လ်ွပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲသည့္ ဒဏ္ေၾကး ၈ လအတြင္း က်ပ္သိန္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိ

0
107

ဇူလိုင္ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လ်ွပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲမႈမ်ားကို စစ္ေဆး၍ ဒဏ္ရိုက္ရာ ၈ လအတြင္း ဒဏ္ေၾကးပမာဏ က်ပ္သိန္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလး လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ေကာ္ပိုေရးရွင္း က သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ အထိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ တရားမဝင္လ်ွပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲမႈေပါင္း (၁၀၁) မႈရွိခဲ့ၿပီး တရားမဝင္လ်ွပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲသူမ်ားထံမွ ဒဏ္ေၾကး ေလ်ွာ္ေၾကးအျဖစ္ ေငြက်ပ္သိန္း ၉၃၉၃ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္ ။

“တရားမဝင္ လွ်ပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲတဲ့အထဲမွာ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြပါတယ္ ။ သံရည္ႀကိဳစက္ရံုတို႔ ေရခဲစက္တို႔ပါတယ္ ။ စက္ရံုႀကီးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒဏ္ေၾကးေကာက္တဲ့အခါ သိန္း ေထာင္ဂဏန္းထိရွိတာေတြ ရွိတယ္” ဟု မႏၲေလး လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ေကာ္ပိုေရးရွင္း မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

လွ်ပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲရာတြင္ သံုးသေလာက္ ယူနစ္မတက္ပဲ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ယူနစ္တက္ရန္ၾကားျဖတ္ခိုးယူသံုးစြဲၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ကေနစတင္၍ လွ်ပ္စစ္မီတာယူနစ္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမွင့္လိုက္သည့္အတြက္ မသမာသည့္ မီတာဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္လ်ွပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲမႈမ်ားမရွိေစရန္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇူလိုင္ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လ်ွပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲမႈမ်ားကို စစ္ေဆး၍ ဒဏ္ရိုက္ရာ ၈ လအတြင္း ဒဏ္ေၾကးပမာဏ က်ပ္သိန္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလး လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ေကာ္ပိုေရးရွင္း က သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ အထိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ တရားမဝင္လ်ွပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲမႈေပါင္း (၁၀၁) မႈရွိခဲ့ၿပီး တရားမဝင္လ်ွပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲသူမ်ားထံမွ ဒဏ္ေၾကး ေလ်ွာ္ေၾကးအျဖစ္ ေငြက်ပ္သိန္း ၉၃၉၃ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္ ။

“တရားမဝင္ လွ်ပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲတဲ့အထဲမွာ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြပါတယ္ ။ သံရည္ႀကိဳစက္ရံုတို႔ ေရခဲစက္တို႔ပါတယ္ ။ စက္ရံုႀကီးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒဏ္ေၾကးေကာက္တဲ့အခါ သိန္း ေထာင္ဂဏန္းထိရွိတာေတြ ရွိတယ္” ဟု မႏၲေလး လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ေကာ္ပိုေရးရွင္း မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

လွ်ပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲရာတြင္ သံုးသေလာက္ ယူနစ္မတက္ပဲ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ယူနစ္တက္ရန္ၾကားျဖတ္ခိုးယူသံုးစြဲၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ကေနစတင္၍ လွ်ပ္စစ္မီတာယူနစ္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမွင့္လိုက္သည့္အတြက္ မသမာသည့္ မီတာဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္လ်ွပ္စစ္မီးခိုးယူသံုးစြဲမႈမ်ားမရွိေစရန္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply