္မ်ား အစည္းအရံုး မွ အတြင္းေရးမွဴး မကၡရာသီဟ က ေျပာသည္ ။

မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးသည္ ေနာင္ေတာ္ သာယာဝတီမင္း စစ္ရံွဳးခဲ့ေသာ အမရပူရနန္းေတာ္တြင္ လက္လက္ေနထိုင္ျခင္းမျပဳလိုသည့္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ နန္းေတာ္ႏွင့္ က်ံဳးေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ ခုႏွစ္က အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို ဆင္မ်ား ၊ ျမင္းမ်ားျဖင့္ သယ္ယူေျပာင္းေရႊ႕ကာ ၿမိဳ႕တည္ခဲ့သည္ ။ နန္းေတာ္အတြင္း နန္းေတာ္ေဆာင္ေပါင္း ၁၁၄ ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး နန္းစံခဲ့သည္ ။

သီေပါမင္းၾတားႀကီး ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ နန္းၿမိဳ႕ရိုးအတြင္း၌ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ က ေနရာယူခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ က ေနရာယူခဲ့သည္ ။

photo – fb

ဇူလိုင္ ၄

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္အား ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ဥယ်ာဥ္ (Historical Park) အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူမႈ သေဘာမတူေၾကာင္း ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား က ေျပာသည္ ။

ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္အား ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ဥယ်ာဥ္ (Historical Park) အျဖစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေလ့လာၾကည့္ရႈ အပန္းေျဖနားေနႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင့္တိုးျမွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မူေပး၍ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပင္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္ ။

ထိုသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား စိတ္ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဇူလိုင္ (၂၂) ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန က အိပ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္ ။

“ဒီဟာက မလုပ္သင့္ဘူး။ မလုပ္သင့္ဘူးဆိုတာက ဒါက တင္ဒါေခၚၿပီး လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ နိုင္ငံရဲ႕ ေနာက္ဆံုးက်န္ခဲ့တဲ့ အေမြအႏွစ္နန္းေတာ္ႀကီး ။ သူတို႔ကေတာ့ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမနဲ႔ လြတ္တဲ့ေနရာလို႔ေျပာတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ က်ံဳးၿမိဳ႕ရိုးႀကီးကေနက ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမပဲေလ။ ဒါျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာတာပါ။ အႏြယ္ေတာ္အေနနဲ႔ေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ တင္ဒါေခၚလိုက္ေတာ့ သမိုင္းတန္ဖိုးက က်သြားမွာ တန္ဖိုးက ျမွင့္ရမယ့္ဟာကို ဒါ တန္ဖိုးက်သြားနိုင္တယ္။´´ ဟု သီေပါမင္း၏ ျမစ္ေတာ္ ဦးစိုးဝင္း က ေျပာသည္ ။

ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္အား တင္ဒါေခၚယူျခင္းမျပဳပဲ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား က ေျပာၾကသည္ ။

“နန္းေတာ္ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘုရင္ေတြ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းနဲ႔ ေနလာတဲ့ေနရာ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ နန္းေတာ္ကိုေလလံပစ္တာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးကို ေလလံပစ္တာလို႔ ထင္တယ္။ မႀကိဳက္ဘူးေပါ့” ဟု ျမန္မာေတာ္ဝင္အႏြယ္ေတာ္မ်ား အစည္းအရံုး မွ အတြင္းေရးမွဴး မကၡရာသီဟ က ေျပာသည္ ။

မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးသည္ ေနာင္ေတာ္ သာယာဝတီမင္း စစ္ရံွဳးခဲ့ေသာ အမရပူရနန္းေတာ္တြင္ လက္လက္ေနထိုင္ျခင္းမျပဳလိုသည့္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ နန္းေတာ္ႏွင့္ က်ံဳးေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ ခုႏွစ္က အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို ဆင္မ်ား ၊ ျမင္းမ်ားျဖင့္ သယ္ယူေျပာင္းေရႊ႕ကာ ၿမိဳ႕တည္ခဲ့သည္ ။ နန္းေတာ္အတြင္း နန္းေတာ္ေဆာင္ေပါင္း ၁၁၄ ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး နန္းစံခဲ့သည္ ။

သီေပါမင္းၾတားႀကီး ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ နန္းၿမိဳ႕ရိုးအတြင္း၌ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ က ေနရာယူခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ က ေနရာယူခဲ့သည္ ။

photo – fb

Leave a Reply