အစိုးရ ရံုးဖြင့္ရက္ကို ပါတီအတြက္ သံုးျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ေျပာ

0
86

ဇူလိုင္ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

အစိုးရ ရံုးဖြင့္ရက္ကို ပါတီအတြက္ သံုးျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ ပါတီ ၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ယူနန္ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူျဖစ္သည္ ။

“ပါတီအတြက္ကို ဒီလိုရက္ အစိုးရရံုးဖြင့္ရက္တစ္ရက္ကို အသံုးျပဳျခင္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာေတာ့ ပဏာမေျပာလိုပါတယ္ ။ ဒါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုျခင္းအခမ္းအနားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနရာမွာ ပါတီမပါလို႔ မရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ မလို႔ ပါတီကို ဖိတ္ၾကားတာပါ” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ မွ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ သက္တမ္း (၃) ႏွစ္ခြဲရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီမွ ေရြးေကာက္ခံမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူက စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇူလိုင္ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

အစိုးရ ရံုးဖြင့္ရက္ကို ပါတီအတြက္ သံုးျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ ပါတီ ၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ယူနန္ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူျဖစ္သည္ ။

“ပါတီအတြက္ကို ဒီလိုရက္ အစိုးရရံုးဖြင့္ရက္တစ္ရက္ကို အသံုးျပဳျခင္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာေတာ့ ပဏာမေျပာလိုပါတယ္ ။ ဒါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုျခင္းအခမ္းအနားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနရာမွာ ပါတီမပါလို႔ မရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ မလို႔ ပါတီကို ဖိတ္ၾကားတာပါ” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ မွ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ သက္တမ္း (၃) ႏွစ္ခြဲရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီမွ ေရြးေကာက္ခံမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူက စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply